(17.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde obecně o ty standardy, my jsme nechali přeložit standardy WHO, Světové zdravotnické organizace, které chceme teď aplikovat, takže si myslím, že to, jak jste říkala, že dnes chybí, tak bychom se právě chtěli inspirovat WHO.

A pokud jde o kojení, tady musím říci, že skutečně kojení je naprosto zásadní, a využívám i tuto možnost, abych apeloval na to, aby se mu skutečně věnovala pozornost, aby rodičky kojily, protože je to velmi důležité z hlediska prevence nemocí, z hlediska prevence nemocí nejen u dítěte, ale i u samotné matky z hlediska prevence karcinomu prsu apod., prevence obezity u malých dětí. V Americe se na to dělaly obrovské studie, které to jednoznačně prokazují. My chceme i v rámci těchto center porodní asistence na tom pracovat z hlediska edukace a vedení k tomu, aby rodičky kojily řádně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji moc. Je velmi potěšující informace, že se chystá ve spolupráci s Bulovkou a Apolinářem takováto nová možnost, která naší zemi zcela chybí. Za to jsem velmi ráda. Jsem velmi ráda i za konkrétní data, že již příští rok by na Bulovce mohlo být možné tímto způsobem rodit. To je skvělé.

Současně mě k této problematice zajímá ještě to, zda budete podporovat vlastně jakési proměny, aby ve stávajících porodnicích byla šance mít patra vedená porodními asistentkami, že nemusí vznikat samostatné objekty, ale že lze podporovat třeba i metodicky takovýto vývoj třeba i v regionech mimo Prahu.

Potom se chci zeptat, jestli u těch standardů WHO, kde velice kvituji, že jste je nechali přeložit, jste nechali přeložit skutečně ten kompletní materiál, který obsahuje poměrně podrobné odkazy na zdroje, na vědecké studie, dokládající jednotlivé věci (upozornění na čas), čili jestli to bylo přeloženo kompletně.

Poslední otázka - co pro podporu kojení hodláte konkrétně udělat. Já třeba se snažím těmito otázkami.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Pokud jde o centra porodní asistence, ona budou skutečně součástí porodnic. My nepředpokládáme, že budeme vytvářet nové porodní domy, resp. nové budovy, ale skutečně chceme vydělit část porodnic pro to, aby tam byla možnost poskytovat tyto služby porodních asistentek a vést takto porod. Bezesporu nějaká metodická podpora do budoucna je možná.

Já souhlasím s tím, byť si myslím, že naše porodnictví je na velmi dobré úrovni, a z hlediska výsledků se to potvrzuje, novorozenecká úmrtnost apod. je u nás jedna z nejnižších na světě, ale je jasné, že z hlediska přístupu k rodičkám určitě je vždy co vylepšovat, a na tom se, myslím, shodujeme i s jednotlivými představiteli porodnic. Je to o nějaké komunikaci atd. To je věc, která je možná na trošku delší běh, ale určitě na tom budeme pracovat.

Ty standardy se přeložily, teď nevím úplně v jaké míře, můžeme se ještě pobavit o tom, jakou máte na mysli, ale pokud vím, tak zkrátka jsou standardy WHO, které byly přeloženy, tak abychom je mohli aplikovat. Jestli je to úplně kompletně, to teď nedokážu říci, to bych se musel zeptat kolegů.

Pokud jde o podporu kojení, já spolupracuji a komunikuji s Národním laktačním centrem, které funguje při Thomayerově nemocnici, která se snaží o tuto podporu. Myslím, že to je o nějaké osvětě, o tom, že musí pracovat s matkami právě například porodní asistentky, které v tom musí být edukovány. Myslím si, že to by měla být jejich role, ale samozřejmě nějaká osvěta o tom, že kojení dává smysl, že je to důležité z hlediska prevence, na tom budeme určitě spolupracovat například právě s Národním laktačním centrem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Bojko, který bude interpelovat pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, moje interpelace se týká špatného nastavení systému, kdy zaměstnanci OKD postižení chorobou z povolání nebo po následcích pracovních úrazů se musí podrobit posudkové komisi pouze v nemocnici Karvinská hornická nemocnice, a. s., která je ale soukromý subjekt, dle mého neobjektivní a svým způsobem ve střetu zájmů. Mám zásadní podezření, že zde dochází ke stavu, že díky soukromému vlastnictví nemocnice, která je v majetku zaměstnavatele postižených horníků, se vydávají posudky, které neodpovídají reálnému zdravotnímu stavu jednotlivých zaměstnanců. Dle mně poskytnutých informací jsou posudky vystavovány v neprospěch zaměstnanců a ve prospěch zaměstnavatele.

Mám konkrétní případ pana Kryštofíka, báňského záchranáře, který utrpěl pracovní úraz v dole, ale byl propuštěn na všeobecnou chorobu blíže nespecifikovanou. Mám k dispozici i jména lékařů. Na druhé straně, kde došlo zjevně k lékařskému pochybení a vydání nesprávného posudku z důvodu zájmu třetí strany i vlastníků OKD.

Postiženým horníkům jsou odebírány renty, jsou propouštěni na všeobecné choroby, i když mají zdraví zničené prací v dole nebo jsou ohroženi chorobou z povolání. Jediné, co můžete, je bránit se soudní cestou, což je nákladné a časově i psychicky náročné. A právníci KHN počítají s tím, že spousta zaměstnanců OKD tento finanční a psychický tlak už nevydrží. Je opravdu hrozné, že pracovník, který si zničí zdraví v dole, je propuštěn, aniž by byl adekvátně finančně odměněn a měl v takových případech šanci vůbec nějakého dovolání. Tyto informace mohu doložit na vyžádání.

Můj dotaz zní, co se s tím dá dělat, pane ministře, aby bylo zajištěno, že posudky budou vydávány skutečně objektivně a nezaujatě. Já chápu, že tyto připomínky spadají zřejmě i do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, ale jelikož se jedná o dění v nemocnici, obrátil jsem se raději na vás, pane ministře Vojtěchu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, velmi těžko se na to takto reaguje. Musel bych samozřejmě znát ten konkrétní případ. Obecně lékařské posudky jsou samozřejmě upraveny zákonem o specifických zdravotních službách, který umožňuje nebo popisuje způsob podání odvolání, povinnost poskytovatelů atd. Takže v zákoně ty povinnosti jsou. Pokud nejsou dodržovány, tak samozřejmě je třeba ten konkrétní případ řešit. Já jsem ochoten, pokud mi dáte ten konkrétní případ, to nechat prověřit. Možná i mohu promluvit s kolegy v OKD, protože s nimi jsem v kontaktu ještě z doby, když jsem působil na Ministerstvu financí. Nevím, kde může být ten problém, ale znovu opakuji, v zákoně ty požadavky a povinnosti jsou poměrně velmi jasně specifikovány. Nemohu samozřejmě vyloučit nějaké konkrétní selhání konkrétního jedince, že by se vystavovaly nějaké posudky, které jsou nesprávné. Ano, možné je samozřejmě všechno. Lidský faktor nemůžeme úplně nikdy vyloučit. K tomu pak slouží ty zákonné mechanismy.

Já nabízím, pokud mi dáte ten podklad, tak velmi rád se na něj podívám a nechám to prověřit, jestli bylo všechno v pořádku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?

 

Poslanec Marian Bojko: Já bych chtěl k tomu hlavně říci, že pan Kryštofík mi tu dokumentaci předal kompletně se vším. Je tam i vyjádření krajského úřadu, který naprosto zpochybnil lékařský posudek pana primáře Knybela, budu ho jmenovat, který prostě pana Kryštofíka vyřadil pro nějakou nespecifikovanou všeobecnou chorobu. V tomhle posudku z krajského úřadu je evidentní, že to byl následek pracovního úrazu. Úředníci z krajského úřadu vám řeknou, samozřejmě ne oficiálně, ale když jsem o tom s nimi hovořil, že se to děje naprosto běžně, že ti lidé nemají zastání. Vy nemáte šanci se nikde dovolat, jedině soudem, a ten soud se tak protahuje, že ti lidé to prostě vzdají. Nemají šanci to psychicky vydržet.

Já mohu mluvit ze své zkušenosti, když jsem vlastně onemocněl na páteř po mnoha letech práce v hornictví jako báňský záchranář, bohužel jsem onemocněl boreliózou a byl jsem vyřazen na všeobecnou chorobu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem reagovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP