(10.40 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Samozřejmě bych tady chtěla zmínit ještě možná dvě čísla nebo tři, čtyři čísla, která si myslím, že byste si měli uvědomit. V roce 2017 dělal příspěvek na péči přes 25 miliard. Nyní se očekává na konci roku 2018 přes 26 miliard a plán na rok 2019 bez tohoto navýšení, které se vlastně očekává, pokud by byl platný od celého roku, tak ve výši 5 miliard, se očekává téměř 27 miliard. Zároveň ale musím zdůraznit, že na sociální služby se dává pouhých, pokud to tedy projde, tak máme avizováno nějakých 16 miliard, ale skutečná potřeba, které vlastně ty kraje si požádaly, je kolem 20 miliard a přislíbeno jim bylo při tom jednání kolem 17 miliard.

To znamená, jenom abyste si uvědomili, ty peníze že stále narůstají, protože oproti roku 2018, kdy jsme se tady hádali, jestli budeme zvyšovat na ty platy, tak původní návrh byl 11,5 miliardy a pak se podařilo dát tam ty 3,3 miliardy na to navýšení těch mezd. To znamená, neustále narůstají i ty finance, a proto my zdůrazňujeme, že je opravdu nutné řešit tyhlety věci systémově a nedělat to jenom nějakými návrhy ať ze Senátu, anebo poslaneckými, protože nyní vlastně asi zřejmě projde návrh, který bude přidávat jenom do té domácí péče, tak jak jste avizovali všichni zástupci. A musím říci, že nám se opravdu nelíbí ta nerovnost, protože i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které připravuje tu novelu sociálních služeb, kde bude změna financování sociálních služeb, tak pokud to projde, pokud se to připraví a pokud ten harmonogram se dodrží, tak to bude někdy až od roku 2021.

Nám to přináší a máme z toho velké obavy především v paliativní péči, protože pokud se příspěvek na péči zvedne na 19 200, a zde bych mohla ještě říci, že nikdo mi neodpověděl, kdo vlastně vymyslel to zvednutí o těch 6 tisíc a jak se k tomu dostalo. Protože jestli si možná vzpomínáte, tak na 19 200 byl v minulé novele zákona o sociálních službách, který spadl pod stůl v minulém volebním období, a víceméně senátoři tuto částku jenom převzali, ale nikdo nezdůvodnil samotné navýšení o 6 tisíc korun. Ale de facto všechny návrhy, kromě tedy myslím návrhu ANO, se vlastně držely této horní hranice. Ale nikdo nemá navýšení zdůvodněné, proč k tomu došlo. To znamená, že možná by bylo dobré nejenom spočítat vlastně optimální tu valorizaci té doby atd., ale konkrétně, proč se zvyšuje ta částka o těch 6 tisíc korun. Já neříkám, že to je hodně, neříkám, že to je málo.

Každopádně by bylo možná dobré se vrátit i na ten začátek, protože mně opravdu, a zdůrazňuji to, chybí ta systémovost. Jsem ráda, že jste tady zdůraznili tu historii, že opravdu těch deset let nebo devět let nebyl zvyšován ten... vlastně v každé výši, v každém stupni toho příspěvku na péči, a že to lidem v domácnostech přináší velké problémy. To si asi nemusíme říkat. Ale musím říci, že my jako KSČM budeme podporovat pozměňující návrh pana Sklenáka. A myslím si, že i ten jeho nárůst, který tam je, tak v tuhle chvíli je asi optimální. Každopádně bych chtěla apelovat, že za KSČM se nám nelíbí nesystémové návrhy, které opravdu začínají lítat v Poslanecké sněmovně a které sledují jenom populismus každé strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Haně Aulické. Kolegyni Maxovou požádám o strpení, protože mám dvě faktické poznámky. Nejdříve místopředseda Pikal a poté pan kolega Aleš Juchelka. Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý den. Já se omlouvám, že vstupuji do té již odborné debaty s nějakým návrhem, kterým nebudu reagovat na předřečníka, ale je to procedurální návrh, tedy se jedná o faktickou poznámku.

Já jsem zaznamenal v té debatě, že existuje mnoho návrhů, které se od sebe liší jenom časem nebo množstvím peněz, takže bych si dovolil upozornit na § 72 odst. 2 jednacího řádu, že je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa, zjistí se nejdříve počty poslanců podporující jednotlivé návrhy a poté se o nich hlasuje v pořadí podle počtu podporujících návrhů. Já vím, že tím pádem paní zpravodajce zamotám hlavu. Nicméně vzhledem k tomu, že byla avizována přestávka, tak věřím, že bude prostor připravit to hlasování tak, abychom se skutečně mohli vyjádřit v hlasování ke všem návrhům, nikoliv pouze k těm, které budou z nějaké procedurální výzvě připraveny jako první. Takže bych prosil o uplatnění tohohle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. To je procedurální návrh, který budeme řešit ve chvíli, kdy budeme hlasovat o tom konkrétním pozměňovacím návrhu, tak aby byl seřazen podle příslušného ustanovení zákona o jednacím řádu.

Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Aleše Juchelky, připraví se Roman Sklenák také k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já jenom bych chtěl na svou předřečnici paní Aulickou trošičku reagovat prostřednictvím vás, pane předsedající, co se týče té kontroly. Poněvadž já si nedokážu představit, že rodina, která pečuje o čtvrtý nebo o třetí stupeň postižení např. u svého dítěte nebo u seniora, to je úplně jedno, bude vykazovat do každé koruny a haléře tak jako u pobytových služeb, za co ten příspěvek na péči utratí. To je úplně nereálné.

Každý se třetím a čtvrtým stupněm postižení chodí k lékaři. Ten kontroluje stav třeba toho pacienta. Pokud si zažádá třeba rodina vedle příspěvku na péči také na zdvihací systém, plošinu, schodolez, koupací lůžko, koupací křesílko, rekonstrukci koupelny atd., tak vždycky přichází sociální pracovnice, která zkontroluje právě tady tuto investici.

Tak hlavně neříkejme, že všichni ti, nebo část z nich, kteří pobírají příspěvek na péči, jsou ti, kteří prostě nějakým způsobem na tom vydělávají. Já se domnívám, že tak to není. Pokud někoho známe, tak určitě se pojďme o tom konkrétně bavit, ale není to žádný systémový problém. A nerad bych, abychom nabourávali soukromí jednotlivých rodin jenom proto, že obětovaly, obětovaly svůj profesní osobní život, když chtějí pečovat o svého blízkého v domácím a rodinném prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Alešovi Juchelkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka a paní kolegyně Maxová už bude na řadě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil k vystoupení pana místopředsedy Pikala. Já se domnívám, že v tomto případě nemůžeme postupovat tak, jak on zde zmínil. Ten jednací řád reaguje na to, pokud se mění třeba jenom částka a jinak celé znění těch pozměňovacích návrhů je stejné. Ale když se podíváte na ty pozměňovací návrhy, a vy jste se asi nepodíval, tak on je skutečně každý psaný úplně jinak a tento postup, jsem přesvědčen, nemůžeme uplatnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za názor na tuto záležitost. A nyní paní kolegyně Radka Maxová. Připraví se kolegyně Dražilová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Ještě teď asi úplně nevím, co bych chtěla říci, protože z celé té debaty jsem trošku smutná. Budu hovořit ve dvou rovinách. Hovořit jako předsedkyně výboru pro sociální politiku, a jak jsme to vnímali my na půdě našeho výboru.

Musím říci, že slova systém, slova peníze, padala i na naší půdě výboru a nebylo to projednávání úplně jednoduché, protože jsme i přerušili tento bod, protože nebyla shoda na tom, jak vlastně se postavíme k pozměňujícím návrhům, kterých už v té době bylo mnoho. Ne všechny byly napsány dobře, ne všechny byly možné odsouhlasit. Domnívali jsme se, že uděláme politickou dohodu na jednom znění pozměňujícího návrhu napříč politickým spektrem, tak jak bylo již dnes zmíněno, ale bohužel k tomu tak nedošlo. A já teď toto vše vnímám jako jakési, s prominutím, dostihy, kdo kam a více.

Musím říci, že tento pozměňující návrh je o penězích. Ale ne o penězích státního rozpočtu, ačkoliv jsme to také velmi řešili a komunikovali jsme s naší paní ministryní Schillerovou, která se usilovně snažila najít finance na takto potřebnou věc. Ale je to o penězích těm lidem. Našim občanům, osobám se zdravotním postižením. A především - těm osobám, které o ně pečují. O těch se zde moc dnes nehovořilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP