(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a nyní prosím pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat ve věci situace na Energetickém regulačním úřadu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, od léta letošního roku máme i prostřednictvím médií možnost sledovat podivné kroky vlády směrem k nezávislému regulátorovi trhu s energiemi, Energetickému regulačnímu úřadu. V souvislosti s dovolbou nového člena rady byl na návrh ministryně průmyslu a obchodu odvolán předseda Rady ERÚ inženýr Vladimír Outrata. Podle názoru velké části odborné veřejnosti to bylo v rozporu s energetickým zákonem. Toto však nebyl jediný nekompetentní zásah. Ministryně Nováková navrhla dosadit na funkci předsedy Rady ERÚ doktora Vratislava Košťála, opět patrně v rozporu se zákonem, který, jak se sám vyjádřil v televizním interview, energetice vůbec nerozumí a jehož nemalým přičiněním došlo k narušení chodu úřadu, mimo jiné i tím, že nepodepisoval usnesení Rady ERÚ, což mu zákon jasně ukládá. Jeho neslavné účinkování bylo ukončeno poté, co jako odpovědná osoba nebyl schopen obhájit rozpočet úřadu před sněmovním výborem. Jeho rezignace pak byla už jen logickým vyústěním celé situace.

Dochází ještě k další komplikaci, která spočívá v tom, že stěžejní cenová rozhodnutí pro příští rok odsouhlasená kvalifikovanou většinou radních musí být ještě formálně opatřena podpisem předsedy Rady Energetického regulačního úřadu. Z mlčení paní ministryně ale není zřejmé, že by měla situaci pod kontrolou. Účastníci trhu s energiemi včetně konečných spotřebitelů s nemalými obavami očekávají její další kroky. Do konce roku již však mnoho času nezbývá a v sázce není nic menšího než udržení přiměřených cen energií pro miliony spotřebitelů.

Moje otázka na pana premiéra zní: Je si vláda vědoma vážnosti situace a je schopna zajistit, aby vedení Ministerstva průmyslu a obchodu tentokrát konalo rychle, kompetentně a v souladu s energetickým zákonem?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, žádám pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: 30. listopadu 2018 byla vláda prostřednictvím ministryně průmyslu a obchodu informována o rezignaci předsedy Rady ERÚ Vratislava Košťála. V současné chvíli má tedy pětičlenná Rada ERÚ čtyři členy. A možná by bylo zajímavé se zeptat, proč vůbec takováhle rada vznikla. Ale myslím, že všichni to tušíme, proč to tak vzniklo. A je to neskutečný paskvil.

Podle energetického zákona členy rady jmenuje vláda na návrh ministryně průmyslu a obchodu. Takže MPO danou situaci aktuálně řeší. ERÚ a jeho rada jsou ze zákona nezávislé a do jejich činnosti nelze zasahovat. Takže samozřejmě my nemáme žádné takové informace, že by něco ERÚ dělalo neoprávněného nebo nezákonného. A já jako předseda vlády nemám vůbec žádný vliv na faktické řízení ERÚ a činnost rady. ERÚ je nezávislý úřad, který má vymezené pravomoci, zejména energetickým zákonem. Jeho kompetence jsou velmi široké a jeho rozhodnutí mají dopad nejen na energetické společnosti, ale i na zákazníky odebírající elektřinu, plyn a teplo, a proto na celou společnost. A ERÚ rozhoduje vlastně de facto o tom, kolik u nás bude stát elektřina a teplo.

Základní činností tohoto úřadu je regulace cen energetických odvětví, která nahrazuje funkce trhu tam, kde neexistuje konkurenční prostředí. S tím souvisí ochrana spotřebitele v oblasti elektřiny, plynu a tepla, dále kontrolní funkce úřadu v celé energetice a řešení sporů. Nezávislost je základním znakem a předpokladem postavení a fungování Energetického regulačního úřadu, a proto i osob, které úřad vedou nebo jsou v něm ve služebním nebo pracovním poměru zaměstnáni.

Energetický zákon nezávislost definuje jednoznačně. V tomto případě se jedná o přenesení společných požadavků a pravidel platných v celé Evropské unii pro všechny členské státy do našeho právního řádu. Je třeba si uvědomit, že zákonné kvalifikační požadavky mohou samotný proces jmenování nového člena rady komplikovat či prodloužit. Toho si je vláda vědoma, proto v novele energetického zákona tyto požadavky upraví a rozšíří profese, jimiž bude možno člena rady obsadit, například pracovníkem akademické sféry. Nepsaným požadavkem je schopnost komunikace tak, aby rada tvořila homogenní tým vykonávající odpovědně jím svěřenou pravomoc.

Rada ERÚ má mít podle zákona pět členů. Do odstoupení předsedy rady doktora Košťála k 30. listopadu 2018 měla rada pět členů, nyní má čtyři členy. Vláda České republiky si uvědomuje tento stav, a proto MPO, které to má v gesci, hledá řešení, které by ve svém důsledku stabilizovalo radu nejen jako vrcholný řídící stupeň Energetického regulačního úřadu, který de facto výrazně ovlivňuje celý energetický sektor, ale i každodenní činnost úřadu. Vláda má zájem na tom, aby regulátor fungoval řádně a byla odstraněna nervozita, napětí a neklid uvnitř úřadu. Uvědomujeme si, že na výběru členů rady závisí budoucí naplňování působnosti úřadu, a proto těmto otázkám věnujeme velkou pozornost s cílem vyloučit rizika opakování nastalé situace.

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje návrh novely energetického zákona č. 458/2000 Sb. Některé úpravy se týkají ustanovení o Radě Energetického regulačního úřadu. Jedná se však o změny vyvolané formálním upozorněním Evropské komise na neúplnou transpozici třetího liberalizačního balíčku do naší legislativy. Návrh zákona je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Obecně větší změny legislativy v energetice očekáváme v souvislosti s tzv. zimním balíčkem Čistá energie pro všechny Evropany, jehož návrh zveřejnila Evropská komise dne 30. listopadu 2016. V současné době jsou předpisy tohoto balíčku v závěrečné fázi schvalovacího procesu v Evropské unii.

Vláda České republiky má v úmyslu připravit nový zákon pro energetiku, který by přijaté změny pravidel Evropské unie pro energetická odvětví reflektoval. Je zřejmé, že v něm budou obsažena nejenom společná pravidla daná předpisy Evropské unie, ale také další změny vyvolané zkušenostmi a dosavadní tuzemskou i zahraniční praxí. To se bude týkat i ustanovení o postavení a kompetencích Rady Energetického regulačního úřadu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Já mám dvě připomínky. Vy jste, pane premiére, asi zapomněl, že to byla vláda, ve které bylo vaše hnutí koaličním partnerem a vy jste byl jejím místopředsedou, která schválila ten zákon s tím nešťastným zpackaným kolektivním vedením.

A zadruhé, nepřemýšlíte o tom, že byste za nekompetentní a evidentně neschopné řízení resortu paní ministryni odvolal?

A možná ještě zatřetí, ten zimní balíček do toho moc nepleťte. Toho nás pánbůh chraň. To bude další věc, která na naši energetiku dopadne jako morová rána. (Potlesk Václava Klause.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Máte pravdu. Byli jsme ve vládě, kde jsme měli šest ministrů a ještě tam byly dvě strany. Občas to bylo osm plus jeden garantovaný hlas předsedy jedné koaliční strany. Ano, určitě jsme s tím měli problém. A já mám hlavní problém v tom, jestli skutečně ERÚ by mělo být nezávislé a mělo by mít na paměti zájmy našich občanů, ceny elektřiny a tepla, a ne zájmy výrobců. A doufejme, že to tak je a že to tak bude i v budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posuneme se k další interpelaci, kde bude interpelovat pan poslanec Klaus ve věci rozvratu financování českého školství. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážený pane premiére, chtěl bych vás interpelovat ve věci, kterou považuji za velice vážnou a týká se vývoje financování českého školství. Obracím se na vás jako na význačného českého manažera, protože doufám, že mě pochopíte, na rozdíl od některých tady kolegů ve Sněmovně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP