(12.30 hodin)
(pokračuje Válek)

To, co mě na celé té legislativě a na celé té restrikční strategii, která se z té legislativy vychází, je jakási prevence. Prevence toho, že bych měl předtím, než vůbec usednu na loď, riskovat, že mohu být eventuálně nucen dýchat, sednu si na loď a v té chvíli vyskočí odněkud někdo a bude kontrolovat, jestli mám alkohol. Já pevně věřím, že naše policie nic takového nedělá a dělat ani neplánuje a nebude. Ale proč vůbec, proč vůbec něco takového vypouštět? Proč takového krakena vůbec pouštět ven?

A i s tím velitelem plavidla, když je to zadák, tak zase, pokud zadákovi zakážeme požívat alkohol, což určitě v případu zadáka nebo tedy velitele neplavidla, ať už je to kdokoliv, je důležité třeba, tak jak zjistíme, kdo je ten velitel plavidla? To zase budeme dávat nějaké průkazy velitelům plavidla nebo budeme zjišťovat, kdo je velitelem plavidla? Já bych se opravdu, opravdu velmi přimlouval, buďme tolerantní, buďme rozumní. Minimalizujme naše restrikce a udělejme maximum pro to, abychom teď co nejrychleji tento zákon udělali lidským pro vodáky a umožnili jim to jedno pivo na té vodě. A pak se bavme o tom, jestli nezměnit obecně tu legislativu a zařazení vodáků v zákoně, v kterém by pravděpodobně neměli co dělat. Pojďme krok po kroku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Pan poslanec Bartoň si přeje také vystoupit. Tak prosím. Já vám dám prostor.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já bych počkal po faktických. Já potom do obecné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže na faktickou poznámku paní poslankyně Procházková a připraví se pan poslanec Beitl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Velice krátce k mému předřečníkovi, k panu poslanci Válkovi prostřednictvím vás, pane předsedající. To, co říkal, nemá žádnou logiku, protože jestliže se tady bavíme o restrikcích, tak proč je tam tedy to jedno promile? Tak proč to tam vůbec je něco takového? Proč tam tedy není nic, když nechce restrikce, ne? To nemá žádnou logiku tohle.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Pan poslanec Beitl stáhl faktickou poznámku, proto dám teď prostor panu poslanci Lukáši Bartoňovi. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych asi na začátek zareagoval na paní poslankyni Procházkovou. Proč tam je to jedno promile. No, to jedno promile je tam kvůli tomu, že je to kompromisní návrh. V původním návrhu vůbec nebylo. Původní návrh byl úplně bez omezení s tím, že tato pokuta se nebude a priori dávat někomu, kdo neohrožuje ostatní, kdo se chová zodpovědně. O tom celý ten návrh je. Protože někteří nesouhlasí s tím, aby tady bylo neomezeně pro toho vůdce plavidla, tak jsme navrhli kompromisní návrh, omezit vůdce plavidla, toho, kdo je vlastně zodpovědný za celou tu posádku, za celé to plavidlo, aby byl omezený nějakou určitou mírou alkoholu.

Na hospodářský výbor, když jsem předkládal tento kompromisní návrh, tak tam byly částky jedno promile, 0,8 promile, 0,5 promile. Hospodářský výbor projednal toto a zaujal stanovisko, že je v pořádku jedno promile, protože se jedná o bezmotorové plavidlo. Jedná se, když tomu můžu říct, o dopravní prostředek, ve kterém není třeba tak reakční doba toho člověka, který je ovlivněn alkoholem. Proto co největší možná míra, kterou povolíme vodákům.

Ještě abych se vrátil vůbec k cestě, jak jsme se dostali až sem ke třetímu čtení a tomu návrhu na vrácení do druhé čtení opět. V březnu tohoto roku jsem navštívil pana ministra Ťoka, který to asi může i potvrdit, a přišel jsem za ním s tímto návrhem, že bych rád toto řešil. Pan ministr mi dal de facto negativní stanovisko, které stále trvá, že je proti prolamování nulové tolerance. Proto jsem požádal o spolupráci pana poslance Kolovratníka, se kterým jsme si na to sedli, prodiskutovali jsme to, a nadále jsem obcházel veškeré kluby. Zástupci osmi poslaneckých klubů jsou pod tímto návrhem podepsáni.

Vzhledem k tomu, že v prvním čtení byly velké výtky, udělal jsem kompromisní návrh na to nemít neomezeně vůdce plavidla. Mít to nějakým způsobem omezené na jedno, 0,8, 0,5. Tento kompromisní návrh jsem předložil hospodářskému výboru. Hospodářský výbor přijal jedno promile. Hospodářský výbor do druhého čtení dává tento návrh. Ve druhém čtení mohl kdokoliv podat protinávrh. Kdokoliv mohl říci jedno promile je moc, chceme méně. To se nestalo. Nyní jsme ve třetím čtení a navrhuje se vrácení opět do druhého. Tento návrh přednesl pan ministr Ťok s vizí, zdali by vodáky nešlo vyjmout ze zákona úplně, tudíž nebyli by omezeni ani tím jedním promile, měli by neomezeno.

Osobně si myslím, že návrh vyjmout vodáky úplně není šťastný. V momentě, kdy je vyjímáme pouze z paragrafu o přestupku, tak pro ně platí všechna ostatní pravidla. Musí dodržovat všechna ostatní pravidla. Je to analogicky, pokud bychom chodce vyjmuli ze zákona o pozemních komunikacích, nebyl by účastníkem silničního provozu. Najednou by také nebyla pro něj pravidla z pozemního provozu. Stejně tak je to v té dopravě na vodě. Takže jsou tam další pravidla, která ti vodáci musí dodržovat, že vůdce toho plavidla je zodpovědný za posádku. To je důležité pravidlo. Že kdykoliv plavební správa nebo policista může vyloučit posádku, která je pod vlivem alkoholu, vůbec z plavby, že ji může vyloučit ven. To je podle mě také dobré pravidlo, že vůbec dodržují předpisy. Splavnost jezů apod., že se musí řídit všemi pravidly, co jsou obsažené i na těchto dopravně nevýznamných cestách, kterými vodáci jezdí. A asi bych mohl pokračovat, co všechno... Vlastně všechno, krom tohoto předpisu, krom tohoto jednoho paragrafu o alkoholu, že a priori dostane pokutu ten, kdo má nějaký alkohol, aniž by se choval jakkoliv špatně vůči svému okolí, jakkoliv ohrožoval někoho nebo ohrožoval i svoji posádku, to samozřejmě také nemůže.

Z toho důvodu si myslím, že vrácení do druhého čtení není šťastné. Požádal bych, zdali bychom mohli schválit tento zákon nyní. Nevracet ho do druhého čtení. Nechat se případně překvapit, co Senát, udělá pozměňovací návrh u toho, jestli se mu t jedna promile bude líbit, či ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, teď tady mám jednu faktickou ještě. Takže paní poslankyně Procházková. Další... To teprve bude závěrečné slovo, až skončím rozpravu, pane poslanče. (Rozhovor mimo mikrofon.) Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Tak zase k mému předřečníkovi prostřednictvím vás, pane předsedající. No pořád to neřeší to, že budete ty lidi kontrolovat. Budete kontrolovat tedy i tu nulu. Budete kontrolovat i to jedno promile. Jako kdy si vyberete a jak si vyberete, koho budete kontrolovat? Jak chcete zkontrolovat to jedno promile? Musíte mu dát dýchnout. Takže to vůbec neřeší nic, tohleto.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám ještě jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Ferjenčík. Zatím poslední přihlášený. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP