(13.00 hodin)

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Pro dobrotu na žebrotu jsem se uvolil, pan poslanec Volný zde není, že to za něj převezmu, tak doufám, že se nedostanu do stejné situace, jako je tady tradičně.

S návrhem na zamítnutí jsme se vypořádali. Nyní navrhuji takovouto proceduru. Návrh C byl právě stažen, to je orelstvo, sokolstvo, a garanční výbor, což byl školství, navrhuje takto: Nejprve hlasovat o návrhu technických úprav atd., potom hlasovat návrh A, to je návrh pana poslance Feriho, který upravuje oficiální název státního svátku 17. listopadu na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní studentský den. Poté hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, to je návrh pana poslance Grebeníčka, který rozšiřuje seznam významných dnů o 30. září s názvem 30. září - Den vyhnání Čechů z pohraničí. Bod C jsme vyhodili, nebo byl stažen na návrh předkladatelky. Pak navrhuji hlasovat, nebo je návrh hlasovat písmeno D, to je pozměňovací návrh poslance Kalouska, nabytí účinnosti tohoto zákona na 1. ledna 2040. A pak máme pozměňovací návrh pod písmenem E poslance Miholy, kterýžto je nehlasovatelný, protože sokolům již byl vaším středečním usnesením význačný den přidán. Takže to je ta situace, a pak hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak myslím, že jsme návrh procedury všichni slyšeli, takže já bych nechal hlasovat o tom, zdali s touto procedurou všichni souhlasíme.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 101 přihlášeno 156 poslanců, pro 155, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Tak, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobře. Čili nyní jdeme k návrhu A, to je ten pozměňovací návrh pana poslance Feriho. Stanovisko garančního výboru je - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, stanovisko pana poslance za navrhovatele? (Nedoporučuje.) Takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 102 přihlášeno 156 poslanců, pro 9, proti 115. Návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Jsme u pozměňovacího návrhu B pana poslance Grebeníčka. Stanovisko školského garančního výboru bylo - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Za navrhovatele? (Také nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 103 přihlášeno 157 poslanců, pro 31, proti 84. Návrh byl zamítnut. Tak prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Pak máme ten stažený, čili teď jsme u D, to je pozměňovací návrh pana poslance Kalouska. Stanovisko školského garančního výboru je - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Za navrhovatele? (Navrhovatel: Tak samozřejmě to se nedá doporučit.) Takže nedoporučující, chápu. Abychom se tady nezamotali.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 104 přihlášeno 157 poslanců, pro 11, proti 117. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Václav Klaus: Nyní jsme se vypořádali se vším, můžeme přistoupit k zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takže o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 192, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti?

hlasování číslo 105 přihlášeno 156 poslanců, pro 118, proti 26. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tímto děkuji navrhovateli panu poslanci Karlu Raisovi a děkuji také zpravodaji panu poslanci Václavu Klausovi. A nyní předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, opět se dnes setkáváme. Nyní se tedy posuneme k návrhům zákonů ve druhém čtení. Já tady mám jako první bod 10, což je

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb.,
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 173/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova. A myslím, že ještě chvíli počkáme, až se sněmovna uklidní... Tak snad.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Jak je znám, pane předsedající, oni se hned tak neuklidní. Takže já, když dovolíte, děkuji za slovo a z té čiré radosti, že se na nás dostalo, a aby se dostalo i na ty ostatní, tak budu velmi stručný, protože jsem myslím podrobněji tu novelu zákona představil v rámci prvního čtení.

Takže já jenom připomenu, že novela reaguje na infringementové řízení zahájené Evropskou komisí, která nám vytýká nesprávné provedení článků 12 a 13 směrnice o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. V této souvislosti byla připravena novela zákona s tím, že předmětem této novely je výlučně ustanovení § 8 zákona, které upravuje řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření tak, aby byly napraveny všechny Komisí tvrzené nedostatky v transpozici článků 12 a 13 směrnice. Konkrétně to znamená, že je navrhováno přeformulování ustanovení § 8 odst. 1 zákona tak, aby bylo jednoznačné, že řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření lze zahájit jak na žádost, tak z moci úřední, přičemž oba způsoby jsou rovnocenné.

To asi na úvod a teď už otevírám prostor dalším kolegům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, a než dám slovo paní zpravodajce, tak tady mám omluvenku pana ministra Antonína Staňka od 12.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro životní prostředí poslankyně Dana Balcarová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Vážené dámy, vážení pánové, já budu také stručná. Chtěla bych jenom říct, že jsem ráda, že se ta novela dostala do druhého čtení. Dovoluji si upozornit, že zatím ten zákon, přestože v naší legislativě už nějaký rok je, nebyl nikdy použit. My jsme se snažili tu novelu v rámci výboru životního prostředí projednat, dokonce jsme uspořádali i kulatý stůl a tam jsme se zástupci Ministerstva životního prostředí mluvili o tom, jaké jsou možnosti tuto legislativu nastavit tak, aby byla více využitelná. Nechali jsme i zpracovat ekologickou újmu Parlamentním institutem, který zpracoval analýzu, jak je tento zákon využíván v jiných evropských zemích. Zjistili jsme, že je využíván, takže já jsem pak dávala na výbor životního prostředí dva pozměňovací návrhy, které rozšiřují účinnost nebo předmět ochrany tohoto zákona. Bohužel výbor životního prostředí tyto moje dva pozměňovací návrhy nepodpořil, takže já je potom načtu v podrobné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP