(12.00 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Místo toho se tady řeší naprostá marginálie ve vztahu ke státnímu rozpočtu a udržitelnosti důchodového systému. A přestože důchodová reforma je mezi šesti prioritami vládního programového prohlášení, tak se v té oblasti vůbec nic neděje. Podle mých informací MPSV vůbec nic nezpracovává a ostatně ani tak banální záležitost, jako je integrace platby důchodového pojištění a daní z příjmů, neprobíhá, rozhodně ne v tomto volebním období, což mimochodem je jeden ze způsobů, jak by právě stát mohl ušetřit několik miliard korun ročně na úřednících, které zaměstnává na dvě totožné agendy na dvou různých ministerstvech.

Další závažný problém naší ekonomiky je extrémní zdanění práce. My tady máme mezní daňovou sazbu tuším 48,6 %. Ta je, pokud nepočítáme slevy. Lidé řekněme ve vyšší střední třídě, v platech třeba nad 70 tisíc, platí daně okolo 45 %, když započítáme sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně z příjmů fyzických osob. Když vezmeme daňové zatížení práce u lidí, co vydělávají do 100 tisíc korun, protože pak milionáři si vylobbovali lepší podmínky, tak když vezmeme ty lidi, co vydělávají okolo třeba 80 tisíc, tak platí daně 45 %, resp. náklady jejich zaměstnavatele na jejich práci jsou skoro dvojnásobek proti tomu, co ti lidé dostávají na výplatní pásce. Tato struktura daní je prostě extrémně nevhodná. Vede k tomu, že lidem se nevyplatí pracovat. Dokonce i nejchudší zaměstnanci platí daně 35 %. Mně přijde úplně absurdní, že lidem, kteří jsou na minimální mzdě, bereme 30 % jejich výdělku, abychom jim pak dávali dávky. To je prostě zcela absurdní systém. Ještě absurdnější je to v případě, že lidé, kteří si vydělají nějaké peníze navíc, o ty dávky přijdou a sníží se jim celkový příjem. My máme takovéhle obrovské problémy v našem daňovém systému. Lidi v exekucích vůbec nejsme schopni dostat na trh práce, k tomu problému se ještě dostanu, také je závažnější než EET, máme takovéhle strukturální problémy v daňovém systému, a zase...

Pane Faltýnku, prosím, já se vás tady snažím přesvědčit (smích a potlesk v řadách ANO 2011), že EET nemá být prioritní zákon, který se má přijímat pro Českou republiku, a myslím si, že témata, která tady otevírám, jsou daleko podstatnější, všechna z nich, tak prosím nevyrušujte! Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

Takže my máme strukturální problémy se způsobem, jakým se v ČR daní práce. Prostě daně z práce jsou v České republice extrémně vysoké, skutečně extrémně vysoké, a místo toho, abychom se zabývali touhle problematikou, problematikou lidí s nízkými příjmy, kterým se nevyplatí pracovat, tak tady čučkaříme s jednotkami miliard, kdo ví jestli.

Digitalizace státní správy. My jsme si všimli té významné rozpočtové položky téměř 2 miliardy korun, kterou naše státní správa utratí za dopisy, a skutečně prostě v 21. století utrácet 2 miliardy ročně za dopisy mi nepřijde jako dobrá vizitka České republiky. Já jsem to zažil na komunální úrovni. Prostě zcela běžný stav dnešní státní správy je ten, že zastupitel dá podnět na zastupitelstvo jako digitálně podepsané PDF, strojově čitelné, pošle návrh svého bodu, aby v rámci programu jednání toho samého zastupitelstva, té samé obce se to vrátilo jako naskenované vytištěné PDF. Státní správa si sama absurdně přidělává práci tím, že neustále tiskne a skenuje dokumenty, které si různě z ručky do ručky předává. Znemožňuje to například to, aby ten dokument podepisovalo víc lidí najednou, takže ty dokumenty kolují od člověka k člověku, kdy se tam sbírají podpisy víc lidí. Celý ten proces se zdržuje, znepřehledňuje a zase jedna z těch šesti priorit vlády byla digitalizace. Chceme digitalizovať, chceme modernizovať (smích v řadách Pirátů) a místo toho se tady řeší zase EET, což je prostě šikana nějakých lidí, ale tyhle zásadní problémy České republiky to vůbec neřeší.

Další oblast, ve které absolutně zaostáváme, ostatně když se podíváme na konkurenceschopnost České republiky, tak tam jsme na tom celkově poměrně dobře, že jsme někde v první padesátce zemí světa, ale v tom stavu státní správy jsme hluboko ve druhé stovce. A je to jeden z důvodů, proč nerosteme tak rychle, jako bychom mohli, a je to jeden z důvodů, co nám brání dohnat západní Evropu, kromě tedy toho problému odlivu kapitálu, ale digitalizace státní správy je snáze řešitelný problém. Vláda předstírá, že je to její priorita, a nic se v této oblasti neděje.

Další vládní priorita, kterou najdeme v programovém prohlášení: vyrovnání státního rozpočtu. Ve vládním prohlášení je vyrovnaný rozpočet tohoto státu. Takže podle vládního prohlášení nemáme vyrábět schodky, ale v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády vláda včera protlačila spolu s KSČM rozpočet s deficitem 40 miliard a stejné deficity 40 miliard jsou v rozpočtovém výhledu. Takže není žádný plán na to rozpočty vyrovnat, navíc už podle odhadů Ministerstva financí a dalších organizací, které odhadují příjmy na příští rok, tak to možná nebude tak slavné, jak vláda v srpnu předpokládala, a vlastně ztrácíme tu možnost dostat státní rozpočet do nějaké rozumné kondice.

Když se podíváme do zprávy Národní rozpočtové rady v oblasti udržitelnosti veřejných financí, tak Česká republika je na ekonomickou krizi připravena hůře než v roce 2008. Pokud by přišla teď v západní Evropě ekonomická krize, tak české rozpočty se ve velmi krátkém horizontu jednotek let propadnou do deficitů na úrovni 300 miliard korun ročně. A my absolutně neřešíme žádnou rezervu na to, aby až přijde ta krize, třeba stát stavěl vysokorychlostní tratě, které nebudou připravené, protože nemáme zákon o liniových stavbách, aby mohl tou vnitřní poptávkou bojovat s dopady krize, aby stavební firmy, které najednou nebudou mít zakázky v soukromém sektoru, mohly pracovat pro stát. Místo toho, abychom vyrobili rezervy na tyhle horší časy, tak neustále rostou výdaje státu, neustále rostou provozní výdaje státu. Vláda rezignovala absolutně na hledání úspor. Ono se prostě plošně přidalo všem, pak se nějak selektivně přidalo jednotlivým kapitolám. My třeba jsme souhlasili a byli jsme rádi, že vláda přidala učitelům, protože deficit v oblasti vzdělávání je extrémní, ale jinak obecně to byl prostě rozpočet, který by mohla připravit úřednická vláda. A přestože má vláda vyrovnání státního rozpočtu ve svém programovém prohlášení, tak nepodniká kroky k tomu, aby ho reálně vyrovnala.***
Přihlásit/registrovat se do ISP