(9.30 hodin)
(pokračuje Richterová)

Nyní ještě pár poznámek, které tak úplně nezazněly. Je naprosto nezbytné, aby Ministerstvo práce, jak říká, skutečně připravilo systémovou valorizaci. Aby toto bylo poslední takto nedůstojné projednávání, kdy lidé s hendikepem jezdili za námi dělat kampaně, aby nás přesvědčili. Skutečně je nutné nastavit automatický valorizační mechanismus, který bude fungovat. Víme, že jeden poslanecký návrh toto předkládá. Nepovažujeme to navázání na konkrétní ukazatele za šťastné, ale principiálně jsme naprosto pro. V zákoně by neměly být pevné částky.

Druhá věc, velice úzce souvisí ostudná situace na lékařské posudkové službě, strašně dlouho trvající posuzování. Řešíme to neustále na výboru pro sociální politiku, nicméně je to další věc, která zásadním způsobem ztěžuje život lidem s postižením.

A konečně poslední věc, kterou chci zdůraznit nejvíce, že nám stále chybí skutečně komplexní, regionálně dostupná síť služeb, síť sociálních a sociálně-zdravotních služeb. A to je něco, čím chci závěrem vám všem připomenout, že takovouhle síť služeb může ke konci života potřebovat skutečně každý z nás. My jsme si tím jako rodina prošli. Moji rodiče se starali vlastně sedm let doma o babičku s Alzheimerovou nemocí, která postupně progradovala a na závěr měla tu úplnou závislost. A vlastně to nejhorší nebylo, že ti pečující rodiče měli relativně nízký příspěvek na péči, na kompenzaci platu. To nejhorší byla těžká dostupnost odlehčujících služeb, vedle těch takzvaných respitních pobytů, když třeba potřebovali rodiče jet na dovolenou a my jsme už tu péči nezvládali nebo jsme zrovna nemohli, tak bylo i velmi obtížné smířit se s těžkou situací vlastně podpůrného pečovatelského personálu, s tím, jak špatně placené byly, protože to byly ženy, které pomáhaly s tou asistencí, třeba s obracením, mytím apod. Zkrátka celý ten sektor byl zajišťovaný neziskovými službami a za nesmírně nízkou mzdu a díky obětavé práci těch lidí. Tak to je něco, co třeba dennodenně zažívají nejen ti, kdo pečují, tak jako je ta moje nebo naše osobní zkušenost, o své blízké, u nichž si přejí, aby mohli dožít doma, ale je to taky situace třeba rodin dětí s autismem. Zase je to něco, co patrně většina z vás ví, ale je to tak obtížná situace u těch rodin, které dnes ani neseženou službu, která by jim pomohla, že v tomto kontextu chci připomenout, že zvyšujeme-li příspěvek na péči, pomáháme všem těmto skupinám, ale současně nesmíme rezignovat na rozvoj sítě služeb.

Takže poslední poznámka. My můžeme takto snadno ve Sněmovně udělat to rozhodnutí, že dáme co nejvyšší podporu lidem s nejrůznějším typem hendikepu, se speciálními potřebami, aby si mohli rozhodnout, jak využití svůj příspěvek na péči. To je skvělé, ale je to ta snazší část. Ta těžší část, a sice fungující, celorepublikově, regionálně dostupná a současně finančně zajištěná síť sociálních a sociálně zdravotních služeb, je něco, co je mnohem složitější. Zatím to stojí na obětavosti jednotlivců a my to rozhodně nějakým tahem pera nebo jedním hlasováním nevyřešíme. Pouze kontinuální prací a samozřejmě i velkou systémovou prací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Takže já věřím, že dnes projdou návrhy na zvýšení příspěvku ve čtvrtém stupni závislosti na 19 200 a že projde návrh pana Sklenáka na vyšší, výraznější zvýšení i ve třetím stupni závislosti a že následně bude zaveden trvalý valorizační mechanismus. Všichni bychom si to zasloužili. Děkujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně, a do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám zde prezentoval postoj klubu KDU-ČSL k senátní novele zákona o sociálních službách, který jsme zde už diskutovali opakovaně a který řeší prioritně zvýšení příspěvku na péči v tom nejtěžším, tedy čtvrtém stupni příspěvku na péči.

Už zde zaznělo jak z úst mých, tak z úst mých kolegů v prvém a druhém čtení, že KDU-ČSL navýšení příspěvku na péči podporuje dlouhodobě, tedy nikoliv jenom při projednávání tohoto senátního návrhu zákona. Ale já jsem velmi přivítal senátní návrh svého kolegy Plačka, ale i tady přítomné paní kolegyně Třískové, a mohu říci, že senátoři senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých také velmi aktivně podporovali tento návrh Senátu.

Stejně tak jsme my, poslanci klubu KDU-ČSL, zde už v prvém čtení připomínali, že izolované navýšení příspěvku na péči pouze ve čtvrtém stupni by vlastně systém sociálních služeb a péče o ta nejtěžší postižení značně rozkolísal. Mluvil jsem o tom, že by zde vznikl rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm více než 8 000 korun. Proto jsem zde sliboval, a svůj slib jsme dodrželi, že předložíme v průběhu legislativního procesu, který navrhne zvýšení příspěvku na péči i ve stupni třetím, a také jsem zde říkal, že to bude o 4 000 korun. Toto jsme předložili jak ve výboru pro sociální politiku, tak následně i zde ve druhém čtení.

Diskuse ve výboru pro sociální politiku byla velmi složitá. My jsme diskutovali celou řadu kritérií, bavili jsme se právě i o tom, zda je rozumné navýšení příspěvku na péči pouze pro klienty v domácím prostředí, nicméně tato diskuse nebyla ještě ukončena. My vnímáme, že je potřeba do budoucna řešit i situaci klientů pobytových služeb, nicméně to navázání na dotační tituly pro sociální služby a vlastně propracování změny toho systému je poměrně složitým úkolem a není asi možné, pokud nechceme zdržovat navýšení příspěvku na péči, to stihnout v rámci této novely.

Já jsem přesto předložil na popud Asociace poskytovatelů pozměňovací návrh, který máte v hlasovací proceduře pod písmenem H10, který by navýšil alespoň v tom nejtěžším čtvrtém stupni příspěvek na péči také o 6 000 korun tak jako u těch klientů v domácím prostředí, ale to s odloženou účinností až od 1. 1. 2021. Tam byla právě ambice do té doby změnit dotační titul pro sociální služby. Bohužel chybou přípravy tohoto pozměňovacího návrhu se stalo, že ten pozměňovací návrh H10 by odložil účinnost navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni pro všechny poživatele, to znamená i pro ty v domácím prostředí. Je to chyba v předložení tohoto pozměňovacího návrhu a já zde chci ve třetím čtení požádat Sněmovnu, aby hlasovala o stažení tohoto pozměňovacího návrhu, tedy o stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem H10, abychom nekomplikovali situaci, protože nikdo z nás, nebo věřím, že nikdo z nás by nechtěl, aby to, o čem tady tak dlouze diskutujeme, to znamená, abychom ulehčili situaci těm nejtěžším zdravotním postižením, tak aby zde byla odložena účinnost až od ledna 2021. Tak to nebylo zamýšleno, já to tady zdůrazňuji, a proto chci, abychom tento pozměňovací návrh stáhli, a chci vás o to zdvořile požádat.

Jak už zde zaznělo dneska mnohokrát, Česká republika v dlouhodobém horizontu má dluh vůči osobám, které bojují s nejtěžšími zdravotními hendikepy. Už zde také zaznělo, že pokud bychom přistoupili pouze k navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, rozkolísáme systém, zahltíme mimo jiné i lékařskou posudkovou službu žádostmi o přezkum těch osob, které mají přiznaný příspěvek na péči ve třetím stupni, a i toto hledisko je potřeba zde mínit. Proto klub KDU-ČSL jednoznačně podporuje, aby kromě avizovaného a velmi potřebného navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni o 6 000 korun Sněmovna dnes schválila i navýšení příspěvku na péči ve stupni třetím. Myslím si, že bychom měli v tomto směru vyhledat kompromis. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP