(12.10 hodin)

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Legislativně technické úpravy jsem tady načetla, takže vyjádření sociálního výboru samozřejmě (nesrozumitelné) doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Paní senátorko? (Navrhovatelka: Doporučující.)

Dobře. Přistoupíme k hlasování. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 92, přihlášeno 168 poslanců, pro 167, proti nula. Výsledek - byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: A nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem E pana poslance Sklenáka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko? (Zpravodajka: Doporučující. Navrhovatelka: Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno 168 poslanců, pro 166, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím. (Souhlasné reakce z levé části sálu.)

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vzhledem k tomu, že byl přijat tento pozměňovací návrh, ostatní návrhy jsou nehlasovatelné a nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku. (Nesouhlasné hlasy z pléna.)

Omlouvám se, bude se hlasovat část pozměňovacího návrhu A1 týkající se § 11 odst. 1 písm. a) a b). A odstavce 2 písm. a) a b).

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže vaše stanovisko? (Zpravodajka: Nedoporučující. Navrhovatelka: Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno 168 poslanců, pro 38, proti 73. Návrh byl zamítnut.

 

Jestli mám správné informace, tak o všech návrzích bylo hlasováno. Ještě A3. Tak prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Takže nyní budeme hlasovat o návrhu A3. Stanovisko sociálního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě legislativa. (Krátká pauza.)

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Po poradě s legislativním A3 je nehlasovatelné a budeme hlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to jsem říkal, ale nechal jsem vám prostor. (Smích v sále, potlesk.)

Prosím, tak dáme přednostní právo panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Stanjurovi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu fakt nerozumím. Garanční výbor nám doporučil, ten garanční výbor, který to má na starosti, a máte to všichni písemně před sebou, v bodě 13 hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, bez poznámky, že by to bylo nehlasovatelné jako v předchozích bodech. A my jsme to schválili v proceduře. Tak já nerozumím ani legislativě, jak to mohla připustit, protože nehlasovatelné to prošlo výborem. Tam mělo být napsané nehlasovatelné v tom případě, pak je to chyba. Ale my jsme tu chybu hlasovali, takže jsme schválili, že A3 se hlasovat bude. Podívejte se na bod 13 toho materiálu z usnesení výboru pro sociální politiku.

Takže podle mě musíme... No já vám nebudu radit, tak si s tím poraďte. (Smích, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já si myslím, že nejsnazší bude skutečně nechat hlasovat o A3, ať se vyjádříme. A buď to projde, nebo neprojde. To je myslím názor, který si myslím, že bychom měli udělat. Takže navrhuji, abychom o A3 hlasovali, a nebudeme se tady zbytečně dohadovat. Tak pojďme. (Poslankyně Dražilová se dotazuje na další postup.)

Myslím, že nejjednodušší bude, když o A3 budeme hlasovat a rozhodneme hlasováním a nebudeme tady řešit, že tady legislativa říká to nebo ono. Takže jestli vás můžu požádat.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobře, pojďme tedy hlasovat o A3.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže stanovisko? (Zpravodajka: Nedoporučující. Navrhovatelka: Nedoporučující.)

Takže přistoupíme k hlasování o A3. Kdo je pro, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 95, přihlášeno 168 poslanců, pro 28, proti 97. Návrh byl zamítnut. A máme to dořešeno.

 

Jestli tedy můžu znovu zopakovat, tak myslím, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročili bychom tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 160, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 96, přihlášeno 168 poslanců, pro 165, proti nula. Výsledek, že byl zákon přijat. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Žádám ještě paní zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 1. září 2019 připravila předvídatelný valorizační mechanismus navyšování příspěvku na péči ve všech stupních závislosti s navázáním na pevně daný ekonomický ukazatel."

Stanovisko sociálního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já si myslím, že jsme tedy slyšeli obsah usnesení, takže nic nebrání tomu, abychom přistoupili ihned ke hlasování.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 97, přihlášeno 168 poslanců, pro 156, proti nula. Výsledek - byl přijat. Končím tedy projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Paní ministryně má zájem vystoupit s přednostním právem, takže jí dáme prostor. Já jinak děkuji paní senátorce, ale můžete si ještě poslechnout, to bude asi k věci. Tak prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Velmi děkuji. Jen v rychlosti, chci opravdu velmi srdečně poděkovat všem poslankyním a poslancům za to, že dnešní návrhy, které Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za systémové a důležité, že prošly. Takže ještě jednou děkuji. Myslím si, že je to výborný vánoční dárek pro všech 90 tisíc osob, kterých se tato úprava týká. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také zástupkyni navrhovatele, paní senátorce Emilii Třískové, paní poslankyni Lence Dražilové a přistoupíme k dalšímu bodu.

 

Máme tady bod

 

126.
Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové,
Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Projednávání tohoto návrhu jsme přerušili ve středu 5. prosince tohoto roku v rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Lukáš Bartoň a zpravodaj garančního výboru za hospodářský výbor poslanec Vojtěch Munzar. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 157/3 a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 157/4.

Připomínám, že dne 5. prosince tohoto roku přednesl v rozpravě poslanec a ministr dopravy Dan Ťok návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu budeme hlasovat po ukončení rozpravy.

Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě a jenom upozorním, že k faktické poznámce byli ve středu 5. 12. přihlášeni před přerušením rozpravy pan poslanec Marek Novák a poslanec Leo Luzar. Takže jenom se podívám, jestli mají zájem, ale asi tady ani nejsou. Takže dále se o slovo přihlásil do obecné rozpravy pan poslanec Martin Kolovratník, takže mu dávám ihned prostor. A připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP