(9.20 hodin)
(pokračuje Pávek)

Hlavní důvod, proč tady ale dneska vystupuji, je ochrana malých lékáren. Ten zákon je šitý na míru velkým lékárnám, těm řetězcům, které mají obrovské, miliardové obraty. Je šitý na míru distributorům léčiv a zejména tedy samozřejmě výrobcům léčiv. Tam se otáčejí prostředky, o kterých se nám tady ani nezdá, a v zásadě řada těch opatření vede k možné a postupné likvidaci malých lékáren, které doposud zůstaly na malých okresních nebo podokresních městech, kde lékárny řeší i jiné funkce než pouhou redistribuci nebo prodej léčiv a doplňků a ti lidé, kteří tam žijí, jsou zkrátka zvyklí se na ty lékárníky obracet i v řadě jiných případů. Já sám ve funkci ředitele domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem jsem velmi často ocenil třeba chování lékárníků z rodinné lékárny vzdálené 15 kilometrů, odkud jsme brali některé zdravotnické pomůcky a některé léky, protože prostě tomu starému pánovi vůbec nevadilo sednout do auta a dovézt nám to třeba o víkendu. Takový servis nikdy nemůžu očekávat od řetězců, které - lidově řečeno - jen bouchají peníze.

Některé z návrhů, které předložila paní Maříková, mají za cíl primárně ochranu těchto malých lékáren. Týká se to například vracení léků, výše pokut, které jsou spojené s pochybením, kde původně z 20 milionů maximální výše pokuty bylo sjednáno snížení na 5 milionů, teď je tam návrh na 300 tisíc, což je asi horní hranice toho, kolik malé lékárny mohou unést.

Takže já bych vás z tohoto místa chtěl poprosit a požádat, abyste navzdory nedoporučujícímu stanovisku výboru podpořili ještě ten pozměňovací návrh kolegyně Maříkové, který máte uvedený pod A1. Ani jeden z těch návrhů neohrožuje zájmové skupiny, které si tento zákon v podstatě objednaly a které nám ho sem poslaly k urychlenému schválení. Takže A1, což je to vrácení léků a snížení pokut, a potom tedy A3, což je možnost prodeje homeopatik.

Já vám na tomto místě děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, za klub TOP 09 bych chtěl poprosit, aby ten zákon byl podpořen, protože si myslím, že je podpory hodný. Přimlouvám se za ty dva první pozměňovací návrhy kolegyně Maříkové týkající se lékáren, byť podobných je tady více, ale tyto mi připadají nejkomplexnější.

Já bych byl velmi rád, aby ten zákon prošel hladce Senátem a nevrátil se nám zpátky, čímž končím a přeji veselé Vánoce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, poté faktická poznámka pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Hezký dobrý den všem. Moje faktická poznámka se týká homeopatie, protože homeopatické léky jsou některé vydávány na recept a tato změna zákona by to neřešila. My jsme se homeopatií zabývali velmi intenzivně před léty na lékařské komoře a jsem přesvědčen, že homeopatika mají být léky, které jsou předepisovány. Je to prostě lék, který někdy nahrazuje klasickou léčbu, a mělo by být lékaři známo, proč to dělá. Jeho volný prodej bude znamenat únik medikace do oblasti, která je, řekněme, sporná nebo jejíž efektivita je pochybná. Proto ten pozměňovací návrh A3 nepovažuji za správný a za klub ODS říkám, že ho nepodpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Pávek, poté paní poslankyně Adámková.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji ještě jednou za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Svobodovi. To je přesně ten problém, že medicína a lékaři homeopatika de facto vůbec neuznávají. Jsou to prostě kuličky, ve kterých není nic. A z tohoto pohledu tedy kuličky, které jsou z cukru a není v nich nic, nemohou být z hlediska naší klasické západní medicíny a z hlediska přístupu lékařů považovány za léky.

Z tohoto důvodu se domnívám, že nebrání nic - kromě obchodních zájmů, těm rozumím, já rozumím obchodním zájmům, že jestliže část potenciálních pacientů bude chtít léčbu homeopatiky ať už z důvodu jakéhokoliv vnitřního přesvědčení, tak že je to na úkor klasické farma medicíny. Tomu já rozumím. Takže to, co tady bylo řečeno, je v podstatě jenom ochrana byznysu. Já sleduji jiný zájem. Já sleduji zájem ochrany menších lékáren, které by si tím vylepšily svoji obchodní bilanci na úkor silné velké farma lobby.

Druhá věc, kterou bych tady chtěl říci. Pokud tyto dva pozměňovací návrhy najdou ve vašich řadách podporu, tak si ušetříme velkou bitvu, kterou povedeme v Senátu. Věřte mi, že ji z tohoto pohledu povedeme. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám krásný konec adventu, předvánoční čas. Nevím, kolik nás tu je certifikovaných homeopatů v této Poslanecké sněmovně, ale já jím jsem. A právě proto, že jsem certifikovaný homeopat, musím říci, že je naprosto špatně, kdyby se pustily tyto léky do prodeje, protože obsahují velmi závažné látky, byť tedy v malém ředění, které mohou lidské tělo poškodit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, v závěrečném slovu bych se chtěl věnovat té největší oblasti, která tady byla v oné rozpravě, a to jsou homeopatika. Tady skutečně nikdo nemá nic proti homeopatikům. Na druhou stranu musím potvrdit to, co tady říkala paní profesorka Adámková i pan docent Svoboda, a také musím připomenout, jak funguje zákon o léčivech.

To, co navrhuje onen pozměňovací návrh, vůbec neodpovídá systematice zákona o léčivech. Zákon o léčivech obecně neurčuje způsob výdeje pro jednotlivé skupiny léčivých přípravků. Máme tady určitý systém registrace, určitý systém správního řízení a o tom, jak budou léčiva vydávána, rozhoduje SÚKL v rámci tohoto správního řízení s ohledem na vlastnosti konkrétního léčivého přípravku. To znamená, pokud bychom takto definovali homeopatika, by bylo v nesouladu se stávajícím a fungujícím pojetím zákona o léčivech, protože je to příslušný správní orgán, který v individuálním správním řízení u každého léčivého přípravku rozhoduje, jak bude vydáván s ohledem na vlastnosti konkrétního léčivého přípravku. Takto en bloc říci, že homeopatika budou volně bez receptu, zkrátka není možné a odporuje to stávajícímu zákonu, tak jak je nastaven.

Pak si můžeme říci, že určité léky tam dáme konkrétně, že budou bez receptu, ale pak tady samozřejmě nemůžeme mít vůbec, nebo nemá smysl, abychom tady měli SÚKL, protože SÚKL je ta organizace, ta instituce, ten správní orgán, který o tom rozhoduje a který individuálně posuzuje každý léčivý přípravek bez ohledu na to, jestli jsou to homeopatika nebo nějaké v uvozovkách standardní léčivé přípravky.

Z tohoto pohledu my s tím nemůžeme souhlasit za Ministerstvo zdravotnictví a určitě tento pozměňovací návrh nebudu podporovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP