(12.40 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na kolegyni, která mluvila přede mnou. Mně to přijde trochu nefér, že ve chvíli, kdy my přistoupíme na kompromis, díky kterému ten náš návrh není tak radikální, tak pak začnete útočit na to, že to není dostatečně systémové a že to vlastně nejde dost daleko, vlastně úplně z druhé strany. Prostě my jsme chtěli vyjít vstříc co největšímu počtu poslanců v této Sněmovně. Myslím, že se nám to povedlo. Tak to pojďme schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, vy chcete ještě do obecné rozpravy, nebo je to závěrečné slovo? Do obecné. Tak ještě pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já to přece jenom řeknu, protože je to můj osobní politický názor, v rozpravě než v závěrečném slově jako zpravodaj. My dnes budeme rozhodovat o tom, co má být přestupkem. Protože ta hranice, kterou navrhovatelé zavádějí, je hranice, od které se bude pokutovat přestupek. A já už jsem tady říkal ve středu a kladl jsem si otázku, jestli normálnost má být přestupkem.

Je přece normální - a spousta řečníků, kteří tady vystupovali o tom, že nechtějí prolamovat hranici, ale přiznali, že si to pivo, dvě, na vodě dají, tak skutečně otázkou je, jestli v našem právu nechat to, že normálnost je přestupkem. Protože čím více zákazů a příkazů, tím menší bude respekt lidí k právu a tím více budou lidé toto právo porušovat, protože jej budou považovat za absurdní. A jestli chceme mít v České republice právo hodné respektu, tak bychom ho neměli skutečně zaplevelovat různými zákazy a příkazy, jako je to dnes. A já tento návrh vnímám jako snahu to napravit a snahu o to, aby normálnost nebyla přestupkem, aby lidé, kteří mají vodáctví jako volnočasovou aktivitu, aby si to skutečně mohli užít a nebyli svazování zbytečnými zákazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Naskočila mi tady další faktická. Takže pan poslanec Milan Feranec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Skutečně jenom krátká poznámka. Normálnost - já si nemyslím, že je normální mít jedno, možná dvě promile, naložit do lodě rodinu, děti a vydat se vstříc nebezpečí. To podle mě normální není, to se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Zatím tedy poslední přihlášený. Rozhlédnu se po sále, zdali je nějaký zájem ještě o vystoupení. Není. Takže já končím obecnou rozpravu. Mají případně zájem o závěrečná slova pan poslanec Munzar nebo pan poslanec Lukáš Bartoň tedy na prvním místě? Nebo se domluvte, to je úplně jedno. Já tady nechci určovat speciální pořadí. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Tak já na závěr ještě znovu požádám o to nevracet do druhého čtení. Protože stejně v tom druhém čtení nepodáme žádný návrh, který už jsme nediskutovali. Všechny návrhy, co zde byly, včetně splavnosti, včetně vyjmutí z dopravně významných cest, to už bylo na hospodářském výboru a hospodářský výbor nepřijal tento pozměňovací návrh. A nadále ho nikdo nepředložil.

Hospodářský výbor také projednával míru alkoholu a přijal toto. Nikdo nepředložil opět v druhém čtení žádnou jinou hodnotu. Takže prosím o nevracení do druhého čtení a schválení pozměňovacích návrhů hospodářského výboru a celého zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Munzar jako garanční zpravodaj.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já budu velice stručný. To gros toho návrhu je - v případě přijetí návrhu hospodářského výboru je zavedení hranice, od které se bude tento přestupek pokutovat. Žádná jiná ostatní pravidla tím nejsou dotčena. Platí veškeré odpovědnosti v případě přijetí toho návrhu z tohoto i ostatních právních předpisů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní přečtu ještě dvě omluvy, než přistoupíme k hlasování. Omlouvá se paní poslankyně Ivana Nevludová od 13.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se paní ministryně Jana Maláčová od 12.30 z pracovních důvodů.

Nyní tedy musíme přistoupit k hlasování o návrhu na opakování druhého čtení, který 5. 12. přednesl v rozpravě pan poslanec a ministr dopravy Jan Ťok. Já vás svolám do jednacího sálu. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu. Budeme tedy hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh na opakování druhého čtení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování číslo 98. Přihlášeno je 152 poslanců, pro 92, proti 51. Návrh byl přijat. Tedy bude opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Končím pro tuto chvíli projednávání tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o

 

128.
Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové,
Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Karel Rais. Zpravodajem garančního výboru byl původně poslanec Lubomír Volný, nicméně omluveného zpravodaje Lubomíra Volného zastoupí poslanec Václav Klaus. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 192/3, který byl doručen dne 14. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 192/4.

Nyní se tedy táži navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Máte zájem, tak prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Mám a ten důvod je prozaický. Protože v průběhu té doby od druhého čtení přišly dva dopisy a oba dva mají společného jmenovatele a tím je Studentská komora Rady vysokých škol a myslím, že by mělo smysl vás s tím tady seznámit.

Včera bylo usnesení Studentské komory k projednávání novely zákona o státních svátcích. Studentská komora apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva.

Tento jediný den skutečně mezinárodního významu s českými kořeny se připomíná po celém světě. Odkazuje totiž k listopadových událostem roku 1939, na základě kterých byl 17. listopad roku 1941 prohlášen v Londýně jako Mezinárodní den studentstva a posléze ve Washingtonu potvrzen více, než 50 studentskými delegacemi. Navrácení historického názvu tomuto státnímu svátku považujeme za důstojné poděkování a uctění našich předchůdců, bez jejichž činů a obětí v roce 1939 by nebyl ani listopad roku 1989.

Studentská komora Rady vysokých škol důrazně odmítá označování Mezinárodního dne studentstva za komunistický svátek. Mezinárodní den studenstva byl za minulého režimu zásadně zneužit a poskvrněn. Studentská komora Rady vysokých škol chce připomenout a vyzdvihnout původ a význam tohoto dne, který je i nadále zdrojem naší národní identity a hrdosti.

Tolik usnesení Studentské komory.

A v průběhu ještě přišel dopis od předsedy Studentské komory Rady vysokých škol Michala Zimy. Byl to dopis panu předsedovi školského výboru, kde reaguje na zápis z minulého jednání, kdy v podstatě poukazuje na to, že samozřejmě není pravda to, co tady říkal pan kolega Klaus, že žádní studenti ten svátek nechtějí. Já mám čtyři děti, z nichž tři studují. Žádný takovýto požadavek, aby se přejmenoval 17. listopad, na mě nevznášejí. To je jedna věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP