(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci rovněž bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Marek Výborný bude interpelovat pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, vážený nepřítomný pane ministře vnitra, novým šéfem Interpolu byl v listopadu na dva roky zvolen Jihokorejec Kim Čong-jang. Druhým kandidátem, jak je známo, byl zástupce Ruské federace Alexandr Prokopčuk. Kandidatura tohoto 56letého ruského generála poměrně jasně znepokojila řadu států, a to s ohledem právě na vliv Ruska na mezinárodní policejní organizaci.

Českou republiku na Valném shromáždění Interpolu reprezentovala vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce z Policejního prezídia a Policejní prezídium odmítlo sdělovat pozici, se kterou nás na Valném shromáždění paní vedoucí zastupovala.

Vážený pane ministře, chci se zeptat, zda můžete veřejně dementovat informace a spekulace, které se objevily o tom, že by Česká republika podpořila kandidáta Ruské federace. Mimo jiné i v kontextu zprávy Bezpečnostní informační služby o rizicích z minulého týdne považuji vaši odpověď za velmi důležitou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na vaši interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně. Pan poslanec Václav Klaus bude interpelovat pana ministra Roberta Plagu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, já už jsem dnes jak sovětská údernice Paša Angelovová, která zároveň dokázala obsluhovat třináct traktorů, tak já už stíhám asi čtvrtou interpelaci během dneška.

Dovolil bych si interpelovat nepřítomného pana ministra Plagu a sice ve věci vzdělávání cizinců. Opět se odkážu - je to stejný případ jak u pana Hamáčka - na případ té paní, která se údajně jmenuje Ayan Jamaal Ahmednuur, a řekl bych asi tolik. V České republice žije více než 500 tisíc cizinců a jejich vzdělávání zejména v oblasti českého jazyka je podstatnou podmínkou jejich úspěšné integrace a dalšího fungování v rámci České republiky. Na základě třeba tohoto případu je jasné, že je zde hodně lidí, kteří dostávají z českého jazyka na české škole, placené českými daňovými poplatníky, známku dobrý, ale přitom absolutně neumí česky, protože tato paní pak ještě čtyři roky poté, když dělala řidičák, potřebovala tlumočníka.

Takže já bych si dovolil zeptat se pana ministra: Je běžné, aby cizinec získal doklad o absolvování kurzu pro získání základního vzdělání, ve kterém je z českého jazyka hodnocen známkou dobrý, a přitom česky vůbec neuměl?

Za druhé: Jaké dovednosti v rámci českého jazyka musí cizinec v takovém kurzu prokázat, aby dosáhl známky dobrý?

Za třetí. Je-li vzdělávání cizinců financováno z prostředků MŠMT, jak je potom v České republice zajištěno a kontrolováno řádné a efektivní využití prostředků ministerstva na rekvalifikační kurzy pro cizince a jejich vzdělávání?

Takže vážený pane nepřítomný ministře, děkuji za odpověď, kterou očekávám v průběhu zákonné lhůty.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně. Dále je tady v pořadí pan poslanec Ondřej Profant, který ruší svoji interpelaci, dále paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra Antonína Staňka. Není přítomna v sále, takže její interpelace propadá. Pan poslanec Stanislav Blaha také není v sále, jeho interpelace propadá. Paní poslankyně Pavla Golasowská ruší svou interpelaci.

Pan poslanec Jan Zahradník je v sále a bude interpelovat pana ministra Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Já se na pana ministra Ťoka obracím s následujícím dotazem, který uvedu těmito slovy. Svět a zejména Evropská unie se chystá dramaticky omezit emise ze spalovacích motorů u osobních automobilů. Do roku 2030 mají tyto emise poklesnout o 35 %. Francouzský prezident Macron, který s tímto cílem chtěl zvýšit daň na naftu, se dočkal celonárodního odporu a jeho hvězda jako ikony světové pokrokářské levice začala pohasínat.

U nás pak v rozporu s tímto světovým snažením dochází k tomu, že po železničních tratích, které byly nákladem miliard korun elektrifikovány, jezdí motorové vlaky. Tak například Ústecký kraj se v létě rozhodl pro nabídku společnosti RegioJet nasadit na elektrifikované tratě motorové jednotky švýcarského výrobce Stadler. Ty by měly jezdit na motor asi tři roky, pak snad budou v roce 2020/2021 přestavěny na elektrickou trakci. Radní argumentují tím, že ušetří finanční prostředky.

Já pana ministra žádám o písemnou odpověď na otázku, zdali Správa železniční dopravní cesty má povědomí o tom, na kterých elektrifikovaných tratích, které spravuje, jezdí motorové vlaky, které znečišťují ovzduší daleko více než moderní osobní auta, a zdali by mi, pokud takový přehled existuje, mohl být poskytnut. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Dalším interpelujícím je pan poslanec Martin Kolovratník na nepřítomnou ministryni Janu Maláčovou. Ruší svou interpelaci.

Takže pan Marian Jurečka je další v pořadí na nepřítomnou ministryni Martu Novákovou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážená paní ministryně, já bych vás chtěl interpelovat ve věci potenciálu a rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice, protože to souvisí s diskusí, kterou vedeme teď aktuálně s ohledem na případné rozšiřování či nahrazování kapacit jaderné energetiky v souvislosti s Jadernou elektrárnou Dukovany po roce 2035, protože když se podíváme na státní energetickou koncepci, která byla aktualizována a schválena v roce 2015, kdy tehdy se pracovalo s daty z roku 2013- 014, tak vidíme, že ten vývoj v energetice je obrovský kus kupředu, jsou naprosto jiné nákladové ceny při instalaci obnovitelných zdrojů, ať už se bavíme o fotovoltaických panelech či o větrných elektrárnách i o bateriových systémech. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje případně nějaký materiál, který by dnes aktualizoval některé tyto části státní energetické koncepce, aby porovnal nákladové investiční položky do potenciálu obnovitelných zdrojů a zároveň to konfrontoval i s přirozenými podmínkami České republiky, ať už je to potenciál střech rodinných domů a provozoven, případně brownfieldových ploch či ostatních ploch, které by mohly být takto využitelné, včetně potenciálu využití bioplynových stanic, kde je určitý potenciál zemědělské půdy, která není nutná pro vlastní potravinovou soběstačnost.

Já jsem přesvědčen, že vývoj je tak dynamický, že by stálo za to a bylo by velice nutné, aby do té diskuse, kterou teď vedeme o rozvoji energetického mixu, aby takovýto materiál Ministerstvo průmyslu a obchodu v součinnosti s ostatními resorty zpracovalo, a chtěl jsem se zeptat, jestli něco takového plánujete a jestli to považujete za důležité. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová na nepřítomného ministra Adama Vojtěcha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Navážu na téma, kterému jsem se už dnes věnovala, a sice na možnosti podpory rodin, které mají děti s těžkým zdravotním postižením, a na možnosti podpory dětí, které jsou dnes ještě stále u nás v takzvaných dětských centrech nebo v kojeneckých ústavech. Jde mi o to, že je úplně skvělé, že Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravovat nějaký možný koncept transformace. Na Ministerstvu zdravotnictví nyní je, aby vlastně jaksi vedlo tuto cestu, protože ty ústavy jsou v jeho gesci a je tam obrovský potenciál právě pro rodiny, které pečují dnes doma, těžko hledají respitní, odlehčovací služby.

Mě by proto zajímalo, zda máme na začátek této cesty také data, jaká je vlastně poskytovaná zdravotní péče v kojeneckých ústavech a dětských centrech dnes a v jaké výši je poskytovaná. Vím, že se tam nehradí ze zdravotního pojištění dnes standardně, že to jde ze sociálního systému, a proto mě zajímá, zda je zmapováno, jaká přece jen je hrazená ta zdravotní péče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP