(17.20 hodin)
(pokračuje Kněžínek)

Zároveň za sebe mohu říci, že já aktuálně nemám vlastně žádné poradce, tím pádem není co zveřejňovat. Nicméně pokud bych někoho jako poradce přijímal, určitě bych chtěl, aby součástí dohody mezi mnou a jím bylo i to, že bude souhlasit s tím, že tyto údaje budou zveřejněny, a tím pádem by ten problém z hlediska nařízení GDPR nenastal.

Pokud jde o tu kauzu konkrétní, spor Kanceláře prezidenta republiky s tím žadatelem o informace, které se týkaly platu hradního kancléře. Nechci se vyjadřovat ke konkrétní kauze. Nicméně ani nevím, jestli už to řízení doběhlo z hlediska přezkumu před Nejvyšším správním soudem. Mám pocit, že tam rozhodl Městský soud a možná tam bude podána ještě kasační stížnost. Nicméně za sebe obecně - vždy za sebe jsem razil pravidlo, a je to jeden ze základních principů právního státu, že soudní rozhodnutí mají být respektována. Ale za sebe ještě dodávám, že stranou soudního sporu tady není ani vlastně pan kancléř, ale Kancelář prezidenta republiky jako organizační složka státu jako taková.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Zmínil jste, že máte, pokud byste měl poradce, že byste tedy chtěl, aby součástí dohody bylo, že se jejich příjmy budou zveřejňovat. A doporučíte to i ostatním ministrům? Protože si myslím, že to je docela dobrý nápad. To za prvé.

Za druhé bych se chtěla zeptat, jestli neuvažujete o sjednocení právní úpravy tak, aby to platilo i právě pro ony poradce, pokud by to ministři nedělali po dohodě se svými poradci dobrovolně. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Já mám pocit, že možná i tahleta otázka byla diskutována právě, když se projednával ten bod na vládě. Samozřejmě, takové doporučení mohu dát. Je otázka, nakolik zapůsobí moje autorita, aby takové doporučení bylo respektováno. Ale předpokládám, že celá řada ostatních členů vlády na věc nahlíží podobně.

Pokud jde o nějaké autoritativní sjednocení, tak to samozřejmě by bylo možné jedině skrze zákonnou úpravu, protože povinnosti je možné ukládat jenom na základě zákona a v jeho mezích. Tady mohu říci, že v průběhu příštího roku je předpoklad, že se tady objeví vládní návrh - který bude předkládat Ministerstvo vnitra - zákona o svobodném přístupu k informacím, který možná se touto otázkou bude zabývat. To já nevím. Netvrdím to. Nicméně bude případně prostor o tom debatovat i na půdě Poslanecké sněmovny, pokud ten zákon bude otevřen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než přistoupíme na další interpelaci, přečtu omluvy. První je od pana poslance Radka Rozvorala, který se omlouvá dnes od 16.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Ivana Nevludová z dnešního zasedání Poslanecké sněmovny od 17.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji velmi za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, ráda bych se optala na plány Ministerstva zdravotnictví směrem k podpoře jakési humanizace českého porodnictví, nebo přiblížení trendům, které jsou mnohde úplně běžné, a sice zda ministerstvo hodlá nějakým způsobem podpořit možnost kontinuální péče porodních asistentek o zdravou ženu, zdravé dítě při porodu. Kontinuální péče poskytované jednou osobou v době předporodní, porodní i poporodní. Ideálně, zda je v plánu nějaká podpora vzniku porodních domů, třeba i v areálu nemocnice. To je jedna otázka. Ptám se, protože aktuálně běží nová petice veřejnosti. Je zřejmé, že po tomto je v naší zemi poptávka.

Druhá věc je podpora kojení. Podle nedávného výzkumu bohužel u nás dlouhodobě klesají počty plně kojených dětí opouštějících porodnice. Od roku 2003 se jejich počet snížil o téměř 10 procent. Je to dost velký problém, protože kojení je základ pro podporu vlastně vztahu mezi matkou a novorozeným dítětem. Je důležité pro dobrý zdravotní stav dítěte a v neposlední řadě je i mnohem levnější než umělá výživa. Vyplývá, že naše porodnice nedodržují různé druhy důležité pro podporu úspěšného kojení, různé druhy poradenství, naproti tomu je nabízena umělá strava. Někdy je dokrmování v 18 procentech případů podle toho průzkumu i bez informovaného souhlasu rodičů. A naopak 64 procent žen nedostalo vůbec informace, že kojit mají podle potřeb dítěte. To je jedna důležitá věc.

A na závěr. Standardy kvality péče u nás, v té oblasti porodnictví chybí standardy kvality péče. (Upozornění na čas.) Děkuji. Jsem zvědavá na odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Požádám pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Richterová. Skutečně toto téma je velmi zásadní a myslím, že mu věnujeme mimořádnou pozornost. Já osobě se mu věnuji, a dokonce se mu věnovala i vláda, resp. rada vlády, která probírala otázku i porodních domů. My jsme o tomto diskutovali, pokud tedy začnu u těch porodních domů, poměrně intenzivně i s odbornou společností bezesporu. Já jsem se sám na to téma bavil s celou řadou jak zastánců, tak odpůrců porodních domů a nakonec jsme došli k určitému kompromisnímu řešení, kdy bychom chtěli vytvořit něco, co dnes nazýváme, pracovně, ale asi to tak bude i do budoucna, centrum porodní asistence, kdy by takovéto centrum skutečně naplňovalo ty standardy, po kterých je voláno, z hlediska nějakého zázemí, z hlediska přístupu, z hlediska toho, že porod zde vedou porodní asistentky. Ovšem toto centrum porodní asistence by bylo skutečně v rámci porodnice.

Ten důvod je takový, že my vnímáme tyto hlasy, na druhou stranu vnímáme i to, že je nutné zajistit a garantovat odpovídající kvalitu péče. A přece jenom, a myslím, že to potvrdí řada odborníků, byť porod je fyziologický a zdá se, že bude bez komplikací, tak někdy se těm komplikacím úplně nedá vyhnout. Hypoxie, různé problémy, které mohou nastat, zkrátka jsou nepředvídatelné a v takovém případě je nutné, aby v případě ohrožení plodu nebo matky byl k dispozici lékař, který bude skutečně velmi nablízku. Nebude to někde v nějaké vzdálenosti nepřiměřené, ale bude to skutečně v rámci té porodnice. K tomuto jsme došli a chceme tato centra postupně zavádět.

Jako první už jsme dohodnuti s Nemocnicí Na Bulovce, která je vlastně zatím nejdále v připravenosti na poskytování těchto specifických služeb. Dneska jsem dokonce četl zprávu, že už vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu, na nějaké úpravy v rámci své porodnice, a má tedy zájem o vybudování podobného zařízení. Předpokládám, že v příštím roce by se mohlo povést ho otevřít. Byl by to takový jako první pilot toho centra porodní asistence v Nemocnici Na Bulovce. Stejný zájem vyjádřila Všeobecná fakultní nemocnice v rámci porodnice U Apolináře, která také aktuálně pracuje na projektu daného zařízení. Takže je to něco, co skutečně si myslíme, že má smysl. A pokud tato poptávka bude, tak by to mohlo uspokojit právě ty, kteří volají po určitém jiném přístupu, po tom, že by měla tedy porod vést porodní asistentka. Samozřejmě asi se předpokládá i to, ale je to otázka pak dohody těch konkrétních porodnic, že by porody vedla případně porodní asistentka, která je spojena s tou danou rodičkou. Je to komunitní porodní asistentka, ale samozřejmě musí splňovat určité opět kvalitativní standardy. Předpokládáme zkrátka, že takto to bude fungovat. Teď aktuálně o tom jednáme a myslím si, že už jsme ve velmi konkrétní rovině v rámci onoho pilotního projektu v nemocnici na Bulovce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP