(11.30 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já musím reagovat a prostřednictvím pana předsedajícího chci nesmírně poděkovat kolegovi Plzákovi, že otevřel diskusi o připojištění a o tom, jak nezbytně nutné je zahájit reformu zdravotního pojištění. Pevně věřím, že bude spolu se mnou stimulovat pana ministra, aby na tom začal velmi rychle pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský, faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na váženého kolegu Plzáka. Samozřejmě, technologický rozvoj nezastavíme. Já pevně věřím, že bude dál pokračovat. Ale tady je potřeba opravdu rozlišit ty dvě skupiny pomůcek. My tady máme zdravotní prostředky, zdravotní pomůcky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a tam spadá právě ta skupina pomůcek, o kterých jste hovořil, to znamená, to jsou pomůcky, které kompenzují zdravotní hendikep ze zdravotního hlediska. A pak tady máme ty takzvané zvláštní kompenzační pomůcky, které jsou v působnosti zákona, který dnes projednáváme. Ty hradíme ze sociální části a tam tedy podle mého názoru v poslední době nějaké závratné novinky nebyly. Ano, máme dnes modernější zdvihací plošiny, ale určitě nelze vyloučit, že i tady se něco nového objeví, ale pokud se podíváme na strukturu za posledních deset let, tak tam se to moc neměnilo.

Co mě mrzí, že u těch nejdražších, jako jsou třeba ty svislé plošiny, jsme nedokázali výrobce dotlačit k tomu, aby cenu snížili. Já chápu, že když mají nějaký patent, tak si drží cenu, ale ta cena se v posledních letech vůbec nesnížila. Proto také pro řadu těch osob je to nedostupné, protože doplatek pro ně je vysoký. Oni mají ten desetiprocentní plus ještě hradí vlastně rozdíl mezi maximální výší příspěvku.

Pokud se bavíme o zdravotních prostředcích, tam s vámi souhlasím, ale to máme s biologickou léčbou i se všemi dalšími modalitami. Tady se pak musíme bavit celkově o struktuře a vůbec o systému veřejného zdravotního pojištění i případného připojištění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Než ji ukončím, pane navrhovateli, já jsem zaznamenal ve vašem úvodním slově váš úmysl navrhnout prodloužení a to musí zaznít teď v obecné rozpravě, protože jinou nemáme v prvém čtení. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Jak jsem avizoval ve svém úvodním vystoupení, dovoluji si navrhnout prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 20 dní, celkově tedy na 80 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě jednou se ptám, zda je zájem o vystoupení. Není, takže končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Ne, tak můžeme přistoupit k hlasování.

 

Hlasujeme tedy o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 141 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh jsme přikázali výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je takový návrh z pléna? Ano, pan poslanec Válek vystoupí s návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Doufám, že se s kolegou Plzákem shodneme. Mělo by to být projednáno i ve zdravotním výboru. Samozřejmě ne jako garančním, ale měli bychom se k tomu vyjádřit. Přece jenom se jedná o něco, co bude hrazeno ze zdravotního pojištění. Navrhuji projednat i ve zdravotním výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozuměl jsem tomuto návrhu. Je zde ještě nějaký jiný návrh na další výbor, který by se měl zabývat projednáním tohoto zákona? Ne.

 

Takže budeme hlasovat o tom, abychom přikázali projednání tohoto návrhu zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přihlášeno 141 poslanců, pro 132, proti 1. Návrh jsme přikázali k projednání zdravotnímu výboru.

 

V obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o 20 dní. Návrh přednesl zástupce navrhovatelů pan poslanec Kaňkovský. Budeme tedy hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 20 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 142 poslanců, pro 135, proti 1. To znamená, že jsme schválili prodloužení lhůty.

 

Končím prvé čtení projednávání tohoto návrhu zákona.

Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se v době od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ivo Vondrák. Pan předseda Ivan Bartoš se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 18 hodin z důvodu jednání.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

189.
Nezaplacené podniky privatizované vládami
ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998

Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu, pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já začnu netradičně a přečtu nejdříve dvě věci, než se budeme zabývat samotným předmětem toho, čeho chci dosáhnout.

Děkuji Ministerstvu financí, které mi v dubnu na základě zařazení tohoto bodu na jaře tohoto roku připravilo alespoň některé podklady pro část privatizovaných a nezaplacených podniků v letech 1992 až 1998. Mohli bychom hovořit i o jiných záležitostech, ale mně jde o příklad, který umožňuje si ujasnit situaci a vlastně dospět k tomu, abych dosáhl toho, čeho se mi od roku 2011 nedaří dosáhnout, to je změny trestněprávních předpisů v oblasti prodloužení promlčecí doby.

Nejdříve k té informaci Ministerstva financí. Ministerstvo financí píše, že Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav, nikdy nespravovala pohledávky za právnickými a fyzickými osobami vzniklé nezaplacením kupních cen nabyvateli privatizovaných podniků. Tyto pohledávky spravoval bývalý Fond národního majetku České republiky, který realizoval privatizaci státních podniků, a po jeho zrušení zákonem č. 178/2005 Sb. přešla ke dni 1. 1. 2006 správa těchto pohledávek na Českou republiku, Ministerstvo financí, které je spravuje dosud.

Z dokumentace bývalého Fondu národního majetku lze poskytnout za období 1992 až 1998 informaci o celkovém počtu a výši pohledávek po lhůtě splatnosti. Ta ukazuje, že počet pohledávek k dnešnímu dni vykazovaných je za rok 1992, tedy od začátku platnosti zákona o velké privatizaci - nemluvíme o malé privatizaci, která se realizovala jiným způsobem - je dále evidováno 20 pohledávek za částku 385 mil. 263 tisíc a nějaké drobné, za rok 1993 je počet pohledávek po lhůtě splatnosti 104 za 1 mld. 405 mil. 298 tis., za rok 1994 68 pohledávek za 1 mld. 267 mil. 550 tis., za rok 1995 17 pohledávek za 197 mil. 958 tis., za rok 1996 8 pohledávek za 44 mil., za rok 1997 7 pohledávek za 10 mil. 800 tis. a za rok 1998 4 pohledávky za 487 mil. 222 tis., celkem tedy necelé 4 mld. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP