(14.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A chtěl bych sněmovnu vyzvat ke klidu. Rád bych upozornil, že podle jednacího řádu je možné dneska jednat do 21 hodin.

Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Golasowská. Faktická poznámka byla asi stažena, takže pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já jenom reakce na pana poslance Čižinského. Samozřejmě, ten zákon prošel mezirezortem - pokud mě pan poslanec Čižinský poslouchá. Zákon prošel mezirezortem. Pokud narážíte na ta pracovní víza, tak to nebylo projednáno v mezirezortu. Nicméně na vládě o tom byli informováni všichni ministři a nikdo, žádný rezort nevznesl připomínku proti. To znamená, všechny rezorty souhlasily s tím, že toto opatření je v pořádku. Takže zákon prošel mezirezortem a mimořádná pracovní víza byla projednána na vládě a nikdo nebyl proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský ještě, abychom tím vyčerpali snad tu rozpravu.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji, děkuji. Já znám tedy lidi, kteří si stěžují na to, že se k tomu nemohli vyjádřit, z Legislativní rady vlády, protože prostě proto tu Legislativní radu vlády máme.

Já jsem se chtěl ještě vyjádřit k panu poslanci Kotenovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tady přece vůbec nejde o to, že by někdo chtěl blokovat vyhošťování teroristů. Jestli je někdo terorista, tak je samozřejmě ve vězení a tak podobně. Ale jde o to, že přezkoumatelnost nějakého rozhodnutí, kde se třeba vyhošťují rodinní příslušníci, a také úspěšnost těch soudních přezkumů a výsledky těch soudních přezkumů nám vlastně ze zkušenosti říkají, že je potřeba vyhošťovat správně a zohledňovat všechny skutečnosti. Nejčastější zrušení vyhoštění je rodinná vazba, že ten člověk tady má nějaké příbuzné, a proto je to zrušeno. To je to, proč ten soudní přezkum je důležitý. Aby člověk, který tady má nějaké rodinné vazby a třeba o den nějakou lhůtu nestihne, tak aby jeho život prostě nebyl přerván tím, že jenom o den nestihl nějakou lhůtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A pan poslanec Koten se ještě přihlásil s faktickou poznámkou. Takže pokud je to třeba, tak prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Já bych ještě chtěl jednou zareagovat na mého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Není to rozhodně na to, že někdo, komu proběhne jeden den vízum, tak že bude nemilosrdně vyhoštěn a přeruší se rodinné vazby. Je to zde hlavně z toho důvodu, že žádná z našich tajných služeb nemůže uvádět do soudních protokolů své zdroje, protože by je tím ohrozila, a to je jeden z těch důvodů právě, proč to procento těch lidí, kteří absolvují ten soudní přezkum, tak proč tady zůstávají nadále i jako teroristé anebo jako lidé, kteří škodí naší republice. A to je právě ten důvod. To je právě ten důvod. Není to rozhodně namířeno proti slušným lidem, kteří o jeden den přeběhnou nebo překročí nějaké vízum pro pobyt v naší republice, ale je to přesně z tohoto důvodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem ještě dostal avizovanou přihlášku do obecné rozpravy, tak vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali čas, který běžně míváme pro dnešní jednání, tak tento bod přeruším v obecné rozpravě. A dnešní schůzi také přeruším, a to do úterý dvou hodin, kdy budeme pokračovat, kde jsou zařazeny body z bloku prvních čtení. Já vám děkuji, přeji příjemný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP