(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Gajdůškovou, která je další přihlášenou v rozpravě. Vypadá to, že sněmovna se trošku uklidnila. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, pane ministře, ctěná Sněmovno, pokusím se být jenom velmi krátká, protože čas kvapí. Chtěla bych říci, že tento návrh zákona podporuji velmi zvláště v té části, která zjasňuje, usnadňuje podmínky pro zaměstnávání a pro pobyt cizinců v oblasti vědy, výzkumu. Vysoké školy skutečně tuto věc velmi potřebují, a naše výzkumná pracoviště, chceme-li býti světoví.

Ale z firem slyšíme, že nejsou lidi. Myslím si, že je důležité, abychom na tuto výzvu, že nejsou lidi ve firmách, nejsou lidi v organizacích, tedy lidi na práci, abychom se podívali také na skupiny občanů České republiky, kteří by rádi pracovali a z nějakého důvodu nemohou. Nebo to není pro ně výhodné. Ty tři velké skupiny jsou jednak maminky s malými dětmi po dvou letech dosažení věku dítěte. Další velká skupina jsou lidé, kteří z nějakého důvodu odešli do předčasného důchodu, a ten důvod pominul. A třetí skupina jsou lidé se zdravotním postižením.

Když dovolíte, já se budu v této chvíli věnovat té třetí skupině, lidem se zdravotním postižením, pro které je to, že mohou jít do zaměstnání, nejenom důležité ekonomicky, ale pro tyto lidi zvláště je to důležité i z pohledu jejich životního pocitu, pocitu potřebnosti, pocitu seberealizace. A proto stát podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Nicméně nařízením vlády dojde ke změně výše minimální mzdy z 12 200 korun na 13 350 korun za měsíc. Je to pozitivní krok i z pohledu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Na druhou stranu je skutečností, že v rámci tohoto chráněného trhu práce působí také společnosti, které zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením splňují i tu druhou úlohu, o které jsem mluvila, tedy, že dávají těm lidem možnost seberealizace, možnost uplatnění, ale ta jejich produktivita práce nezajišťuje, že ty firmy jsou natolik efektivní, aby skutečně jako zaměstnavatelé mohly dál existovat. Proto tedy je těmto zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytován příspěvek Úřadem práce České republiky. Je ale potřeba říci, že za poslední tři roky vzrostl zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, v důsledku zvyšování minimální mzdy náklad o 4 200 korun. To ale není kryto příspěvkem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je tedy vážná obava, že pokud nebude navýšen příspěvek na zaměstnávání těchto osob firmám, jsou to většinou družstva invalidů, spotřební družstva, výrobní družstva či jiné formy, může dojít k tomu, že tito zaměstnavatelé prostě svoji činnost ukončí. To by nebylo žádoucí samozřejmě ani z pohledu osob se zdravotním postižením, ale ani z pohledu společnosti.

Proto v podrobné rozpravě se potom přihlásím k pozměňovacímu návrhu, kterým se navrhuje zvýšení příspěvku osob se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti o 800 korun v dosavadní výši. (Poslanci odcházejí ze sálu, zůstávající silně hlučí.)

V písemném zdůvodnění tohoto návrhu jsou zakotvena i přechodná ustanovení a samozřejmě účinnost tak, aby naběhla již od prvního kvartálu roku 2019. Předpokládaný náklad tohoto návrhu se předpokládá, a to podle toho, jak bude využíván zaměstnavateli, ve výši 557 mil. korun ročně, pokud by bylo uplatněno na všechny osoby v plné výši pracovního úvazku. Pokud by se jednalo o přepočtené úvazky, byl by tento náklad 336 mil. ročně.

Poprosím vás poté, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a chtěl bych poprosit poslance a poslankyně, kteří nás opouštění, aby tak činili tiše!

Nyní prosím posledního, kdo je přihlášen v obecné rozpravě, a to pana poslance Čižinského. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Dámy a pánové, rád bych se vyjádřil k pozměňujícímu návrhu, jak tady zaznělo, pana Radka Kotena, který je podle mého názoru a podle názoru všech ostatních neústavní. Podle názoru pana ministra. Jenom bych chtěl poprosit nebo požádat, aby bylo možné o něm hlasovat, aby neprošel, aby to nebylo v nějakém balíku. Aby to nevyšlo z výboru v balíku, čímž by nebylo možné ho z toho vyhodit.

Ale pak bych měl ještě otázku prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra ohledně mimořádného pracovního víza, protože podle mých informací to neprošlo meziresortním připomínkovým řízením ani Legislativní radou vlády. A tak bych si chtěl ujasnit, jestli to je pravda, nebo není, a případně, proč k tomu tak došlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za toto krátké vystoupení v rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koten, poté pan ministr.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, ještě jednou. Já bych velmi rád reagoval na vystoupení pana Čižinského prostřednictvím pana předsedajícího. O ústavnosti či neústavnosti doufám, že bude rozhodovat Ústavní soud. Nevím, v čem je ten návrh tak protiústavní. Já si myslím, že v této republice by měly být zákony takové, které našim bezpečnostním složkám v dobrém termínu pomohou k tomu, aby byly schopny vyhostit z této země teroristu nebo nějakého člověka, který bude konat proti zájmům tohoto státu. Pokud takové lidi tady budeme chránit, tak je tady budeme mít dalších 90 dní s tím, že o nich nebudeme mít naprosto žádný přehled a mohou nám tady vesele páchat dál podvratnou činnost nebo teroristické útoky. Tolik asi k tomu.

A další věcí je, že jsou různé výjimky, které i Ústavní soud má, takže doufám, že to bude i v případě tady toho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a teď se zeptám pana ministra, jestli má zájem o faktickou poznámku. Vypadá to, že nikoli. V tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva, poté paní poslankyně Golasowská.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vaším prostřednictvím rád zeptal svého předřečníka, proč mu přijde systémové rušit možnost soudního přezkumu zrovna v tomto případě a zdali má nějakou analýzu odůvodňující tento pozměňovací návrh. Analýzu, která by prokázala, že ten návrh není v rozporu s článkem 36 české Ústavy, resp. Listiny základních práv a svobod, a zároveň s návratovou směrnicí Evropské unie. Rád bych požádal o tyto podklady. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP