(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak určitě to tak není. My jsme první vláda, která posuzuje všechny návrhy zákonů i opozice objektivně, a neříkáme a priori, že jsme proti, pokud to navrhne někdo z opozice. To si myslím, že jste už zaznamenali. No a proč je to poslanecký návrh? Protože my jsme skutečně dali sportu prioritu. Je škoda, že jsme to tak nedělali od revoluce, že pokud ve světě nás znají, tak nás znají i přes jména sportovců. A bohužel sportu nebyla věnována taková pozornost. A my jsme vytvořili od 1. března 2018, to znamená za té vlády, která měla jenom svítit a topit, pozici vládního zmocněnce pro sport. To znamená, my jsme se zavázali, že zajistí, že vládní zmocněnec pro sport podřízený předsedovi vlády bude ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinovat oblast státní podpory sportu a definovat institucionální, finanční a legislativní parametry pro vznik nové centrální autority, jíž má být Národní sportovní agentura. Národní sportovní agentura bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva.

Důvodem pro zvolení cesty poslanecké novely byla i ta skutečnost, že MŠMT zahájilo přípravu na novém zákoně o sportu. Jeho příprava přijetí by zcela nepochybně trvala delší dobu, klidně i několik let. A technická novela současného zákona o podpoře reagovala mnohem rychleji, efektivněji a flexibilněji na nastalou situaci ve sportu, a to s ohledem na korupční kauzy přímo na MŠMT a zároveň velmi zdlouhavé a kritizované vypisování jednotlivých programů na podporu sportu. Rovněž nálezy NKÚ ukazovaly, že problematika podpory sportu není na MŠMT řešena správně, a proto vláda podpořila poslaneckou iniciativu vládního zmocněnce pro sport a zároveň poslance Milany Hniličky na vytvoření nezávislé entity s vlastní rozpočtovou kapitolou a právní subjektivitou nezávislou na MŠMT, která se plně a zcela odpovědně bude věnovat problematice sportu. Všechny tyto okolnosti podporují zvolenou cestu technické novely zákona o podpoře sportu, jehož hlavním cílem je vznik Národní sportovní agentury a vyčlenění sportu z MŠMT.

Rozpočet sportu na rok 2019 je 8,4 mld., s tím, že 7 mld. je na MŠMT, 600 mil. na MMR, 800 mil. na Ministerstvo vnitra, obrany, na podporu rezortních sportovních center. Jistě si vzpomínáme období, kdy jsme nastupovali za bývalé koaliční vlády, kdy vlastně Český olympijský výbor vylobboval de facto odvod z jedné daně z hazardu a vytvářel vlastně druhé mocenské centrum vedle MŠMT. To jsem tehdy jako ministr financí zrušil s tím, že jsem jednorázově navýšil ze 4,3, pokud si pamatuji, na 6 mld. A jednoznačně, potřebujeme mít jedno centrum. A to jsme teď proměnili na tu Národní sportovní agenturu. Nová rozpočtová kapitola vzniká od ledna 2019 s nulovým rozpočtem. Při vzniku Národní sportovní agentury budou prostředky na podporu sportu převedeny z MŠMT do agentury rozpočtovým opatřením.

Já nevím, proč se na to ptáte, když například čtyřistašestnáctku jsme také dělali, tady poslanecký, pan Kolovratník, jste se všichni tady domluvili a neříkali jsme, že to udělá Ministerstvo dopravy. Já v tom nevidím nic špatného. Když se poslanci domluví, o to líp. O to líp. My vás teď oslovíme s lex brexit, například, která by měla být hotová 7. ledna. A pozveme všechny parlamentní strany a hnutí a Senát, abychom se připravili a dopředu si to vydiskutovali, abychom pak tady zbytečně neztráceli čas, protože například to jsou věci, které potřebujeme společně řešit.

Takže ten návrh byl předložen 16. 7. tou skupinou poslanců. Pokud já vím, tak pan Hnilička tady v tom mě informoval, že několikrát mluvil se všemi. (Upozornění na čas.) A první čtení bylo 31. 10.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, prosím. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Takže prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za odpověď. Tady si z toho odnáším, že je to jako poslanecký návrh, protože Ministerstvo školství by v adekvátní době nebylo podobný návrh schopné připravit. Proto jste se vyhnul legislativnímu procesu přes vládní návrh.

A ještě prosím doplňující dotaz. Vzhledem k tomu, že Národní sportovní agentura bude plně digitalizována, bude přijímat žádosti elektronicky, vydávat všechna rozhodnutí elektronicky, nezávisí tedy na tom, kde bude mít sídlo - podporujete myšlenku, že by neměla mít sídlo v Praze, ale naopak třeba posílit nějaký chudší region České republiky?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, pana premiéra, jestli bude odpovídat na doplňující otázku. Vypadá to, že bude. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Mě vždycky fascinuje, když Piráti digitalizují, a když máte nám dodat lidi, tak si dáváte inzerát, pane kolego. Tak fakt dneska nám to pan Ferjenčík ukázal. To EET přineslo 10 miliard, jinak do rozpočtu, kdyby to nebyla... Já jsem tady nebyl tedy potom.

Takže my určitě, můžeme se o tom bavit. Já nevím, jak to je namyšleno, ale vládní zmocněnec nestojí ani korunu. Úřad vlády mu nedává nic. A určitě budeme šetřit, budeme transparentní. A pokud to bude digitalizováno, no tak fajn, tak můžeme se o tom pobavit. A samozřejmě o těch sídlech těch institucí, tady byl návrh od STAN, tak je otázka debaty, které instituce kde můžou být, protože jde o to, když zrušíme nějaký úřad v Praze, aby ten nový úřad někde... můžeme se bavit o, nevím, teď myslím, že ERÚ je v Jihlavě a všichni jsou v Praze. Takže sídlo je v Jihlavě, všichni jsou v Praze, aby to skutečně potom mělo nějaký efekt. Ale těm regionům my hlavně pomůžeme, když dostavíme ty dálnice, což nám od revoluce jde ztěžka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní bude tedy interpelovat paní poslankyně Langšádlová ve věci mediální gramotnosti. Připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, v pondělí 4. 12. byla zveřejněna výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017. Ve zprávě je jasně potvrzena existence česky psaných dezinformačních webů, které jsou využívány k šíření strachu, konspiračních teorií a dezinformací. Jistě víte, že řada těchto zpráv je mířena proti vládě či našemu členství v EU a NATO.

Věřím, že se shodneme na tom, že mnohé tyto nepravdivé zprávy mají na naši společnost destruktivní vliv. Za této situaci považuji za zásadní posílení mediální gramotnosti a kritického myšlení. Je nutné učit děti, a nejenom děti a mladé lidi, ale i starší generace, jak pracovat s informacemi, se zdroji a jak si informace ověřovat. V těchto souvislostech je základem mít kvalitní koncept občanského vzdělávání, jehož součástí bude i mediální gramotnost a výchova ke kritickému myšlení. Ostatně toto přijali např. v Německu po zkušenosti s totalitními režimy.

Ráda bych se vás, pane premiére, zeptala, zda se ztotožňujete s informacemi, že výroční zpráva, která hovoří o využívání dezinformačních webů, je alarmující, a vnímáte to jako bezpečnostní riziko pro naši společnost. A chtěla jsem se také zeptat, proč vláda stále neprojednala v létě předložený základní dokument tvorby koncepce občanského vzdělávání. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP