(12.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A druhá logická chyba v úsudku. Tak nejdřív nás pan poslanec Sklenák pokárá za to, že jsme si dovolili navrhnout změnu procedury, přestože říkal, že je to legitimní, to já vím, že nám to právo nechal. Nejdřív nám to pokárá, proto máme ten garanční výbor, a vy z opozice nám to kazíte. No ale pak bych chtěl navrhnout já malou změnu, a to už je velký rozdíl. (Potlesk poslanců ODS.) Takže vládní poslanec logicky může... mohou všichni, ale když to navrhne vládní poslanec, tak je to v pohodě, to je normální. A když to navrhuje opoziční poslanec, tak nám kazíte jednací řád, protože právě proto jsme si zřídili garanční výbor, který nám navrhl hlasování.

Já myslím, že to nebyl ten hlavní důvod. Hlavní důvod byla ta stanoviska. Nikdo z nás nenavrhuje, aby tady nezazněla stanoviska sociálního výboru tak, jak byla přijata, to je naprosto legitimní. Stejně legitimní je logický postup od toho nejštědřejšího k tomu nejméně štědrému. Tohle jsem navrhl. Evidentně, on mi to pan poslanec Sklenák určitě vyvrátí, nechce hlasovat o tom nejštědřejším. Tak o něm hlasujme a buďte proti. Pak neprojde a pak jste na řadě hned vy jako druzí nejštědřejší. Ale nechce připustit hlasování tím svým návrhem. To je celé.

A já bych poprosil legislativu, aby řekla, že skutečně kdyby byl přijat bod například E, F, H7 až H9, jestli se tím vylučují pozměňovací návrhy paní poslankyně Pekarové Adamové, které se týkají prvního a druhého stupně závislosti. Já si to prostě nemyslím. To teď není politický spor, ale spor o proceduru, spor o to, zda o každém pozměňovacím návrhu, který je jedinečný, se hlasovat má, nebo nemá. Podle mě se o něm hlasovat má. Z debaty je jasné, že neprojde. Ale to ještě neznamená, že když předpokládáme, že neprojde, že o něm nebudeme vůbec hlasovat. Pro nás je samozřejmě mnohem důležitější to hlasování od nejštědřejšího, jak správně řekl pan poslanec Sklenák, po ten nejméně štědrý. To jsme naprosto ve shodě.

To druhé je spíš technikálie, upozornění podle mě na chybu, kterou udělala legislativa, která bezesporu konzultovala s paní zpravodajkou, tak jako vždycky jako s každým zpravodajem konzultuje návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Sklenák chce reagovat. Byl bych opravdu rád, kdybychom se od této debaty o proceduře přesunuli již k samotnému hlasování.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já taky. (Smích v sále.) Já jenom vím, že kolega Stanjura má smysl pro logiku, takže to jsou rétorická cvičení. Já jsem zdůvodnil, proč postupuji tak, jak postupuji. A je to reakce na hlasování garančního výboru, který podpořil pouze dva pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosil bych, abychom se na sebe obraceli v sále prostřednictvím předsedajícího. (K poslanci Stanjurovi:) Pane předsedo, opravdu chcete uplatnit přednostní právo ještě? (Ano.) Dobře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já se omlouvám. Dvakrát jsem se zeptal legislativy, zda je dobře vyloučit ty body A jako celek. Nedostal jsem odpověď. Tak bych prosil, buď vy po konzultaci s legislativou, nebo paní zpravodajka, aby nám to vyloučili. Pak se o tom hlasovat nesmí. Tomu já rozumím. Já na to upozorňuji. Mohu se mýlit. Ale chtěl bych slyšet někoho, kdo hlídá legislativu, zda mám pravdu, nebo ne. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji vám. V tom případě chvilku vyčkáme, až se paní zpravodajka poradí s legislativou, a pak budeme vědět odpověď. Je tady žádost o pět minut? (Žádost různých poslanců v sále o přestávku na pět minut.) Tak si dáme přestávku do 12.08, pokud je to potřeba. Nebo paní zpravodajka už ví? (Ano.) Paní zpravodajka už ví, tak nejdřív nechám promluvit paní zpravodajku.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Po poradě s legislativou můžeme teoreticky hlasovat návrhy A1 paní poslankyně Pekarové skutečně zvlášť. Je to naprosto nelogické, protože vysvětlím, o co jde. První a druhý stupeň by byl navázán na násobky životního minima, to jsou písmena A a B, a C a D by byly pevnou částkou, třetí a čtvrtý stupeň.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Děkuji za vyjasnění. Předpokládám, že je to jasné, jak by potom vypadal ten zákon. A asi se budeme muset s tímto návrhem procedury vyrovnat hlasováním. Jen teď nevím, jestli je žádost o přestávku, aby se kluby vyrovnaly s tímto návrhem, nebo budeme hlasovat. (Zpravodajka: Asi jo.)

Já bych tedy proceduru o proceduře viděl tak, že nejdříve rozhodneme hlasováním o té možnosti vydělení těch částí návrhu A1, poté bychom hlasovali nejdříve o návrhu pana poslance Sklenáka na předřazení. Pokud ten neprojde, budeme hlasovat o návrhu na jiné seřazení návrhů. A pokud ani tento neprojde, tak budeme hlasovat o proceduře navržené výborem. A podle toho, jak bude vybrána tato procedura, tak budeme postupovat. (Rozruch v sále.) Já myslím, že je na tom shoda. A pokud tedy není nějaká žádost o přestávku, tak se s tímto postupně vyrovnáme. (Jednotliví poslanci přestávku navrhují, ale k přestávce se nehlásí žádný předseda.)

 

Takže nejdříve budeme hlasovat o tom, že lze samostatně hlasovat části návrhu A1, a to body číslo 1a a b a číslo 2a a b. Tak. Já doufám, že je jasné, jak teď hlasujeme o úpravě procedury. (Zmatek a hluk v sále.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Hlasujeme o tom vydělení. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 89 bylo přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 154, proti 5. Toto vydělení bylo přijato.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu na úpravu pořadí hlasování jednotlivých návrhů podle návrhu pana poslance Sklenáka? (Dohady v sále.) Stanjury? Tak dobře, tak to vezmeme v pořadí, jak byly předneseny.

 

Takže nyní o tom, že budeme hlasovat v pořadí návrhy D, E, G, H7 až H9, F, H4 až H6 a tak dále.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 90 bylo přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 81. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla upravena panem poslancem Sklenákem, to znamená první návrh E a poté pokračovat ve zbytku tak, jak to bylo navrženo výborem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je proti. Děkuji vám.

hlasování číslo 91 bylo přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat s touto procedurou.

 

Tím jsme rozhodli o proceduře a já prosím paní zpravodajku, aby se ujala našeho provádění procedurou.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sklenáka pod písmenem E. Sociální výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hezké poledne. Omlouvám se, musíme se vystřídat. Doporučujete? A stanovisko? (Paní senátorka doporučuje, ale nemá zapnutý mikrofon.) Kdyžtak na mikrofon prosím. (Paní senátorka: Doporučující.) Tak je ještě nějaká poznámka od legislativy?

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Ano. Jako prvé měly být hlasovány legislativně technické úpravy. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, to jsem si právě říkal, že by mělo. (Výbuch smíchu v sále.) Takže prosím vás, jako první bychom tedy, omlouvám se, já jsem to teď převzal, takže se také krátce zorientuji. Jako první bychom hlasovali tedy o legislativně technických připomínkách. Tak nás proveďte, paní zpravodajko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP