(10.50 hodin)
(pokračuje Maxová)

Tady zmíním znova slovo systém. Protože na to bychom měli zacílit i v novele zákona o sociálních službách, aby tyto osoby, které pečují o lidi, kteří pobírají příspěvek ve třetím, ve čtvrtém stupni, aby se nám potom neocitaly na dávkách hmotné nouze, aby neměly nízké důchody, aby nekončily v exekucích, aby si mohly vzít půjčky na bydlení, aby důstojně žily. Takže apeluji tímto prostřednictvím na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby nejen změnu zákona o sociálních službách směřovalo do sociálních služeb, ale aby ruku v ruce s tímto šla i změna, která zabezpečí naše pečující osoby.

Již tady byla i dvakrát zmíněna lékařská posudková služba. Pan kolega Stanjura zmiňoval deset kritérií. I to padá na výboru pro sociální politiku. Není to dobře nastaveno, není dobře fungující lékařská posudková služba. Celý systém přiznávání příspěvků není dobře fungující. Je zdlouhavý, zapadá do toho několik úřadů, lidé čekají deset, dvanáct měsíců buď na přiznání příspěvku na péči, v horším případě na odvolání.

A věřím tomu, že nejenom nám členům sociálního výboru chodí mnohé maily s životními příběhy. Tento týden nám zrovna přišel e-mail od dcery pana učitele, který na základě cévní příhody musel zůstat na invalidním důchodu. Tam se přesně ukazuje, jak tento náš systém funguje. Nefunguje dobře. A nejsou to pouze starší invalidní důchodci, ale jsou to především i mladí invalidní důchodci, kterých v České republice přibývá a kteří potom opravdu budou řešit existenční problémy, až jim odejdou jejich blízcí, kteří se o ně starají.

A jak tady cítím, celá Sněmovna se shoduje na tom, že je potřeba zacílit na domácí, ambulantní a terénní péči, posílit paliativní, posílit hospicovou péči. Vím, že pro nás není jednoduché toto změnit. Doufejme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde v nejbližší době se systémovou změnou. Myslím si, že konkrétně z půdy sociálního výboru jsou konkrétní nápady na to, jak toto změnit nejen za toto funkční období, kdy jsme už měli asi dvakrát nebo třikrát téma lékařské posudkové služby, přiznávání příspěvku na péči, ale především i z minulého funkčního období.

Chci poděkovat tímto všem pečujícím osobám, protože ve svém okolí mám opravdu mnoho lidí, kteří mají zkušenosti se systémem. I já sama do toho systému za chvíli vpluji, protože se budu snažit zabezpečit péči pro mou maminku. Neříkám, že se na to těším, protože vím, co mě čeká, ale jsem zvědavá na to, jak ten náš systém bude fungovat. A přeji hodně trpělivosti všem, kteří zažívají s tímto systémem nepříjemné situace, ať nemusí prodávat své nemovitosti, své byty, ať se nemusí stěhovat, ať mají důstojný život.

Proto i my jako ANO jsme přišli s kompromisním návrhem paní Lenky Dražilové, která bohužel dostává nepříjemné maily. Ale byla obava z toho, že by na půdě Poslanecké sněmovny neprošlo nic. A proto pokud samozřejmě neprojde pozměňovací návrh Lenky Dražilové, tak my jako hnutí ANO se přikloníme k další verzi, která zde rozkládá účinnost pro třetí a čtvrtý stupeň.

Dámy a pánové, já vám děkuji za podporu, za zájem o tuto problematiku. A věřím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jak má v plánu, tak jak možné bude přijato doprovodné usnesení, se opravdu zaměří na tuto problematiku. Protože počet lidí zdravotně hendikepovaných nejen fyzicky, ale i psychicky nebude v naší republice menší, než je teď. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Foldyny a poté přednostní právo paní ministryně Maláčové. Pane poslanče, ještě chviličku vydržte. Konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Marian Bojko a pan poslanec Holomčík se omlouvá od 11 do 12 hodin.

Nyní máte, pane poslanče, slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Moji kolegové, já jsem poslouchal krásný přednes toho projevu paní kolegyně. Podívejte, ono o čem tady dvě hodiny diskutujeme. Diskutujeme o tom, že chceme přidat peníze českým postiženým občanům, lidem, kterým se žije z nás téměř nejhůř.

Já jsem z Ústeckého kraje, ze severních Čech, kde ten kraj není v dnešní době vůbec bohatý. Těch problémů, kumulace toho problému je tam strašná. Byli jsme třetí nejbohatší kraj před dvaceti roky a dneska patříme ke konci z hlediska té struktury bohatých a chudých. Já se s těmi lidmi dnes a denně setkávám. A my tady pořád filozofujeme nad tím, jestli to není hodně, jestli to není populismu, jestli to není jenom gesto. No není to gesto a není to populismus. Přátelé, a jestli je to gesto a populismus a pomůže to těm lidem, já pro to zvednu obě ruce. Já nechci uzavírat žádné kompromisní návrhy. V čem chcete být kompromisní? V tom, že těm lidem, kteří na ty peníze čekají, nepomůžeme?

Paní ministryni předkládá nějaký návrh, který částečně řeší komplexní problém. Částečně řeší, ale řeší. Nebuďte prosím vás malicherní v jedné věci. Nikdy nebyla Česká republika tak bohatá, jako je dneska. Neposílejme peníze na zbytečnosti, dávejme peníze na věci, které jsou důležité. Mě opravdu nezajímá, jak je to s demokracií v Kongu, mě nezajímá, jak se financují pochody homosexuálů v Praze, mě zajímá to, jak se těm lidem konkrétně žije. A tady pro ně něco můžeme udělat.

A proto je pro mě naprosto nedůstojné sledovat tady diskuzi, jak brečíme, že tu nejsou peníze a že se někomu přidá. No, přidá se těm lidem, kteří to potřebují. A přidá se jim z těch peněz, které tady jsou. Jenom prosím vás nedávejme ty peníze na ptákoviny - promiňte, když používám takové neslušné slovo v tomhle slovutném grémiu, protože se to opravdu nedá poslouchat. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas na faktickou poznámku. Nyní... Paní kolegyně Maláčová, paní ministryně, ještě posečkejte. Je tady faktická poznámka pana poslance Jiřího Kobzy. A samozřejmě vaše přednostní právo, hned po faktických poznámkách vám udělím slovo. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já vám děkuji za probíhající diskuzi a chtěl bych říct, že právě zdroj financí na péči je předmětem našeho pozměňovacího návrhu číslo 1836, který jsme podali a který jsem prezentoval, kdy navrhujeme přesunout část prostředků z kapitoly rozvojová pomoc, protože si myslím, že podpora bosenských mlékařů nebo gruzínských včelařů není tak důležitá jako pomoc naším vlastním postižených. A myslím, že jsme na to navrhli docela rozumnou částku. Tak doufám, že všichni kolegové, kteří tady vystupují a diskutují, náš pozměňovací návrh podpoří. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce pan poslanci Kobzovi. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek také s faktickou poznámkou. Paní ministryně je stále připravena. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že ta debata je sice důležitá, ale že jsme se tady v zásadě shodli. To, co je podstatné si také tady jasně říct, že za těch posledních dvacet let se podpora této starosti o vlastní rodinné příslušníky, o lidi, o které se staráme, významně posunula. Když si vzpomenu, jak se moje maminka starala o jednoho úplně ležáka, o druhého, který byl na tom velmi špatně, jak byl problém sehnat pomůcky, peníze na to zásadně nebyly, tak je to velký posun. Takže to bych chtěl ocenit. A pokud někdo nadává na to, jak to bývalo, že to bylo lepší, tak v tomhle případě to rozhodně lepší je. A v zásadě je potřeba říct, že teď ještě posouváme to ocenění lidí, kteří se starají o ty nemohoucí, daleko dále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP