(15.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Samozřejmě financování je důležité, finanční zdroje jsou důležité. Problém je, že pokud zdroje z Evropské investiční banky vcházejí do státního dluhu, tak de facto musíme ty podmínky porovnávat s podmínkami, které jsou na trhu dluhopisů, takže to porovnáváme. Samozřejmě tam jsou peníze na dvacet, třicet let. Teď realizujeme, pokud se nepletu, půjčku 11 mld. pro SŽDC na výstavbu železnic, takže se tím zabýváme. Samozřejmě bychom nejraději hledali nějakou formu financování, která nevchází do rozpočtu. Jeden zdroj jsou PPP projekty, kde vlastně soukromý investor to postaví a potom se domluví se státem, který to užívá. Na Slovensku teď dělají obchvat Bratislavy. My máme poprvé, myslím ve Strakonicích, 24 km. Trvalo to dlouho, než jsme dostali souhlasy i od antimonopolního úřadu, ale je to určitě velký potenciál v tom kontextu, že pokud jsme zmapovali národní investiční plán na dvanáct let, který je ve výši 3,5 tis. mld. a na to plánované období této vlády asi 1 250, tak se samozřejmě budeme snažit hledat dodatečné zdroje, abychom všechny tyto investice zvládli co nejdříve.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude interpelovat paní poslankyně Červíčková ve věci neutěšené personální politiky ve zdravotnictví. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Dobrý den. Děkuji za slovo. Dlouhodobě se věnuji problematice trhu práce, který ne vždy funguje. A i moje interpelace se tedy týká tohoto problému, a to v oblasti zdravotnictví.

Vážený pane premiére, v českých nemocnicích chybějí lékaři a lze předpokládat, že se situace bude nadále zhoršovat, alespoň tak mluví zástupci České lékařské komory. Málo mladých lidí totiž začíná medicínu studovat a ti, co právě dostudovali, stále více utíkají do ciziny hlavně kvůli vyšším platům či přívětivějšímu systému vzdělávání. Můžete nám prosím říci, jak k této situaci mohlo dojít a jak to chce vaše vláda řešit? Jak to řeší a jak to bude řešit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Žádám pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. My si samozřejmě velmi vážně uvědomujeme současnou personální situaci ve zdravotnictví a i negativní predikci vývoje počtu lékařů do budoucna. Lékaři stárnou a není dostatek mladých, kteří by je nahradili. Je to celkově evropský trend. Já jsem viděl včera v televizi, že ve Francii hledá lékaře sedm tisíc obcí a nabízí jim velice lukrativní podmínky.

Jak k tomu mohlo dojít? To je samozřejmě potřeba hledat v minulých deseti letech, kdy byla personální situace ve zdravotnictví ze strany bývalých ministrů zdravotnictví nepochopitelně ignorována. Takže je to priorita této vlády. Ministr Adam Vojtěch se hledání řešení věnuje téměř každý den. Přijal celou řadu opatření, jak zlepšit současnou situaci. Intenzivně se tím zabývá pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví pro personální stabilizaci. Jejími členy jsou zástupci ministerstva, zaměstnavatelů, Asociace sester a nemocnic. Na této platformě se projednávají návrhy na systémové, ale i krátkodobé řešení nedostatku zdravotnických pracovníků. Skupina analyzuje například možnost výsluh nebo předčasného odchodu do důchodu u sester, ale tam jsme dospěli k názoru, že výsluhy nejsou dobrý nápad. V současnosti se snažíme diskutovat a navrhovat, aby každá sestra dostala příspěvek na bydlení ve výši 6 tisíc korun, to znamená všechny, nejenom ty, které chodí na směny. A ten konkrétní návrh by měl být představen do konce roku.

S ohledem na významné demografické stárnutí populace lékařů Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství připravily jedenáctiletý akční plán na navýšení počtu mediků a učitelů na lékařských fakultách. Jedná se o významný systémový krok k řešení situace výrazného a neustále se prohlubujícího nedostatku lékařů ve zdravotnickém systému České republiky. V letech 2019 až 2029 lékařské fakulty dostanou téměř 7 mld. korun, což jim umožní zvýšit kapacitu o 15 % a zvýšit platy učitelů. Pracujeme na reformě primární péče, která by měla posílit roli praktického lékaře, a tím také zatraktivnit tuto profesi. Cílem reformy je také lepší organizace zdravotní péče o pacienty, aby již nebloudili systémem, a také odlehčení přetížených nemocnic a jejich personálu. Ministerstvo zdravotníkům výrazným způsobem snížilo administrativu novelou vyhlášky o zdravotní dokumentaci a nyní pracuje na elektronizaci zdravotnictví, která jim dále významně ulehčí práci.

Ministerstvo bude dále analyzovat a hledat oblasti, kde je prostor pro další snížení administrativní zátěže. Ministerstvo zdravotnictví se snaží maximálně podpořit zlepšení dostupnosti zdravotní péče v regionech, kde se s nedostatkem lékařů potýkají. Například tak činí v podobě dotačních programů. Byl vypsán dotační program pro praktické lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb, na který je každoročně vyčleněno zhruba 5 mil. korun. Praktičtí lékaři mohou žádat o dotaci ve výši 500 tis. korun na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace. Dále byl vypsán dotační program pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Stomatologové mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek až do výše 1,2 mil. korun na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Ministerstvo na tento dotační program celkem vyčlení přes 100 mil. korun. Regiony čelí odlivu lékařů do velkých měst. To by měla mimo jiné i řešit nová vyhláška ministerstva o postgraduálním vzdělávání lékařů, která umožňuje, aby lékaři mohli být co nejvíce vzděláváni v regionálních nemocnicích. Studenti tak po absolvování lékařských fakult mohou nově vykonávat praxi v okresních nemocnicích. V neposlední řadě klademe důraz na to, aby nemocnice zřizovaly školky a vytvářely pro své zaměstnance co nejlepší pracovní podmínky.

Je také důležité zmínit, že vláda samozřejmě podporuje zdravotníky finančně. V posledních čtyřech letech rostly platy ve zdravotnictví celkem o více než 30 % a nárůst bude pokračovat.

V letošním roce se všechny zainteresované strany včetně odborů a zástupců nemocnic shodly na tom, že nejpalčivější situace je u sester ve směnném provozu. Navýšili jsme jim proto pro příští rok příplatek za směnnost o 5 tisíc korun na celkových 7 tisíc korun a ostatnímu nelékařskému personálu ve směnném provozu o 2 tisíce korun, což například u sester znamená zhruba patnáctiprocentní navýšení platu. Kromě toho všem sestrám, sanitářům a mladým lékařům navrhujeme růst tarifních platů o 7 %, což znamená v průměru o 2 tisíce korun měsíčně u sester a 2 500 u lékařů. (Předsedající upozorňuje na čas.) Celkem tak sestrám ve směnách vzroste plat o 22 %. A je nutné si také uvědomit, že díky dohodám mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami po několika letech dojde k nárůstu úhrad za péči zcela u všech segmentů českého zdravotnictví. (Předsedající opět upozorňuje na čas.) Už jen poslední větu. Nedostatek zdravotníků je komplexní problém, který nelze vyřešit... (Předsedající opakovaně upozorňuje na čas.) Ještě čtyři slova. Ze dne na den. (Veselost v sále.) Takže to řešíme každý den.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím paní poslankyni, jestli má zájem o doplňující dotaz.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za skutečně vyčerpávající odpověď. A není to dotaz, je to tedy poděkování asi hlavně za ta poslední čtyři slova. A teď to neberte, že jsme ze stejné politické strany, ale že to řešíte ze dne na den, mě opravdu potěšilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já vám řeknu, že nekecám, protože dneska jsme s Adamem Vojtěchem otevírali novou dětskou polikliniku v Motole, krásné zařízení, které stálo 564 mil. korun, z toho 339 mil. korun jsem dával tehdy jako ministr financí. V rámci té návštěvy jsem se dozvěděl, že nemocnice by rády dávaly stipendia sestřičkám nebo lékařům a nemůžou. Tak jsem se ptal proč - zase legislativa. A nejen to, oni dokonce nemůžou dávat ani příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Tak jsem řekl ministrovi - proč to není? Domluvili jsme se s panem Ludvíkem, že nám to dá na papír. Já i ministr to zkrátka budeme řešit, protože mi připadá absurdní, když nemocnice chtějí dávat peníze svým budoucím zaměstnancům a dají jim stipendium, a tím pádem by se mohlo řešit i to, že by neodcházeli do zahraničí, je to skvělý nápad a nechápu, proč to už nikdo v minulosti neudělal. Takže to je další věc, nová věc, kterou chceme změnit, a určitě to pomůže tomu, abychom postupně eliminovali problémy se zdravotnickým personálem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP