(17.10 hodin)

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená nepřítomná paní ministryně, sociální služby a zejména neziskové organizace se každým rokem potýkají s problémem financování. Situace se sice oproti minulým letům poněkud zlepšila, ale tento sektor stále trápí každým rokem nejistota, zda budou mít včas a v dostatečné výši finance na platy zaměstnanců. Problém je zejména u malých poskytovatelů služeb a u služeb, které nemají příjmy od klientů a své služby poskytují bezplatně, jako jsou například poradny, sociální a aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory a podobně. Přitom neziskové organizace, jako je charita, diakonie a mnohé další, poskytují služby, které jsou na jedné straně potřebné a na druhé straně často finančně i společensky nedoceněné.

Víme, že neziskový sektor nemá na finanční podporu ze strany státu právní nárok, a já se proto ptám, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažuje zahrnout alespoň některé druhy služeb do sekce mandatorních výdajů. A pokud ano, které služby by ministerstvo preferovalo? Hovoří se také již několik let o víceletém financování sociálních služeb, a proto bych ráda věděla, zda v této oblasti nastal nějaký praktický posun, nebo zůstalo pouze u slibů a nápadů. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož paní ministryně tady není přítomna, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Pekarová Adamová a je to interpelace na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Je mi velice líto, že pan ministr nedorazil a že se ani neomluvil, takže nevíme, z jakého důvodu dnes není přítomen.

Nicméně vážený pane ministře, minulý týden přibyly další pochybnosti ohledně financování prezidentské kampaně Miloše Zemana. Specialisté na hospodářskou trestnou činnost z jihočeské kriminální policie rozklíčovali složité schéma firem, které si vzájemně vystavovaly fiktivní faktury a falšovaly účetnictví za účelem krácení daní. Mezi tyto firmy patří i společnosti, které financovaly Stranu práv občanů. Stranu, která významnou měrou financovala kampaň prezidenta Zemana. Připomínám, že ještě do března tohoto roku měl financování Strany práv občanů na starost Martin Nejedlý, dlouholetý poradce pana prezidenta.

Na krácení daní se podle policie podílely firmy Michala Pechana, který získává zakázky na Hradě. Jeho firmy spadají pod strukturu společností, které oficiálně vlastní Rus Sergej Roldugin i další oligarchové spojovaní s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Například do financování kampaně prezidenta Zemana se ukazují dvě věci.

Zaprvé zde byla financována prezidentská kampaň finančními prostředky, které pocházely z nedůvěryhodných zdrojů a od firem, které se mohly dopouštět daňových podvodů. Na nic z toho Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí neupozornil. Buď tedy úřad na financování kampaní dostatečně nedohlíží, nebo jsou zákony, v jejichž mezích se úřad pohybuje, bezzubé. Proto se vás, pane ministře, ptám, jestli se budete v této věci angažovat, například jestli budete iniciovat změnu zákona.

Zadruhé se zde ukazuje, že byla prezidentská kampaň financována penězi od firem spojených s ruským prezidentem Putinem. Nedávno vydaná zpráva BIS přitom důrazně varuje před vlivem Ruska a upozorňuje na to, že je Česká republika cílem ruských aktivit, které tvoří součást obecné hybridní strategie zacílené proti NATO a EU. (Upozornění na čas.) Rusové podle BIS ovlivňují českou politiku ve svůj prospěch a využívají lehkovážnosti českých politiků k získání informací. A už jen otázka (upozornění na čas), pane ministře: jak se stavíte k této situaci a co s tím hodláte dělat?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí paní Helena Langšádlová ruší svou interpelaci, takže pan Marian Jurečka. Není přítomen. Tak dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kupka. Také není přítomen. Paní Karla Maříková ruší svou interpelaci. Tomáš Hanzel - jelikož mě nemá kdo vystřídat, ruším svou interpelaci. (Hlas ze sálu, že vystřídá předsedajícího.) To nejde.

Marek Výborný je přítomen a bude interpelovat pana poslance Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane nepřítomný ministře vnitra. Dovoluji si vás interpelovat ve věci pomoci dětským uprchlíkům, dětem ze zemí, kde trpí válkou. Podle posledních zdrojů je v současné době v Řecku 3 680 nezletilých uprchlíků bez doprovodu. Osm a půl procenta z nich je mladších 14 let a Řecko má vhodné umístění pouze pro 1 213 z nich. Zbytek je v táborech, v ochranné detenci nebo na ulici. Jedná se o nezletilé většinou z Afghánistánu či Sýrie, kteří prchli před válkou, povinnou vojenskou službou pro Tálibán či pro režim Bašára Asada a kteří uvízli v Řecku. O jejich rodičích a příbuzných většinou nejsou žádné spolehlivé zprávy.

Mnoho zemí Evropské unie realizovalo či realizuje programy humanitárního přijetí těchto dětí a převzetí jejich azylového řízení. Nejnověji takový projekt iniciovalo Slovensko, které jedná s řeckými orgány o převzetí skupiny cca deseti dětí.

Podle vašeho vyjádření Ministerstvo vnitra České republiky mělo poskytnout součinnost pro možné vytipování vhodných kandidátů pro přijetí v České republice, tak jak jste o tom jednal s europoslankyní Michaelou Šojdrovou. Europoslankyně podle ověřitelných zdrojů odjela do Řecka, jednala s tamními úřady a dosáhla dohody na tom, že tento projekt by byl realizovatelný i v České republice i v této symbolické rovině. Řecké orgány za účasti zástupce naší ambasády v Řecku potvrdily, že jsou schopny takto v České republice spolupracovat, a to na základě postupu podle čl. 17 odst. 2 Dublinského nařízení, a že mají seznam dětí vhodných k přemístění. Poslankyni informovaly o tom, že v Řecku je 37 nezletilých dětí bez doprovodu do 13 let původem ze Sýrie. Pak je tam obrovské množství dětí z Afghánistánu a dále.

Od poslední cesty a jednání na samotném území Řecka uplynul již více než měsíc a zatím nejsou žádné informace o tom, jak v této věci postupuje Ministerstvo vnitra, jak v této věci postupuje vláda. Chci se zeptat, pane ministře, jaké kroky v tom činíte a kdy se k této věci vláda České republiky postaví vaším jménem čelem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně, protože pan ministr není přítomen.

Paní poslankyně Olga Richterová má interpelaci na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne nebo podvečer. Děkuji těm ministrům, resp. ministryním, které tady dnes jsou. Dvěma paní ministryním, které tu jsou. A vím, že paní Maláčová je na poměrně důležité akci, takže chápu, že tady dneska nemůže být. Nicméně to, s čím jsem ji chtěla interpelovat, je něco, s čím se na mě obrací řada lidí, jak běžných voličů, občanů téhle země, které trápí, že děti nejsou v rodinách, že jsou u nás i nejmenší děti v ústavních zařízeních, tak na druhou stranu pěstounů, dlouhodobých i přechodných, pěstounů čekatelů. Ta problematika je, vím, velmi složitá. Vím, že se náš stát snaží právě nějakým směrem transformovat tu péči, ale současně přece jen mi to stále připadá, že máme velké rezervy.

Moje otázka konkrétně směřuje na to, jakým způsobem Ministerstvo práce propojuje fungování jednotlivých krajů. Protože oč jde? Máme 14 krajů a ty si různým způsobem připravují své pěstouny a pracují s tím, jak je využívat. Tak se stává, že v jednom kraji jsou plně využití, naprosto na maximum, a jinde čekají. A přitom by i z hlediska nějakého regionálního dojezdu bylo možné využít právě pěstouny třeba ze sousedního kraje nebo nějakým způsobem výrazně sdílet zkušenosti.

Moje otázka tedy je: Jak MPSV podporuje takovou spolupráci? Jak podporuje sdílení zkušeností, sdílení pěstounů, sdílení těch kapacit celkově? A ve finále, jakým způsobem je podpořen dobrý zájem těch zejména nejmenších dětí, aby měly šanci být v rodinách? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Koten, ten ruší svou interpelaci pro svou nepřítomnost. Takže pan poslanec František Elfmark je přítomen a bude interpelovat pana ministra Richarda Brabce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP