(15.50 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové.

Vážený pane premiére, ráda bych se zeptala na zásadní rozpor a nesoulad postojů vládní koalice v zahraniční politice ČR. Valné shromáždění OSN přijalo v pondělí globální pakt o uprchlících a Česko tento dokument podpořilo. Přitom ještě v pondělním rozhovoru, který tady byl před chvílí citován, jste jasně řekl a na svém facebookovém profilu ještě i v úterý opakovaně ujišťoval, že nepřijmeme ani globální pakt o uprchlících, který se hlasoval v pondělí, ani globální pakt o migraci, o kterém se hlasovalo ve středu. Můžete nám sdělit, proč jste na poslední chvíli změnil svůj názor a Česko tento globální pakt o uprchlících v pondělí v New Yorku přijalo?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, paní poslankyně Červíčková se nám omlouvá mezi 16.15 a 18.00 hodin z důvodu návštěvy lékaře. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Nevím, tak já to můžu znovu zopakovat. Já jsem to teď říkal, tak nevím, proč se nedomlouváte. Můžete dávat společně interpelace, abychom zbytečně neopakovali stále věci.

O tom, co vy říkáte, je právně nezávazná rezoluce Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky, která je v souladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 a nemá žádný vliv na migrační politiku vlády. Tak přestaňte stále lidem říkat, že jsme něco podepsali. Nic jsme nepodepsali, nemá to žádný vliv. Nemá to žádný vliv! Můžeme se bavit o tom, jaký vliv má dneska OSN, když Bezpečnostní rada OSN je stále zablokována, a všechny ty konference, všechny ty výzvy, kdo je vlastně ve finále potom dodržuje, ano?

A tento dokument je jasně proti ilegální migraci a konzistentně říká, že ČR bude sama rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a pracovat. To stále říkám dokola a také to děláme, a proto k nám nikdo nechodí a proto jsme 6. nejbezpečnější země na světě a 7. nejklidnější, ano? Takže já už jsem o tom mluvil. Podstatné je, že jsme hlasovali proti marrákešskému paktu, který se nám nelíbil, hlasování bylo devatenáctého, kdy jsme vyslovili odmítavé stanovisko, a nezúčastnili jsme se ani té konference a také jsme se řídili podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 233 z 24. května 2018, kde Poslanecká sněmovna říká: Trvá na tom, aby v oblasti legální ekonomické migrace - musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodnutí o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikaci a možnosti odmítnutí žadatelů zůstaly v kompetenci příslušných orgánů ČR. A to je i bude a na tom se nic nemění.

Takže my jsme tady žili tři dni v totálních dezinformacích, kde vlastně lidé byli zmatení, protože někdo jim říkal, že jsme souhlasili s migrací, a všechno to bylo pomícháno dohromady a je to nesmysl a můžu to opakovat dokola.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, doplňující dotaz bude, tak prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já jsem se ale na toto neptala. Já tedy zmatená opravdu nejsem a já jsem ty pakty četla oba. Mám je tady v původním znění, a jestli chcete, můžu vám je dát. Já si opravdu nemám zapotřebí číst překlady.

A to, co jste tady zmiňoval, že je obsahem toho paktu o uprchlících, tak to není obsahem. V tom obsahu se jasně říká o spolupodílu, zodpovědnosti a převzetí solidárního přístupu. Já vám ty pasáže můžu klidně podtrhnout. Ale můj dotaz cílil hlavně k tomu, proč vy jste změnil stanovisko. Proč jste ho měl jiné v pondělí, na Facebooku asi za vás pan Prchal tento postoj držel i v úterý, nicméně teď ho máte jiný. Na to já se ptám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude asi chtít odpovídat. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Prosím vás, já jsem ty pakty nečetl, ani nebudu číst. Na to nemám čas. A já jsem za půl roku prosadil, že nebudou kvóty v Evropě, a to je podstatné. A teď řeším ilegální migraci do Evropy. A mě ve finále, jelikož ty pakty nemají žádný vliv, jsou to politické deklarace a Česká republika, paní Novotná, ředitelka na Ministerstvu vnitra, máme takovou strategii, že skutečně k nám nikdo ilegálně nebude chodit, ani nechodí a můžeme jít příkladem pro ostatní země v Evropě. A také se o tom bavíme a také vysvětlujeme našim kolegům, že jejich přístup je cesta do pekla. Máme 700 tis. ilegálních migrantů v Evropě, kteří by měli opustit Evropu. My bojujeme dneska i za bezpečnost Evropy. Naši bezpečnost jsme vybojovali a tahle debata o globálních paktech nemá žádný smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a budeme pokračovat další interpelací, kde bude interpelovat pan poslanec Polanský ve věci Národní sportovní agentury. Jenom si dovolím k předchozí věci podotknout, že formát neumožňuje poslancům dávat interpelace společně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministerský předsedo, dovoluji si obrátit se na vás ve věci vznikající Národní sportovní agentury. Ponechme stranou postavení a činnost agentury a zaměřme se na jeden faktor, a to její umístění. Už tu dnes o tom byla řeč. Jako poslanec za Moravskoslezský kraj jsem pozitivně kvitoval pozměňovací návrhy poslance Lukáše Bartoně, který navrhuje přesun sídla agentury do Bruntálu. Je to sněmovní dokument 1949. A má otázka zní, jaký je na to váš názor a zda tento návrh podpoříte.

Bruntál je město v ekonomicky nejslabším regionu Česka. Jsou zde dlouhodobě nejnižší průměrné mzdy, nejvyšší nezaměstnanost, zanedbaná infrastruktura a několik dalších nelichotivých nej. Umístěním agentury do Bruntálu tomuto 16,5tisícovému městu i celému regionu takříkajíc vstříkneme novou krev do žil, včetně nastartování tlaku na zlepšování infrastruktury. Naopak, pokud by agentura zůstala v Praze, žádné druhotné investice ani rozvoj navázaných služeb to nevzbudí. Vzhledem k tomu, že jde o instituci zcela novou, vyhneme se problémům spojeným s přesouváním sídla, například přesouváním ministerstva, které tady také je navrhováno, a vzhledem k tomu, že jádrem agentury je pouhý registr a veškeré žádosti i jiná komunikace bude vypořádávána elektronicky, není nutné, aby agentura byla a priori přístupná veřejnosti. Úspory na samotných provozních a mzdových výdajích, dojde-li k jejímu založení v Bruntále, asi nemusím ani zmiňovat. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátký a přesný dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já nevím, kolik má pracovat lidí v té agentuře. Podle mě pár desítek, takže to skutečně asi není to zásadní a neumím si představit, že všichni sportovci budou jezdit do Bruntálu, když i to spojení je katastrofální. Takže já to beru a chápu, že byste všechno chtěli mít digitalizováno, to je fajn, my také, na to máme i vládního zmocněnce, ale já to proberu s panem Hniličkou. Já nevím, jestli jste o tom spolu mluvili, ale je to, teď nemám přesné číslo, ale pár lidí. Takže otázka je, jestli bychom skutečně získali i na to místo ty správné lidi a jestli takováhle strategická agentura, když chceme zásadně podporovat sport, by měla sedět právě v Bruntále. Ale určitě to budu panu Hniličkovi tlumočit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec chce mít doplňující dotaz, tak prosím. Ještě to stihneme.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Já jenom poznámku. Situaci v Bruntálu znám, to město také a tam skutečně i agentura o pár desítkách lidí bude znamenat výrazný posun. Infrastruktura je tam skutečně špatná. Jedním z důvodů, proč umístit tu agenturu tam, je právě tlak na to, aby se zlepšila. A sportovci tam jezdit opravdu muset nebudou. Jak říkám, všechny žádosti, veškerá komunikace by měla probíhat elektronicky. To byla jenom taková poznámka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli pan premiér chce reagovat na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak potom vlastně nemusí sedět nikde, když to bude všechno elektronicky. Tak nevím. Ale možná najdeme nějaký jiný úřad, který by se tam lépe hodil. Já Bruntál znám, znám tam i podnikatele a samozřejmě hlavní problém je infrastruktura. Ale rozumím tomu, co navrhujete, a budeme se tím zabývat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a vzhledem k tomu, jaký máme čas, tak nevím, jestli paní poslankyně Richterová by stihla přednést svoji interpelaci ve věci mezirezortní definice ohroženosti, takže se obávám, že posuneme věci dál. Takže já předám předsedání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP