(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Objevilo se mi tu několik faktických poznámek. Upozorňuji, že jsem už ukončil rozpravu a nemohu těmto žádostem vyhovět. Ptám se, zda pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Tak tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. (Předsedající: A poprosím o klid v sále. Děkuji.) Jenom na margo paní prof. Adámkové, že homeopatů tady moc není, ale je tady hodně psychopatů. (Hluk trvá.)

Tak já bych vás, kolegyně a kolegové, seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví z jeho 32. schůze ze dne 11. prosince. Vezmu to rychle.

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám. Já mám problém rozumět panu zpravodaji, co říká. Předpokládám, že jste na tom stejně. Tak poprosím o klid v sále.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán a hlasovací proceduru jsme si odsouhlasili následovně:

Za prvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95, budou-li tedy předneseny. Zatím jsem žádné nezaznamenal. Pak hlasovat bod A1, potom A2.1, A2.2 až A2.8 jakoby jedním hlasováním. V případě schválení A2.2 až A2.8 je nehlasovatelný pozměňovací návrh B. Pak, za páté, bychom hlasovali A3, o kterém tady teď byla řeč. Za šesté pozměňovací návrh pod písmenem B, ten je nehlasovatelný v případě schválení A2.2 až A2.8. Za sedmé by to byl pozměňovací návrh pod písmenem C, za osmé D1, D2, D4, D5, poté zákon jako celek. D3 tam nefiguruje proto, že vlastně je shodný - je nehlasovatelný, protože je shodný s pozměňovacím návrhem D2. Takže takto by byla navržena hlasovací procedura.

Výbor zmocňuje zpravodaje poslance dr. Janulíka, aby ve spolupráci s navrhovatelem navrhli další nezbytné úpravy podle zákona o jednacím řádu, a pověřuje zpravodaje, aby na schůzi přednášel stanoviska výboru a předložil toto usnesení předsedovi. Čili z mé strany zatím všechno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Jenom potvrzuji, že žádné legislativně technické změny v rozpravě ve třetím čtení načteny nebyly, takže o těch hlasovat nebudeme. Zavolám naše kolegy z předsálí a takto navrženou proceduru bychom si odhlasovali, jestliže nemá někdo nějaký doplňující návrh. Nikoho nevidím, že by se hlásil. Takže budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 267 přihlášeno 175 poslanců, pro 163. Návrh byl přijat, procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Takže po schválení procedury přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prvním by byl pozměňovací návrh pod písmenem A1, je to kolegyně Maříkové, zkráceně je to o vratcích, reflektuje přání lékárníků. Co se týče stanoviska výboru, stanovisko je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 268, přihlášeno je 175, pro 82, proti 73. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu stejné kolegyně Maříkové pod písmenem A2.1, zkráceně je to povinnost ověřování. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 269, přihlášeno je 175 poslanců, pro 85, proti 75. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Další pozměňování návrh je kolegyně Maříkové A2.2 až A2.8, ten bychom, tak jak jsme si odhlasovali, hlasovali jedním hlasováním. V zásadě jsou to přestupky a sankce. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 270, přihlášeno je 175, pro 82, proti 76. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Za další je to pozměňovací návrh kolegyně Maříkové pod písmenem A3, to jsou ta homeopatika. Stanovisko výboru - nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 271, přihlášeno 175 poslanců, pro 59, proti 95. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším pozměňovací návrh pod písmenem B kolegyně prof. Adámkové v zásadě řeší stejnou problematiku jiným, lepším způsobem. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 272, přihlášeno 175, pro 133, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, i když stojí vedle mě, vaším prostřednictvím chci požádat pana zpravodaje, aby si nechal své hodnoticí soudy pro sebe. Pro mě je neslýchané, aby zpravodaj říkal: toto se řeší jiným, lepším způsobem. To je osobní názor, to sem prostě nepatří. Má přednést stanovisko výboru a ne svůj hodnoticí soud, co je lepší a co je horší. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme pokračovat v hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Takže dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh mnohých kolegů, dr. Kasala, mojí maličkosti, kolegyně Aulické a jiných pod písmenem C. V zásadě se jedná o zachování statu quo ohledně vakcinace nehrazené a nepovinné. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 273, přihlášeno 174, pro 167, proti 3. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh kolegyně Pastuchové pod písmenem D1. V zásadě se týká přednáškové činnosti SÚKL. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 274, přihlášeno je 175, pro 146, návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším je pozměňovací návrh kolegyně Pastuchové pod písmenem D2, ten reaguje na nepřehlednou situaci, kterou zakládá přímo EU, a to je velmi složitá problematika. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 275, přihlášeno je 175 poslanců, pro 152, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP