(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji další jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Výjimečně vás neprosím o klid v sále, je tady krásně ticho.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

O omluvení z dnešního jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Martin Baxa od 11.00 do 14.30 bez udání důvodu, Jiří Běhounek - rodinné důvody, Josef Bělica - rodinné důvody, Ondřej Benešík do 9.45 bez udání důvodu, Jan Birke - pracovní důvody, Jana Černochová - pracovní důvody, Dominik Feri do 11.00 a od 14.30 - pracovní důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Josef Hájek - rodinné důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Adam Kalous do 10.30 - pracovní důvody, Lukáš Kolářík do 11 hodin - pracovní důvody, Martin Kolovratník 14.30 až 20.00 - pracovní důvody, Barbora Kořanová do 11 hodin - pracovní důvody, Jaroslav Kytýr od 14.30 - pracovní důvody, Jana Levová - rodinné důvody, Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Květa Matušovská - osobní důvody, Ilona Mauritzová - pracovní důvody, Miroslava Němcová - zdravotní důvody, Roman Onderka - pracovní důvody, Zuzana Ožanová - pracovní důvody, Jan Richter do 11 hodin - pracovní důvody, František Vácha - pracovní důvody, Helena Válková do 11 hodin - pracovní důvody, Ivo Vondrák 14.30 až 19.00 bez udání důvodu, Veronika Vrecionová - zdravotní důvody, Marek Výborný - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Jan Hamáček do 11 hodin - pracovní důvody, Jana Maláčová dopolední jednání - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 13 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Antonín Staněk do 10 hodin z pracovních důvodů, Dan Ťok do 10.30 z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 195, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

 

Otevírám bod

 

195.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 24. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Dnes nám k projednání zůstávají čtyři odpovědi na písemné interpelace. Upozorňuji všechny poslance na § 112 odst. 6 Poslanecké sněmovny, který zní, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednání odpovědi na písemné interpelace. Jako první je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 268.

Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Já mohu jenom konstatovat, že tato překážka stále trvá. A jak jsme už minule došli k závěru, že není možné pokračovat, jestliže bylo řádně přerušeno do přítomnosti. Takže chválím pana poslance Michálka, že je přítomen a připraven, ale... Normálně by to... Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Mě opravdu mrzí, že tady interpeluji už od října, kdy jsem posílal tu interpelaci, a pan premiér ještě tedy nepřišel na písemné interpelace. Přece jenom máme konec roku. Když někdo od října nezvládne přijít ani na tu jednu písemnou interpelaci, aby odpověděl tady na plénu Poslanecké sněmovny, když právě odpovědi na interpelace jsou jeden z klíčových nástrojů toho, jak opozice kontroluje vládu, tak to považuji za zcela nepřijatelné.

Kdybych já nepřišel, tak se ta interpelace shodí pod stůl. Nicméně já jsem tady byl vždycky připraven, abychom si to vyříkali, bohužel, pan předseda vlády opět nedorazil. Tak já nevím, jestli to takhle tedy potáhneme další tři roky a budeme se k tomu věnovat, když pan předseda vlády tady není. Mně to nepřijde úplně smysluplné. A přesto ty věci, na které my opakovaně upozorňujeme, jsou závažné a Poslanecká sněmovna by o nich měla jednat.

Teď jsem byl v Otázkách Václava Moravce v České televizi s kolegou Kováčikem z komunistické strany a zaznělo tam téma digitalizace, modernizace státu, že to i komunistická strana podporuje, že je progresivní, a přesto tady nemáme po roce fungování vlády Andreje Babiše žádné konkrétní výsledky v oblasti digitalizace. My jsme se bavili o tom, co nám sliboval vládní zmocněnec, že vznikne nějaký dashboard, kde budou informace o tom, jak manažersky plní jednotliví ministři svoje plány nebo cíle. To znamená, kolik dálnic postavil třeba pan Ťok, nebo kolik jich opravil, abychom měli objektivní data a měli se nad těmito konkrétními daty o čem bavit v Poslanecké sněmovně, ale bohužel to jsme také nedostali.

To téma elektronického spisu je zásadní, protože má přesahy i do třeba stavebního řízení. A opakovaně tady řešíme problematiku, že dochází k průtahům ve stavebním řízení, že lidi čekají měsíce na to, mnohem delší dobu v některých případech, u některých zavalených stavebních úřadů, aby se jejich věc vyřídila. A bohužel ministerstvo nemá účinný funkční kontrolní dohledový systém, aby vůbec vědělo, kolik je žádostí o stavební povolení, jaké jsou tam průměrné doby řízení apod., aby to mohlo opravdu manažersky řídit. Žádné takovéto systémy dneska bohužel neexistují. A pokud zavedeme důsledně ten elektronický spis a budeme tam mít i standardy pro interoperabilitu, to znamená, budeme schopni vyvodit z toho konkrétního řízení, kdy začalo, jak dlouho trvá, a napříč těmi všemi informačními systémy, které jsou od různých dodavatelů, to musí samozřejmě stanovit stát, tento standard pro interoperabilitu, tak pak to ministerstvo bude i moci řídit.

Takže já bych poprosil pana premiéra tedy, aby se na lednové písemné interpelace už opravdu dostavil, protože pokud několik měsíců dochází k tomu, že premiér vůbec nepřichází na písemné interpelace, tak mi to přijde jako pohrdání Poslaneckou sněmovnou. A myslím si, že když se vláda v programovém prohlášení zavázala, že bude komunikovat s opozicí, tak minimálně to, že by tedy premiér mohl třeba i jednou měsíčně dojít na písemné interpelace, by byl takový určitý minimální standard, aby to tady mělo nějakou štábní kulturu.

Čili nebudu vás teď zdržovat. Vlastně tu konkrétní odpověď, tu já si nechám až na tu dobu, až se pan premiér dostaví do Poslanecké sněmovny. Ale ještě jednou žádám, aby v okamžiku, kdy chce řídit ten stát na nějaké úrovni, tak aby aspoň chodil na těch několik málo závažných okamžiků, jako jsou poslanecké interpelace, aspoň třeba jednou měsíčně. Myslím si, že to není zas takový přehnaný požadavek, který má opozice po předsedovi vlády, který stojí v čele našeho státu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Tu vaší výzvu vnímám a obrátím jménem Poslanecké sněmovny na pana předsedu vlády, aby se tahle situace vyřešila nějakým způsobem, buď písemně, nebo osobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP