(11.20 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Já k tomu, co zde již bylo řečeno, jenom přidám ještě možná jeden úhel pohledu. Chtěla bych zdůraznit, že kompenzační pomůcky se týkají samozřejmě také dětí. A pro děti to, že jsou pohyblivé, že se dostanou, jak říkal pan předkladatel, pan poslanec Kaňkovský, za okna svého bytu, znamená nejenom to, že je to příjemnější, ale pro děti, pro mladé lidi to znamená také výrazný impuls k osobnostnímu rozvoji, tedy lepší podmínky pro to, aby se zařadili do života. Z tohoto důvodu je to možná ještě důležitější u těch dětí a mladých lidí tak, jak to zde říkáme.

Ještě možná jedna připomínka a ta se týká toho, že jestliže propustíme tento návrh zákona, jestli bude přijat a jestli lidé dosáhnou na podporu pomocí kompenzačních pomůcek, tak to také může znamenat velkou pomoc a velký posun v jejich životě, v kvalitě jejich života. Lékaři, odborníci, uvádějí, že kdybychom věnovali více pozornosti a vytvořili lepší podmínky pro rehabilitaci právě proto, aby se lidé se zdravotním postižením mohli více pohybovat, aby jim bylo pomoženo, tak až třetinu lidí jsme schopni dostat zpátky do plnohodnotného života včetně možná pracovního procesu, do práce. Což je důležitá seberealizace. To má zase důsledky ve vztahu ke zdravotnímu stavu a samozřejmě i psychickému stavu. Další třetině lidí jsme schopni pomoci skutečně zlepšit kvalitu jejich života. Jenom bohužel ta třetina je na tom bohužel tak zdravotně špatně, že jim to usnadní život, ale nebude to mít tak velmi pozitivní důsledky, jak jsem o tom mluvila u těch prvních dvou skupin.

Já vás tedy, vážené kolegyně a kolegové, prosím, abychom podpořili tento návrh zákona, schválili ho v prvním čtení. Jsme připraveni, a teď mluvím zase i za paní ministryni, určitě debatovat o možných pozměňovacích návrzích, o vylepšení tohoto návrhu. Ale budeme velmi rádi, když tento návrh zákona bude schválen, když bude dobře projednán, aby skutečně lidem pomohl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já - přiznávám se, že jsem jedna z poslankyň, která připodepsala tento návrh, protože věřím, že je to jedna ze zásadních pomocí lidem, kteří jsou takhle zdravotně postiženi, a ty kompenzační pomůcky jsou pro ně opravdu životně důležité.

Chtěla bych však upozornit, že ani tato novela není řešení na celý ten komplexní problém u těchto lidí. A opravdu si myslím, že - a docela i apeluji na vládu a především na ministryni práce a sociálních věcí a i na pana ministra zdravotnictví - že je opravdu nutné zabývat se touto problematikou komplexně a řešit tento systém tak, aby opravdu měl hlavu a patu, a my, nezlobte se na mě, nemuseli předkládat tyto poslanecké novely, když napříč politickým spektrem... A aby takto postižení lidé měli ochranu především ze strany legislativy a státu, aby se jejich život stal trošku příjemným. Když se musí potýkat každý den se všemi problémy, které nám připadají velice snadné, tak oni dennodenně bojují pro nás s banalitami.

Jsem i ráda, že vláda dala neutrální stanovisko. Myslím, že i to hovoří za své a víceméně to poukazuje na to, že i vláda si je vědoma situace, která v této oblasti je. Proto bych byla opravdu ráda, kdybychom tuto novelu pustili dál, a věřím, že s tím nebude problém ani při dalším projednávání ve výborech anebo při dalších čteních. Takže děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. I já bych chtěl tuto novelu také velmi podpořit a myslím si, že to, co se dvacet let opomíjí, a to je sociálně-zdravotní pomezí, je něco, co bychom měli opravdu aktuálně řešit. Sociálně-zdravotní pomezí je opravdu nesmírně závažná problematika, protože sociální aspekty se odrážejí do zdravotního stavu a naopak zdravotní stav pacientů se velice často odráží do jejich sociálních podmínek. Měli bychom opravdu důstojně, kvalitně a komplexně řešit problematiku sociálně-zdravotního pomezí. Tento návrh je jedním z dílů tohoto řešení, byť samozřejmě nový komplexní zákon, který by se měl (připravit) opravdu velmi rychle, jak paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího říkala, je něco, co by opravdu mělo být prioritou této vlády. A já jsem připraven tomu maximálně pomoci v rámci zdravotního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré dopoledne. Já jenom budu teď krátce reagovat na všechny předřečníky a děkuji za podporu tohoto návrhu zákona. A jenom možná k tomu, co tady řekla paní poslankyně Aulická prostřednictvím pana předsedajícího.

Moc děkuji i za tu připomínku k tomu, že my skutečně směrem ke zdravotně postiženým máme celou řadu rezerv. A já bych možná zmínil ještě jednu, o které se příliš nehovoří, ale se kterou se setkávám jak v roli lékaře ortopeda, tak se s ní setkávám i v roli člověka, který se hodně s těmi zdravotně hendikepovanými potkává i v civilním životě.

My se čím dál více potýkáme s tím, že nám přibývá lidí, kteří jsou takzvaně ležící. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou už odkázáni na trvalou péči osoby blízké, a je velmi dobře, pokud to může být osoba blízká, ale velmi nám chybí možnosti domácí rehabilitační péče. My máme už dneska velký problém i pro lidi, kteří běžně chodí na rehabilitační péči, dokážou si na ni dojít. Ale pokud se týká té domácí rehabilitační péče, kterou ti ležící pacienti velmi potřebují, tak té se nám žalostně nedostává. A není to tak, že samozřejmě některý z těch trvale ležících pacientů skutečně už bohužel zůstane trvale ležícím, ale máme tady celou řadu pacientů, kterým bychom dobře vedenou rehabilitační péčí dokázali jejich zdravotní stav výrazným způsobem zlepšit.

Takže to je také jedno z témat, které bych velmi prosil, abychom na té úrovni zdravotně-sociálního pomezí řešili. Protože to je skutečně problém, který nám narůstá, a pokud ho nebudeme řešit, tak bude dále narůstat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Plzák se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, reaguji na svého předřečníka. Ona ta domácí rehabilitační péče, to je věc, která také visí na našich zdravotních pojišťovnách. Protože zdravotní pojišťovny, co vím, byly jednu dobu velmi skoupé v navazování dalších smluv. Dnes možná ty pojišťovny už k tomu přistupují příznivěji. Je to navázáno samozřejmě také na nedostatek rehabilitačních pracovníků. Tak já nevím, jak my jako parlament tomuto můžeme pomoct.

A když už jsem se dostal k mikrofonu, zeptal bych se předkladatele. My všichni vidíme, jakým směrem a jakou rychlostí postupuje technologický rozvoj. A my jsme měli na zahraniční cestě možnost vidět kompenzační pomůcky biomechanické, které například umožňují paraplegikům chodit po připnutí na dolní končetiny a na záda, udržují je takovým balancovacím systémem ve vzpřímeném postoji. Chápu, že je to pro ty postižené neuvěřitelná věc. Já jim to přeji. Ale dovedu si představit, jak drahé tyto pomůcky budou. A chci se zeptat v rámci toho, jak jde vývoj neustále dopředu, kam až bude náš stát schopen všechny tyto věci proplácet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nejprve je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Po něm pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP