(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Zaznamenávám váš procedurální návrh. Budeme tedy hlasovat o přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení?

hlasování číslo 79 bylo přihlášeno 94 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 25. Návrh nebyl přijat, takže budeme pokračovat v projednávání.

 

Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. (Poslankyně Kovářová se domlouvá s předsedajícím o dalším postupu.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pokusím se ještě o jeden návrh, a to abychom přerušili projednávání této interpelace, a to do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to je procedurálně jiný návrh, takže o něm nechám hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. Svolám kolegy do sálu. Až se nám počet přihlášených ustálí, tak zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme znovu hlasovat o přerušení této interpelace, ale tentokrát do příští schůze. Myslím, že už všichni doběhli.

 

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji.

hlasování číslo 80 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 2. Návrh byl přijat, takže přerušujeme projednávání této interpelace do příští schůze.

 

Dále máme poslední interpelaci, a to paní ministryně Věry Kovářové, pardon, paní poslankyně Věry Kovářové ve věci slibu pana premiéra, jedná se o sněmovní tisk 345, a to na ministryni financí Alenu Schillerovou. Poprosím o klid a otevírám rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem paní ministryni písemně interpelovala a moje interpelace se týkala slibů, které pan premiér Andrej Babiš veřejně prezentoval, a chtěla jsem také slyšet výši dosavadních slibů. Vzhledem k tomu, že v té odpovědi nebyly uvedeny věci, o které jsem žádala, tak jsem podala rozpor. Paní ministryně zde dnes není, proto bych si opět dovolila navrhnout přerušení této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně.

Já jenom ke kolegům z ANO prostřednictvím pana předsedajícího. Nechápu, proč nebylo podpořeno přerušení minulé interpelace do přítomnosti pana ministra. Pan ministr se mi omlouval a domluvili jsme se, že tuto interpelaci uskutečníme na příštích písemných interpelacích. Co je na tom usnesení tak špatného, nebo na tom návrhu tak špatného, abyste takovýto návrh nemohli podpořit? Proto vás ještě jednou prosím, abyste podpořili tentokrát můj návrh s tím, že interpelace by měla být přerušena do přítomnosti paní ministryně. Protože potom v tomto případě pak písemné interpelace ztrácejí smysl. Myslím si, že jsou to věci, o kterých se zde můžeme bavit, jsou to velmi konkrétní věci, o kterých tady hovoříme. Pan poslanec Stanjura hovořil o památkách apod. Takže nevím, proč by se taková věc nemohla projednávat zde na plénu. A doufám, že to podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Registruji tedy váš procedurální návrh přerušit tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně. Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. Svolám opět kolegy do sálu. Vypadá to, že tentokrát byli všichni opravdu nablízku.

 

Takže zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji.

hlasování číslo 81 bylo přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 51, proti 8, takže návrh byl přijat. Přerušujeme tuto poslední interpelaci.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi písemnými interpelacemi dnešního dne, takže děkuji panu ministrovi, že zde reprezentoval vládu. A jelikož není žádná dohoda o využití zbývajícího času, přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin, kdy budeme pokračovat ve schváleném pořadu.

Zkusím najít, co to bude. (Kratičká odmlka.) Bohužel nemůžu najít, čili přerušuji jednání Sněmovny pro dnešní den do 11 hodin. Příjemné dopoledne.

 

(Jednání přerušeno v 10.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP