(17.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Další otázka je, jak jsou členěny souhrnně i do regionů vlastně počty člověkohodin měsíčně zaměstnanců lékařů a zaměstnanců zdravotnického personálu nelékařského. Čili jak máme tu náročnost na technický versus zdravotnický personál.

A potom finální otázka, jaké jsou záměry vlastně s tou transformací na komplexní centra doprovázení právě pro ty rodiny s dětmi s těžkým postižením, které potřebují extra podporu. Můžou to být rodiny biologické i pěstounské. (Upozornění na čas.) A to je v podstatě to klíčové, aby se všem dostalo stejné podpory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Já přečtu omluvy. Od 17.40 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ondřej Profant, od 17.40 do konce jednacího dne se omlouvá paní ministryně Schillerová z pracovních důvodů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka na paní nepřítomnou ministryni Janu Maláčovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající a skoro bych řekl pozůstalí z hlediska vlády, protože vidím, že tady možná za chvilku zůstane jenom pan ministr zemědělství Toman, že nám aspoň umožní, aby interpelace mohly ještě pokračovat. Nicméně k mému dotazu a k mé interpelaci na paní ministryni Maláčovou.

Vážená paní ministryně, já se chci zeptat. Jak je pro vás důležité téma doby vyřizování příspěvku na péči a práce posudkových lékařů, protože já jako poslanec se v terénu často setkávám s tím, že se na mě obracejí poměrně zoufalí lidé, kteří řeší několik měsíců agendu vyřízení příspěvku na péči. Pokud jdou k posudkovému lékaři, tak mají situace, kdy opět i doba přes dvanáct měsíců není výjimečná z hlediska toho, aby se k takovémuto posudkovému lékaři dostali. Tak se chci zeptat, co s tím plánujete dělat.

Já vím, že obecná odpověď může být, že prostě je tady nedostatek lékařů, kteří by tuto práci dělali, ale přiznám se, to není pro mě odpověď, kterou já bych chtěl těmto lidem dávat. Je to pro ně velice těžká životní a sociální situace. Ten systém je dneska nastaven tak, že i v případech lidí, u kterých nelze očekávat změnu jejich zdravotního stavu, objektivně prakticky lékař tuto skutečnost zná, přesto i tyto lidi opakovaně nutíme, aby toto martyrium podstupovali, tak jestli v této věci plánuje nějakou systémovou změnu a především třeba jestli i lidé v rezortu jsou motivováni k tomu, aby se doba vyřizování těchto příspěvků a doba čekání na posudek posudkového lékaře zkrátila. Jestli k tomu jsou nějaké i finanční motivace při odměňování těchto lidí.

Takže prosím pěkně o odpověď. Jaké konkrétní kroky v tom chystáte, s jakou časovou osou, kdy lze očekávat změnu vůči těmto klientům v rámci sociálního systému. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci rovněž bude odpovězeno písemně. Ještě k omluvě paní ministryně Schillerové. Paní ministryně odejde, protože paní poslankyně Věra Kovářová, která ji chce interpelovat, není přítomna v sále a zrušila své interpelace.

V tuto chvíli se vypořádáme se zbytkem interpelací. Paní Věra Kovářová není přítomna, pan Martin Kolovratník stahuje svou interpelaci, paní Pavla Golasowská ruší své interpelace, Martin Kolovratník stahuje svou interpelaci a Věra Kovářová není přítomna, ruší své interpelace.

Já tímto končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v devět hodin ráno řádným zařazeným bodem 144, změny ve složení orgánů.

Přeji vám pěkný večer a na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP