(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Dominik Feri na pana ministra Jana Kněžínka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, přibližně před dvěma týdny jsme se potkali v Senátu na konferenci k civilnímu procesu. Nutno říci, že to byla konference soudcovského charakteru, to znamená, nebyli přítomni autoři toho hlavního materiálu, který tam byl projednáván, návrh věcného záměru nového civilního procesního předpisu. A přítomní soudci panelisté ten návrh doslova rozcupovali. Za této situace se tedy podávají veskrze tři možné cesty. Buď se půjde, řekněme, na sílu, to znamená, nezohlední se připomínky, minimálně ne v tom přípravném vládním řízení, a budou zhojeny až v rámci projednávání ve Sněmovně a půjde se dále, začne se zpracovávat paragrafové znění, ten věcný záměr je poměrně detailně zpracovaný, to by nemuselo trvat dlouho. Nebo se ty připomínky zohlední, ten materiál se vezme zpět a nějakým způsobem se upraví. Anebo se ten materiál stáhne, připraví se materiál zcela nový a bude ho připravovat nějaká nová pracovní komise, například komise velká k civilnímu procesu, kterou vedl, i když spíše vede, i když se ta komise neschází, místopředseda Nejvyššího soudu Fiala.

A mě by zajímalo, jaké kroky ve věci nového civilního procesu, nebo ve věci daného předpisu Ministerstvo spravedlnosti hodlá učinit, jakou tady z těch cest se vydá, případně jestli se vydá cestou čekání. Protože jak jste již předestřel, tak není v plánu předkládat nový procesní předpis do této Sněmovny, ale až do té další. Ale bylo by myslím vhodné, abychom tu věděli, my členové ústavněprávního výboru minimálně, jaké další kroky nás čekají. Díky. A poprosil bych o odpověď jak písemně, tak i do mé datové schránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr na tuto interpelaci odpoví písemně. Dále je tady pan poslanec Zdeněk Podal s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Než mu dám slovo, tak přečtu omluvu. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr Staněk do konce jednacího dne. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové. Vážený pane ministře, dovolil bych si se na vás obrátit ve věci stížnosti na nedodržování zůstatkového průtoku na tocích Bělá, Kněžná, Zdobnice a Morava. Český rybářský svaz, kterého jsem též členem, Východočeský územní svaz v Hradci Králové jako držitel rybářských dekretů na výše uvedené toky žádá o provedení kontroly lyžařských areálů na těchto vodních tocích. Dne 29. 11. 2018 byly toky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou, Zdobnice ve Vamberku a podobně i Bělá v Solnici v ranních, dopoledních hodinách prakticky úplně bez vody. Na toku Morava na Dolní Moravě se tento stav objevil již 20. 11. Situaci ještě více zhoršil vysoký mráz, který dosahoval místy hodnot přes minus10 C°.

Žádáme proto, aby viníkům tohoto stavu byla uložena citelná sankce za nedodržování odběru vody podle stanovených pravidel v době kritického sucha. Dále požadujeme náhradu za zmaření chovu ryb a znehodnocení biotopu z pohledu bentických organismů ve výši minimálně 250 000 Kč. Tuto situaci ještě více zhoršují malé vodní elektrárny, které sjíždějí zbytek vody. Nebude to asi jediný případ této zimy, proto žádáme, spíše už prosíme, protože první zdecimovala naše povodí vydra. Toto je druhý případ, kde opět rybáři přicházejí zkrátka. Vím, že tyto situace si přehazuje Ministerstvo životního prostředí a zemědělství. Prosím proto obě ministerstva, myslete i na rybáře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuju za slovo, pane předsedající. A děkuju i za ten dotaz, nebo za tu interpelaci, pane kolego. Já vás můžu ujistit, že jsme se tím zabývali a zabýváme velmi intenzivně. A jenom pro zajímavost, v minulé sezoně, tedy sezoně 2017/2018, provedla Česká inspekce životního prostředí 46 kontrol dodržování povolení k odběru vody pro zasněžování ve 36 lyžařských areálech, zjistila 7 porušení a uložila 6 pravomocných pokut. Letos ta situace je o mnoho horší a myslím, že bez přehánění mohu říct, že čelíme bezprecedentní situaci, tak jako v případě třeba kůrovcové kalamity, kdy následkem kumulativního sucha za poslední čtyři roky jsou skutečně tragické průtoky, tragicky nízké průtoky na desítkách, nebo spíš stovkách toků v České republice, především těch toků s menším průtokem.

Já jsem se samozřejmě informoval na aktuální situaci a vámi zmiňovaná stížnost byla Českou inspekcí životního prostředí, inspektorátem v Hradci Králové, skutečně nejenom přijata, ale již byly provedeny také místní kontroly areálu říčky, ta kontrola proběhla 4. prosince, a také areál Dolní Morava - kontrola proběhla 30. listopadu, a to z hlediska kontroly dodržování minimálních zůstatkových průtoků a dalších podmínek povolení. Na Dolní Moravě pak bylo opravdu zjištěno pochybení, které je nyní v šetření. Rychlost reakce České inspekce životního prostředí si myslím, že byla mimořádná, protože ten příslušný podnět obdržela 30. listopadu. Zákonná lhůta na šetření je 30 dnů. A samozřejmě ti konkrétní komisaři nebo inspektoři přirozeně jsou poměrně vytíženi. Ale tím jenom chci doložit, že bez ohledu na vaši interpelaci, která přišla až dnes, tak na základě právě té stížnosti Českého rybářského svazu, která byla přijata 30. listopadu, tak okamžitě potom proběhly kontroly. Já samozřejmě v této chvíli nemůžu předjímat, jak to šetření proběhne. Ale protože se jedná o správní... Nebo takhle: Pokud bude pochybení potvrzeno, bude zahájeno správní řízení. Česká inspekce životního prostředí je nezávislá, koná na základě platné legislativy. A samozřejmě její rozhodnutí je potom přezkoumatelné. Takže ten závěr bude stěžovateli sdělen standardní cestou.

A já jsem samozřejmě s kolegy z rybářského svazu včetně pana Vrány docela často v kontaktu, protože se potkáváme na různých konferencích nebo na výstavách a diskutujeme i problémy Českého rybářského svazu směrem k našemu resortu poměrně pravidelně, takže jsem o tom dobře informován. A mohu vás ujistit, že kontrol z hlediska využívání nebo možného zneužívání povolení udělených, která udělují samozřejmě vodoprávní úřady, tak bude letos minimálně stejné množství, jako bylo minulý rok, a provozovatelé lyžařských areálů prostě musí počítat s tím, že budou pod zvýšenou kontrolou právě proto, že se vlastně o ten zbytek vody, který nám v těch vodních tocích zbyl, dělíme, a o to víc bude náročnost pro lyžařské areály, aby si zajistily vlastní zdroje vody, které potom můžou využívat. Já si myslím, že tento stav, kterému dneska čelíme, je natolik závažný, že logicky z toho vyplývají i zmíněné priority pro využívání toho zbytku vody, který ještě máme k dispozici. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není. Děkuji vám.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP