(9.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Já jsem zde zaznamenal dnes ráno, když jsme se ještě bavili v kuloárech, že snad se blíží gentlemanská dohoda, abychom odložili politická trička a shodli se na jednom pozměňovacím návrhu, který by řešil právě i navýšení příspěvku na péči ve stupni třetím. Zaznívá tady, a pevně doufám, že shoda na tom, že to bude pozměňovací návrh kolegy Romana Sklenáka. My samozřejmě logicky prosazujeme i náš pozměňovací návrh, který je v systému pod písmeny H7 až H9, který také navyšuje příspěvek na péči ve třetím stupni o 4 000 korun. Nicméně jsme připraveni v rámci toho, aby zde prošlo navýšení příspěvku na péči o 4 000 korun, které považujeme za nejlepší, podpořit jak změnu procedury, to znamená, aby byl jako první hlasován po legislativně technických změnách pozměňovací návrh kolegy Sklenáka, tak jsme připraveni potom v tom samotném hlasování podpořit návrh kolegy Sklenáka, tedy navýšení o 4 000 korun ve třetím stupni, i když je tam ten malý odklad od 1. 7. 2019.

Závěrem mi dovolte, abych řekl, stejně jako už zde zmínila kolegyně, vážená kolegyně Olga Richterová, prostřednictvím pana předsedajícího, ale i další předřečníci, my velmi dlužíme těm osobám, které jsou provázeny výrazným zdravotním hendikepem, a to nejenom v oblasti příspěvku na péči, ale i v zajištění služeb, i v tom, jakým způsobem máme nastavený systém přiznávání příspěvku na péči, jakým způsobem máme nastavena i některá další kritéria posuzování jejich zdravotního stavu. O tom všem jsme zde vedli diskusi.

A já se znovu obracím na paní ministryni Maláčovou s prosbou, aby v krátké době připravila koncepční materiál, který bude shrnovat ty nejdůležitější úkoly, které máme jak k osobám se zdravotním postižením, tak k jejich rodinám. Je potřeba si uvědomit, že pokud se někdo stará 24 hodin o svého nejbližšího s tím nejtěžším zdravotním postižením, že je to opravdu veliká oběť. Samozřejmě ty rodiny to dělají pro své nejbližší rády, ale ony se bez pomocné ruky státu nemohou obejít. Stát prostě musí těmto rodinám pomáhat. Protože oni bojují nejenom s tou finanční stránkou, to je jenom jedna rovina toho problému, ale oni často bojují s nevlídností systému přiznávání různých typů dávek. Oni bojují s velkou byrokracií a někdy i podle mého názoru s určitou nespravedlností v přiznávání příspěvku na péči. Oni bojují s nedostatkem některých typů sociálních služeb, ale i zdravotních služeb. Toto všechno je potřeba brát v potaz. A tak jak nám stárne populace, tak se s těmito problémy budeme skutečně potýkat čím dál více. A je zde na spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví, aby k tomuto problému přistoupila opravdu s tou největší naléhavostí. A já si na závěr dovoluji o to oba ministry požádat.

A vás, milé kolegyně, vážení kolegové, chci požádat: odložme politická trička, zkusme se skutečně shodnout na jednom pozměňovacím návrhu, který tedy vyplývá, že je návrh kolegy Sklenáka. Podpořme jej a podpořme i celý zákon tak, aby zdravotně postižení v těch nejtěžších stupních se v co nejkratší době dočkali navýšení příspěvku na péči.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a jako další do rozpravy je přihlášená paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážená paní senátorko, já také řeknu stanovisko naší strany TOP 09 k tomuto návrhu zákona. Ráda bych poděkovala na tomto místě ještě jednou senátorům za předlohu, kterou nám dali. Samozřejmě děkuji i panu senátorovi Plačkovi, který už bohužel není mezi námi. Ale myslím si, že tím otevřeli velmi důležité téma a že tedy se postarali o to, abychom mohli dnes zlepšit život desítek tisíc lidí, kteří jsou mezi námi a kteří mají nějaký zdravotní hendikep a kvůli tomu potřebují velkou pomoc svého okolí a samozřejmě i celé společnosti, tedy státu.

Co se týče těch změn, které jsou navrhovány, tak jednotlivé pozměňovací návrhy svým způsobem zejména reagují na výši příspěvku na péči a mezi nimi je ještě jeden, ten tedy, který jsem předložila já, a ten se svým způsobem vymyká tím, že se snaží příspěvku na péči a této dávce dát jakýsi nový systém vůbec stanovování jejich výše. Proto chci zejména upozornit na tento svůj pozměňovací návrh, protože se snaží o to, aby lidé, kteří jsou na příspěvku na péči závislí, nečekali na změny zákonů, které tady děláme v průběhu volebního období zhruba tak jednou, maximálně dvakrát, ale aby měli určitou jistotu, že jejich dávka, na které jsou závislí oni a častokrát i někdo z jejich blízkých, se zvyšovala stejně tak, jako se zvyšuje životní úroveň v České republice. Myslím si, že zavést systém valorizace v rámci této dávky je velmi logické a je to logické z toho důvodu, že je to velmi podobné třeba důchodům, kde valorizace automatická zavedená je a kde ani nikdo z nás nepochybuje o tom, že by ten systém právě zvyšování důchodů měl automatickou valorizací probíhat. A ptám se tedy, proč když u důchodů, kde lidé, kteří důchod pobírají, jsou na něm ve své podstatě velmi závislí, to považujeme za správné, logické, samozřejmé, tak proč i u této dávky, kde ta závislost lidí na ní je taktéž vysoká, obdobná, to nepovažujeme za normální a logické, proč takový systém ještě nemáme.

Můj pozměňovací návrh vybral ukazatel, nebo já jsem v něm vybrala ukazatel minimální mzdy, a to z toho důvodu, že v případě příspěvku na péči ve třetím stupni, tedy závislosti, která už vyžaduje velice často velmi intenzivní asistenci, protože se jedná o těžkou závislost, tak z tohoto důvodu si myslím, že zde by měli být zapojováni i lidé, kteří nejsou jenom přímými rodinnými příslušníky těch zdravotně hendikepovaných, ale že by se mělo moci jednat i o profesionály. A pokud profesionál pro někoho poskytuje asistenční službu, de facto alespoň tedy jako svůj hlavní pracovní poměr, tak samozřejmě musí být také adekvátně odměněn, a to nižší než minimální mzdou asi těžko lze dopustit. Takže z toho důvodu je to navázání právě přes třetí stupeň na minimální mzdu. A u těch ostatních stupňů už je tedy adekvátně odvozena forma násobků, tak aby samozřejmě na tom ani jeden z těch čtyř stupňů nebyl bit, aby tedy nedocházelo k tomu, že komukoliv z těch příjemců bude jejich nárok krácen, naopak oproti současnému stavu by si všichni o něco polepšili, a zejména tedy samozřejmě v tom čtvrtém stupni, který tady je hlavním předmětem našich diskusí.

Takže ten systém, který navazuje na minimální mzdu formou těchto násobků, považuji za tedy velmi logický, ale chápu a jsem si vědoma toho z projednávání jak už tedy tady v druhém čtení, tak samozřejmě na výboru pro sociální politiku, že přijít s poměrně zásadní radikální změnou systému vyplácení této dávky formou pozměňovacího návrhu není všemi kvitováno, není to úplně šťastné. Jsem si toho vědoma. Říkám to otevřeně, protože jsem chtěla vyvolat tímto alespoň diskusi nad tím, jak bychom takový valorizační systém mohli do systému vyplácení této dávky vnést, a chci tedy tímto apelovat na vládu a zejména na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby tedy přišly s vlastním návrhem, jak to řešit, tak abychom tady tyto dlouhé debaty o zvyšování dávky nemuseli v budoucnu vést a aby lidé, kteří jsou na této dávce závislí, věděli, že se jim každoročně o něco zvýší dávka, na které jsou závislí. Myslím si, že to má tedy velký význam i z toho důvodu, aby vůbec celkově v sociálních službách, a tedy v této sféře došlo k větší předvídatelnosti.

Proto tedy pokud neprojde pozměňovací návrh, který předkládám, bych byla velmi ráda, kdybyste podpořili doprovodné usnesení k tomuto návrhu zákona, které právě této věci se věnuje a které vyzývá vládu, aby s valorizačním mechanismem přišli, aby vymysleli ten systém, který bude opravdu dobře propracovaný a bude vyhovovat pro budoucí léta a bude tedy nezpochybnitelný. Myslím si, že to je požadavek minimální a že je to z tohoto hlediska věc, která může třeba ještě v tomto volebním období posunout celou problematiku kupředu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP