(12.50 hodin)
(pokračuje Rais)

Tam hovoří samozřejmě v tom duchu, že je to statisticky nevýznamné, tady ty tři děti. A pak se jim nelíbí, kdo je papaláš, nebo bafuňář, protože o tom tam hovořil. Tak zdůrazňuje v podstatě, kdo vlastně za tím zákonem stojí, a je tady zhruba stránkový seznam institucí, jednotlivců a představitelů vysokých škol, kteří tento návrh podporují, od Studentské komory Rady vysokých škol, Národní parlament dětí a mládeže, European Students' Union, nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, pak jsou tam samozřejmě jednotlivci jako bývalá ministryně školství Valachová, bývalá ministryně spravedlnosti Válková, školní ombudsman atd., rektoři, zase je tady seznam, mohl bych jmenovat, Šenkýřová, Sáha, Zíma apod. Sledují velmi pečlivě tady toto projednávání a považují v podstatě některé ty názory za minimálně nekorektní, které tady byly předneseny ze strany pana předsedy.

Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Mám tu přihlášené tři poslance. Pan poslanec Valenta se sice hlásí na faktickou poznámku, ale nemáte v rozpravě na co reagovat. Chcete reagovat na pana poslance Raise? Tak já vám tedy dám slovo a v obecné rozpravě se připraví paní poslankyně Valachová, potom paní poslankyně Adámková.

 

Poslanec Jiří Valenta: Já víceméně svoji technickou připomínku nebudu směřovat obsahově. Je to vyloženě technická připomínka.

Jenom bych se vám, dámy a pánové, chtěl omluvit za to, že jsem svoji obhajobu pozměňovacího návrhu, vloženého do systému jako sněmovní dokument 1522, nedopatřením přednesl již při projednávání jiné novely, byť stejného zákona, rozpracované ve sněmovním tisku 284. Nebudu již svůj příspěvek - a proto jsem využil svoji technickou - opakovat, jen bych vás znovu požádal o faktickou podporu vyhlášení 30. září jako významného dne vyhnání Čechů z pohraničí, což je předmětem zmiňovaného pozměňovacího návrhu 1522.

Panu poslanci Klausovi děkuji nejen za to, že mě na můj omyl upozornil, ale především za to, že tomu pozměňovacímu návrhu vyjádřil svoji jasnou podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní do obecné rozpravy paní poslankyně Valachová a připraví se paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, ještě jednou bych chtěla využít příležitost a za předkladatele požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Jak už tady zmínil Karel Rais, dlouho usilujeme o to, jsou to snad tři roky, prostřednictvím pana předsedajícího může potvrdit Helena Válková, aby tahle podle mého soudu skutečně úžasná věc, kdy stávající studenti našli společný odkaz s rokem 1939, s tehdejšími studenty, s hodnotami, které tehdy prosazovali, za které trpěli a za které řada z nich musela obětovat to nejcennější, svůj život, tak tenhle most hodnot mezi roky 1939 a 2018 je to nejcennější, co, jak pevně věřím, za několik okamžiků odhlasujeme.

Já jsem také obdržela stejně jako Karel Rais řadu rozhořčených reakcí na rozpravu, která tady byla vedena v rámci druhého čtení. Tady bych chtěla poprosit, nevracejme se k tomu, zapřemýšlejme ve svých hlavách, o čem skutečně budeme hlasovat, nepolitikařme, podpořme hodnoty, o kterých jsem mluvila, a dejme studentům, ale také naší České republice, do roku 2019, k 17. listopadu 2019, dárek nyní v tento předvánoční čas. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Adámkovou, zatím poslední přihlášenou poslankyni. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádala o vaše svolení se stažením mého pozměňovacího návrhu, který byl načten do tohoto zákona. Týká se památného dne sokolstva. Ten jsme společně již schválili v minulých dnech této schůze, takže tento svůj pozměňovací návrh stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Žáček. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně to samozřejmě nedá a zopakuji - a už to přemostění 1939-2018 je tím zvednutým prstem a varováním, cestou k vymazání 17. listopadu.

Nedávno navštívil Prahu generálporučík Lorenc, který byl velitelem všech bezpečnostních složek 17. listopadu, byl dokonce pozván na moji alma mater na fakultu sociálních věd, s čímž jako student a první šéf našeho studentského štrajkového výboru na naší fakultě zásadně nesouhlasím. Ať si dělá rozhovory a ať hovoří, kde chce, ale pozvat ho tam, kde bylo to jádro tehdejších revolučních dnů, mi připadá absurdní. Ale zapadá to do kontextu toho, že chceme - nebo někteří z nás chtějí - ten 17. listopad 1989 vymazat.

Sedíme zde kvůli 17. listopadu 1989, kvůli té demonstraci. To je ten politický středobod, to je ten bod, kdy se otevřela cesta zpátky k pluralitě, to je ten bod, kvůli kterému zde sedíme. A tím nepopírám to, že my jsme jako organizátoři té studentské demonstrace, která začala na Albertově a skončila tím dramatickým zásahem na Národní třídě, byli iniciováni a záměrně navazovali na naše předchůdce k 50. výročí 17. listopadu 1939. Také díky tomu komunisté tu manifestaci, která se změnila v demonstraci, která otevřela cestu do demokratické budoucnosti, povolili, protože se toho termínu báli.

Prosím vás, nemazejme 17. listopad 1989 z naší historie. Naopak, měli bychom ho maximálně připomínat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To bylo zatím poslední vystoupení. Rozhlédnu se po sále, zdali je zájem o další vystoupení. Není. Já tedy rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Zeptám se navrhovatele i zpravodaje. Nikoliv. Máme tady hlasování o návrhu na zamítnutí. Já vás svolám gongem do jednacího sálu.

Je tady žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že kvorum se nám už pomalu ustálilo.

Než poslanci doběhnou, přečtu ještě jednu omluvu. Od 13 hodin do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec a ministr Dan Ťok.

 

Přikročíme k hlasování. Já ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 99, přihlášeno 153 poslanců, pro 28, proti 98. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil - ano, pan poslanec Klaus - s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane poslanče.

 

Ano, tady byl návrh na stažení pozměňujícího návrhu, takže budeme nejprve hlasovat o návrhu na stažení pozměňujícího návrhu. Je to návrh na stažení pozměňujícího návrhu paní poslankyně Adámkové. Nejprve se vypořádáme s touto záležitostí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 155 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já nyní tedy požádám, aby nás zpravodaj pan poslanec Klaus seznámil s procedurou, a budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP