(17.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o zakázky na Ministerstvu zdravotnictví, resp. jedna zakázka, na úklid, tak musím říci, že ta byla vysoutěžena už za mého předchůdce. Ta firma tam působila. A znovu říkám, není to o tom, že jakákoli zakázka je a priori špatně, pokud v ní nedošlo k pochybení. Já jsem se ale rozhodl, že s tou firmou ukončím spolupráci, protože na ni byly poměrně velké stížnosti z hlediska kvality jejích služeb. Ovšem je jasné, že někdo uklízet musí a že vypsat zakázku a vysoutěžit ji nějaký čas trvá. Takže je jasné, že tam muselo být určité přechodné období několika měsíců, kdy tato firma ještě tam působila. Ale pak jsme ji přesoutěžili a vysoutěžili jsme jiného dodavatele těchto služeb. Na tom nevidím nic špatného. Bylo to zcela v souladu se zákonem a původně ta firma byla vysoutěžena mým předchůdcem a my jsme pouze v rámci nějakého přechodného období potřebovali to dořešit tak, abychom mohli vysoutěžit nového dodavatele, který dnes dodává úklidové služby. Takže tam skutečně není důvod k tomu, aby byl kdokoliv odvolán. Nebo že by tam došlo k něčemu nezákonnému.

A pokud jde o ty středočeské nemocnice, ano, já jsem ty informace také zaslechl. Nejsem z toho šťastný, ale nemám v tomto směru žádnou kompetenci (upozornění na čas), abych do toho mohl zasáhnout. A musí to řešit policie, která podle mne to vyšetřuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Rozumím tomu tedy tak, že onen rozhovor proběhl, vy jste ta podezření vyslovil a pojal jste jako důvod k odvolání. Pak ale se chci zeptat, jak to učiníte v případě svých kolegů ve vládě, kde se nejedná jen o podezření, ale třeba i o trestní stíhání anebo o reálný zájem Policie ČR. Jestli budete v tomhle směru také stejně důsledný. Protože takový postoj bych pak předpokládal a očekával. A co se týče kolegů ve Středočeském kraji, tak pak přijímám tu odpověď, kterou jste zmínil.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem odpovědět. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Tak pokud jde o kolegy ve vládě, já myslím, že toto spolu principiálně nesouvisí. Já jsem tady odpovědný za řízení přímo řízených nemocnic, resp. vůbec organizací. Je jich asi 70, které jsou pod Ministerstvem zdravotnictví. A toto je otázka manažerská. Pokud kontrola shledá pochybení, a nemusí být vůbec trestněprávní, tady nejde o tu trestněprávní rovinu, tady jde o rovinu porušení rozpočtové kázně, pochybení při zadání veřejné zakázky, zakázky, která nebyla úplně drobná, šlo o úklidové služby za zhruba 230 milionů korun, tak zkrátka konám. A musím říct, že těch informací bylo vícero. Znovu opakuji, ne úplně všechny se dají veřejně prezentovat. A je to o nějaké důvěře. A pokud já jsem za ty nemocnice odpovědný a mám je řídit a je to v mé kompetenci, tak zkrátka chci mít k ředitelům, kteří je řídí, důvěru. Na tom nevidím nic špatného. To nemá vůbec nic společného s politikou ani nějakou politickou rovinou. To je skutečně čistě jen manažerská otázka. Takže to k tomu.

A pokud jde o středočeské nemocnice, já to nehodnotím. Samozřejmě mám nějaké informace, které asi byly i v médiích. Ale musí je prověřit někdo jiný. Já ani středočeské nemocnice neřídím. Znovu, stejně jako jsem v předchozí interpelaci říkal, že jsou nemocnice, které mají pod sebou kraje, tyto nemocnice řídí kraje a musí si prověřit, co se v nich dělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Dana Balcarová na pana ministra Dana Ťoka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci demolice nádražní budovy vysočanského nádraží a zasypání starého historického tunelu. V rámci optimalizace traťového úseku Mstětice-Vysočany dojde z důvodu rekonstrukce k demolici staré nádražní budovy, která v tuto chvíli nabízí lidem, kteří cestují a v této budově tráví poměrně hodně času, když čekají na svůj vlak. (Ukazuje fotografii.) Vlastně toto nádraží je obslužné i pro Středočeský kraj, kde lidé potom přestupují na metro Vysočanská. Budova v tuto chvíli skýtá velkou nádražní halu, je tam restaurace, je tam sociální zázemí, je tam asi sto míst k sezení. Je to sice stará budova, ale skýtá určitý komfort. Součástí toho nádraží je tunel pod nádražím. Ten tunel je poměrně známý v rámci nejenom Vysočan, ale celé Prahy, je naprosto unikátní. (Ukazuje tunel na snímku.) Vidíme ho někdy v dobových nebo i v současných filmech, když chtějí nastolit atmosféru předminulého století. Je z roku 1870 asi a je jeden z nejstarších, které v Praze jsou. A je taky velmi krásný a má specifickou atmosféru. A tento tunel má být v rámci rekonstrukce zasypán a v jeho místě mají být zbudovány záchodky.

Mně to přijde velmi bezohledné a nechápu, proč k tomu vůbec dochází, když ta budova v tuto chvíli je funkční. A místo toho se tam bude stavět pouze nějaká vestavěná malá hala, kde budou jenom pokladny a asi deset míst k sezení, což je naprosto nedostatečné. Takže mě by zajímal váš názor na toto řešení současné situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k tomu nádraží. Problematika tohoto nádraží Praha-Vysočany je řešena ve stavbě optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha-Vysočany včetně. Záměr pro tuto stavbu schválila centrální komise Ministerstva dopravy dne 12. 7. 2016. Jen pro úplnost uvedu základní údaje této stavby. Investor je SŽDC, projektant SUDOP Praha, předpokládaná realizace rok 2019 až 2022. Celkové investiční náklady schválené podle dokumentace pro územní rozhodnutí činí 4 000 434 128 korun bez DPH.

A nyní blíže k vaší interpelaci. Železniční stanice Praha-Vysočany bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu. Výpravní budova této stanice je v dezolátním stavu. Současná provozní situace na železnici nevyžaduje zachovat rozsah staniční budovy ve stávajícím stavu. Je nezbytná redukce a přizpůsobení se současným podmínkám. Nerealizuje se přeprava kusových zásilek, nastala taktová doprava, čímž se zkrátilo čekání na vlaky, atd. Při přestavbě kolejiště nastanou stavební úpravy nezbytně zasahující i do části stávajícího podchodu. Proto investor SŽDC přistoupil k zásadní přestavbě v následujícím rozsahu: Stávající výpravní budova bude demolována, nahradí ji nová odbavovací budova situovaná do prostoru vstupu ze stávajícího podchodu z ulic Podnádražní, Paříkova. Nástupiště budou rozvržena na tři, z toho dvě ostrovní s délkou 300 metrů, jedno vnější s délkou 200 metrů včetně zastřešení minimálně jedné třetiny jejich délky. Nástupiště budou propojena zrekonstruovaným rozšířeným podchodem v nové poloze v kilometru 6,533, který zároveň vytvoří pěší propojení mezi ulicemi Paříkova, Podnádražní a U vinných sklepů. Obě ostrovní nástupiště budou navíc propojena novým podchodem v kilometru 6,726, a to pro přístup cestujících od ulice Krátkého. Bezbariérovou přístupnost podchodu v kilometru 6,533 budou zajišťovat eskalátory a výtahy a podchod v kilometru 6,726 bude napojen na uliční síť chodníky.

A jenom principiálně, vy jste se ptala na můj vlastní názor. My máme dneska problém v nádražích obecně, a to v tom, že na každém nádraží je nastavěných nejenom ta hlavní výpravní budova, ale spousta budov kolem. A já jsem požádal a chci od SŽDC, a to mi teď připravují, koncepční materiál, strategii, jak se k tomu budeme chovat. Protože my jsme zatím většinou všechna ta nádraží ve stávajícím stavu zachovali, zrekonstruovali a dostali jsme se do absurdní situace, kdy ta budova je zrekonstruovaná, nová a je prázdná a nevyužívaná. Devadesát procent budov takto končí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP