(16.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jsem pochopil, že tam ještě jsou problémy a jsou napadány výsledky soudní pitvy v tomto směru, které tedy byly provedeny v Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě, což je tedy přímo řízená nemocnice Ministerstvem zdravotnictví, ovšem je třeba říci, že ta soudní pitva je nařizována, a probíhá to ve zvláštním režimu, je nařizována orgány činnými v trestním řízení. Pravděpodobně tam tedy probíhá nebo proběhlo trestní řízení, které je vedené Policií České republiky a dozorované místně příslušným okresním státním zastupitelstvím. Byť tedy ten Ústav soudního lékařství ostravské fakultní nemocnice je součástí poskytovatele zdravotních služeb, tak tyto soudní pitvy jsou v gesci nikoli resortu zdravotnictví, ale je třeba se obrátit právě na příslušné orgány činné v trestním řízení, příslušnou část Policie České republiky, nebo na dozorujícího státního zástupce, kteří jsou vlastně pouze oni oprávněni učinit v této věci patřičné kroky. Ministerstvo zdravotnictví nemá kompetence v trestním řízení a nemá v tomto směru žádnou pravomoc a ani nemůže nařídit provedení nové soudní pitvy nebo přezkoumání té soudní pitvy, která byla provedena ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Takže v tomto směru se obávám. Velmi rád bych vyšel vstříc. Samozřejmě jsem připraven zprostředkovat, moderovat něco, nějaká jednání. Ale znovu opakuji, pokud jde o péči v konkrétní nemocnici, v tomto směru v nemocnici v Havířově, je nutné postupovat podle zákona, podat stížnost, kterou musí vyřídit případně krajský úřad, nebo se pak obrátit na soud. Pokud je nespokojenost s provedením soudní pitvy, pak to musí řešit orgány činné v trestním řízení, které tuto pitvu nařídily, resp. měly by nad tím dohlížet. A je to otázka, která je v resortu Ministerstva vnitra, resp. Ministerstva spravedlnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: To není ani tak otázka jako spíš poděkování panu ministrovi, protože už jsme spolu jednou jednali ohledně nemocnice v Orlové, a ta taky vlastně není v gesci Ministerstva zdravotnictví. Ale chtěl bych jenom přečíst, co mi ta paní napsala.

"Nesmírně Vám děkuji a vážím si Vaší pomoci. Máme již výsledky soudní pitvy, která ale jeví známky manipulace. Proto jsem musela soudní pitvu napadnout a svou žádost Vám zasílám v příloze se všemi spornými body v soudní pitvě. V pitvě je na okraji uvedeno, že u bratra před smrtí došlo k fyzickému násilí ze strany personálu nemocnice a bylo zjištěno, že mozek byl oteklý a nalezeny krevní výpotky na játrech, slezině a plicích. Kromě toho byl předávkován léky, které vůbec neužíval a ani v medikaci nebyly v daný den skonu či den předtím uvedeny. Jednalo se o Tisercin a Theophyllin jakožto účinné látky nalezené v těle a krvi, které jevily vyšší známky medikace, než je v normě. Proto se oprávněně domnívám, že je nutné vše řádně prošetřit, a proto Vás žádám o pomoc."

Já chápu, že v tomhle asi nemůžete zasáhnout, ale pro mě to působilo opravdu strašně podezřele, takže proto jsem vás chtěl interpelovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Znovu opakuji, pokud tedy je tam podezření, že soudní pitva byla nějak zmanipulována nebo nebyla provedena dobře, ať se paní Andrea Konopková obrátí na orgány činné v trestním řízení, které vedou pravděpodobně trestní řízení, protože právě proto byla nařízena ona soudní pitva. A ty mají pravomoc toto řešit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Jana Hamáčka. Jelikož není přítomen v jednacím sále, jeho přihláška padá. Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kupka na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji moc za slovo. Rád bych se zeptal pana ministra na okolnosti odvolání ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice, protože z jejích vystoupení těsně po návštěvě u pana ministra a podle odezev primářů jednotlivých oddělení to vypadalo, jako by dostala onu pověstnou nabídku, která se nedá odmítnout, a už jsme ji také v českém politickém prostředí jednou zažili, že buďto odejde sama, anebo bude podáno trestní oznámení. Tak takhle nějak to zaznamenali někteří primáři Všeobecné fakultní nemocnice.

Rád bych se zeptal na další okolnosti, které se vztahují k důvodům, kdy mělo jít o porušení správného postupu při zadávání veřejných zakázek pro společnosti podnikatele Horáčka, tedy podnikatele, který ale například na Ministerstvu zdravotnictví, resp. jeho firmy měly zakázky také, a i za dob pana ministra byly podepsány dodatky těch smluv, tak bych se rád zeptal na to, zda tedy bude navrhovat odvolání sama sebe, nebo jak se vypořádá s tím, že za stejnou věc nebo za stejná pochybení měla odejít Dana Jurásková.

Stejně tak bych se chtěl zeptat jako další dotaz, jak se vypořádá se svými stranickými kolegy ze Středočeského kraje, kteří přímo prosazovali, aby firmy podnikatele Horáčka uzavřely smlouvy se středočeskými nemocnicemi, jak se to všechno má k sobě a zda tedy měří stejným metrem sobě a svým kolegům a zda pak měří stejným metrem Daně Juráskové, nebo jestli to celé byla jenom záminka, jak se zbavit nepohodlného ředitele, resp. ředitelky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane poslanče, budu se snažit strukturovat odpověď tak, jak byla strukturována i vaše otázka, nebo interpelace.

Já jsem skutečně k tomuto kroku přistoupil na základě řady informací. Některé jsou informace, které ani nemohu úplně veřejně probírat a prezentovat. Ale musím říci, že rozhodně jednání s paní ředitelkou Juráskovou takto neprobíhalo, jak prezentujete, nebo jak ona prezentovala. Určitě na jednání nezaznělo nic, že na ni bude podáno trestní oznámení.

My jsme provedli v té nemocnici veřejnosprávní kontrolu, tak jako ji provádíme standardně. Říkal jsem, že budu kontrolovat nemocnice více, které jsou tedy v gesci Ministerstva zdravotnictví. Není to první veřejnosprávní kontrola a řada z nich dále i běží. A v této veřejnosprávní kontrole, ano, zaměřili jsme se na firmy spojené s panem Horáčkem, s první chráněnou dílnou. Bylo tam zjištěno, že u některých zakázek této společnosti - zdůrazňuji u některých, to není tak, to není principiálně špatně, že tam jsou zakázky první chráněné dílny, ostatně tato firma, pokud vím, má zakázky skoro všude, u policie - to není ten problém, ten problém je, pokud v rámci té zakázky vidíme, že tam došlo k pochybení, k poměrně závažným pochybením, porušení rozpočtové kázně, která byla konstatována veřejnosprávní kontrolou, a k určité manipulaci. A na základě toho jsme to trestní oznámení podali na neznámého pachatele, nikoli na paní ředitelku. A znovu opakuji, toto bychom podali tak či tak na základě toho, že dnes se vedou nějaké kauzy, trestní řízení v rámci Nemocnice Na Bulovce. Myslíme si, že pokud tady je určité podezření, že tam mohlo dojít k nějakým pochybením, tak je i mou povinností, aby i tady policie případně to prošetřila. A jestli ukáže, že to nebyl problém, tak trestněprávní nebyl, ale na druhou stranu porušení rozpočtové kázně tam bylo konstatováno, bylo tam konstatováno porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Toto jsem sdělil paní bývalé ředitelce. Ta debata byla samozřejmě vedena v tom smyslu, že se dohodneme, že zkrátka ona skončí. A ona říkala, že neskončí, že je přesvědčena o tom, že všechno udělala správně. A já jsem říkal, že nemám v ní důvěru na základě řady informací, a že ji tedy odvolám. Ale nikdy nepadlo nic o trestním oznámení, nebo že by to bylo takto postaveno. To zásadně odmítám. Dokonce u toho byl i svědek. Takže to se dá i doložit.

Ale myslím, že to není to podstatné. Podstatná je ta věcná materie. A myslím si, že je v mé pravomoci, pokud zkrátka nemám důvěru k řediteli nemocnice, kterou přímo řídím, na základě určitých informací, které jsou i potvrzeny, a na základě například veřejnosprávní kontroly, tak to není nic, co by bylo nějak za hranou nebo nebylo legitimní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP