(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se zeptám pana Kněžínka. Předpokládám, do Vánoc už to nestihne, takže předpokládám příští rok. (Ozývá se smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím o interpelaci paní poslankyni Maříkovou.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, Česko v pondělí podpořilo globální pakt OSN o uprchlících. Ministr zahraničí Tomáš Petříček odmítá, že by šlo o překvapení. Podle něj se na hlasování pro tento pakt v pondělí usnesla vláda. Vy se přitom stavíte do role odmítače tohoto dokumentu. V pondělí jste deníku Právo uvedl: Můj názor je, abychom se ani k tomuto paktu nezavazovali. Důvodem je, že rozhodování o migraci a o přijímání uprchlíků musí být výsostné právo naší země. Není možné, aby o tomto rozhodovaly mezinárodní instituce, k čemuž vládu ostatně vyzvala svým květnovým usnesením i Poslanecká sněmovna.

Pondělní usnesení vlády je v rozporu s vaším předchozím vyjádřením pro deník Právo. Znamená to, pane premiére, že se váš názor neslučuje s tím, jaké postavení zaujímá vaše vláda? Nepřipadá vám, že si vaše vláda trošku protiřečí, když nepodpořila pakt o migraci a navzdory slibům podpořila pakt o uprchlících, když jsou si tyto pakty velice podobné? Cílem uprchlického paktu OSN je přemisťování uprchlíků do dalších hostitelských zemí nebo usnadnění sjednocování rodin. Proč Česká republika nebyla proti, stejně jako Maďarsko a USA? Maďarsko bylo proti, jelikož pakt je zcela proti bezpečnostním zájmům země. Máte vůbec pod kontrolou zahraniční politiku tohoto státu, když jste s panem ministrem nejednotní a každý říkáte něco jiného? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než pan premiér, kterého prosím o odpověď, dorazí k mikrofonu, přečtu omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Válek mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Strýček od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan ministr Hamáček od 17.30 z pracovních důvodů.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak mě mrzí, že pokračujete v šíření těch fake news, těch nepravd. Jste tady vlastně mystifikovali lidi, že jsme pro něco hlasovali. Pro nic jsme nehlasovali. My jsme jasně řekli, že budeme hlasovat proti tzv. marrákešskému globálnímu paktu, proti kterému jsme hlasovali a který i tak nemá žádný dopad na Českou republiku. Vyjádřili jsme jasně nesouhlas, protože ten pakt, proti kterému jsme hlasovali ve středu - a to už média moc nehlásila, hlásila hlavně ten první - protože ten dokument vyzdvihoval pozitivní přínosy migrace a opomíjel negativní důsledky nekontrolované migrace, čímž jsou střety nově příchozích a starousedlíků, zvýšená kriminalita, finanční náročnost azylového systému či hrozba terorismu, a stírá rozdíl mezi legální a nelegální migrací, což je pro Českou republiku zcela nepřijatelné. Tento aspekt kritizovalo taky Rakousko. Takže my jsme byli zásadně proti, je na to usnesení vlády a to, co jsme slíbili - a já jsem hlavně slíbil občanům, že zruším kvóty do půl roku, a to jsem i udělal, v červnu ve čtyři ráno jsme to prosadili. A dneska navrhujeme v rámci Evropy, jak řešit ilegální migraci.

To, co vy říkáte, tzv. globální pakt o uprchlících, to je jenom výroční zpráva komisaře, ano, která je schvalována nejvyšším orgánem. A ten nemá vlastně na nás žádný vliv. To jen tady vy jste se snažili lidem namluvit, že to je stejný. A co říká ta zpráva? No my chceme řešit uprchlíky mimo Evropskou unii. Ano, my jim pomáháme, aby nechodili do Evropské unie, aby zůstávali v Africe. To jsme i řešili teď v pondělí. Takže je to jenom pojednání v Ženevské konvenci. Je pravda, že na vládě jsme měli k tomu celkem vzrušenou debatu a na základě těch argumentů, které byly dány, bylo napsáno, že ta zpráva je v souladu se Ženevskou konvencí z roku 1951 a nemá žádný vliv ani dopad na migrační politiku České republiky. Žádný z těchto paktů nemá vliv. A my jsme od roku 2017 nepřijali žádné migranty ani uprchlíky, ano?

Takže my dodržujeme Ženevskou úmluvu, to je jasný, a naopak my se snažíme, když se cizinci na území České republiky dopouštějí trestných činů po pravomocném odsouzení za úmyslný trestný čin, může být cizinci zrušen pobyt a musí vycestovat, přímo trestním soudem v případě nařízení trestu vyhoštění nebo Ministerstvem vnitra ve správním řízení. Cizinci se zároveň mohou dopouštět přestupků souvisejících s pobytovým režimem, nelegální pobyt, nelegální práce, následuje řízení o správním vyhoštění a uložení zákazu vstupu na území EU, to řeší policie. Ano? Takže my jsme se domluvili s panem ministrem vnitra Hamáčkem o pozměňovacím návrhu, který řeší situaci trestných činů tak, aby došlo k rozhodnutí o zrušení pobytu a vycestování co nejrychleji. Zároveň zrychluje i správní vyhoštění. Míří tedy na obě situace. Kromě zrychlení řízení zároveň zpřísňuje kritéria pro snadnější zrušení pobytu. Stačí tři pravomocně úmyslné trestné činy bez ohledu na výši sazby. Dále platí, že se ruší v případě trestní sazby na tři roky, automaticky umožňuje lepší využití utajovaných informací.

Takže my chceme posílit ten proces, tu návratovou politiku, ano, a samozřejmě teď máme problém, protože senátoři se obrátili na Ústavní soud, který jim bohužel vyhověl z toho titulu, že když jsou vyhoštěni soudem, oni často do týdne přijdou s tím, že si našli partnerku a že se tady chtějí oženit. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Takže my děláme konkrétní věci a platí to, že nepřijde ani jeden uprchlík. A nemystifikujte ty lidi. My jsme dělali to, co jsme slíbili. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o doplňující otázku.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vy jste, pane premiére, na svém facebookovém profilu uvedl: Osobně mám na věc naprosto jiný názor než ministr zahraničí Tomáš Petříček. - Můžete nám říci, kdo z členů vlády hlasoval pro a kdo proti přijetí globálního paktu OSN o uprchlících včetně toho, jak jste hlasoval vy? Jelikož hlasování zavazovalo Ministerstvo zahraničí vydat pokyn k hlasování o globálním paktu o uprchlících. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz, jestli má zájem.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Je pravda, že jsem měl na to jiný názor. Ale po celkem vzrušené debatě, kdy jsem byl ubezpečen, že to nemá žádný vliv, a nemá to žádný vliv, bylo řečeno, že o té zprávě komisaře zkrátka nebudeme hlasovat, protože to nemá žádný vliv. Protože ti migranti mají na nás vliv. Tam jsme se jasně vyjádřili. Takže vláda hlasuje ve sboru. Myslím si, že lidi jasně viděli, že jsme slíbili to, co jsme řekli, že nepřijde žádný ilegální migrant. My držíme tuhle strategii. Zpřísňujeme, i když někdo chce k nám přijít pracovat. A já myslím, že veřejnost viděla, že ten hlavní pakt, který jsme řekli, že jsme proti z těch důvodů, které jsem četl, to jsme dodrželi. A to, co bylo v pondělí, je zpráva komisaře, která, znovu opakuji, nemá žádný vliv.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, aby interpelovala ve věci rozporu ve vyjádřeních. Omlouvá se nám pan poslanec Michálek mezi 16. a 17. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP