(11.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že samotný tisk je složitě strukturovaný a návrhů je několik desítek, tak bych vás poprosil, abyste návrhu procedury věnovali určitou pozornost, byť ji pochopitelně máte písemně v lavicích jakožto usnesení rozpočtového výboru ke třetímu čtení.

Především bych předeslal právě s ohledem na strukturovanost onoho tisku, že prvním krokem je rozdělení těch návrhů do několika, konkrétně sedmi, skupin, počínaje usnesením rozpočtového výboru, a pak podle zákonů, kterých se tisk týká. On se týká 10 zákonů, ale konkrétně to budou bloky, které se týkají daně z příjmů, hazardních her, přidané hodnoty, spotřební daně, daňového řádu a Celní správy.

Teď by následovala procedura, která má tedy tu podobu, že bychom úplně nejdříve začali hlasováním o legislativně technické úpravě, která se týká pozměňovacího návrhu kolegy Kalouska, kde by se slova "nový bod" nahradila slovem "bod 67". To je leg. tech. jako vyšitá. Pak by byl blok hlasování o rozpočtovém výboru, souboru všechny změny účinnostní, čili 9 až 21 změny účinnostní, a pak by step by step dalších šest hlasování podle toho, jak je seřadil rozpočtový výbor.

Druhá skupina, další skupina, se týká změny zákona o daních z příjmů. Tam bychom zahájili hlasováním o návrhu kolegy Stanjury. Jedná se o superhrubou mzdu a solidární sazbu daňovou. Pokud by toto nebylo přijato, nemá smysl hlasovat o identickém návrhu kolegy Kalouska, což je bod O1. Pak by následovaly D3, to jsou ony výdajové paušály, pak by přišla M2, kolega Martínek, to je odečet od základu daně bezúplatné plnění. Následovalo by E, tedy kolega Feri, potažmo paní Pekarová Adamová. Týká se to služeb pro rodinu a domácnost. K kolega Volný, C3 - to jsou ty tolik diskutované základní slevy na poplatníka kolegů Ferjenčíka a Skopečka, pak by byla L1, což je návrh, který si osvojil kolega Čižinský, L2 - poprvé by to bylo pro vyživované dítě a ta L2 je pro vyživované studující děti. A samostatně pak účinnosti k těmto návrhům.

Třetí skupina je hazard, to jsou dva kroky. Jeden se týká zrušení § 59, živé hry, a druhý je zvýšení limitů výher. Pokerové prostředí jsme tady rovněž zevrubně probrali.

Čtvrtá poměrně obsáhlá skupina je DPH. Začali bychom kolegou Chvojkou, což je F, zdanitelné plnění u insolvenčních správců, následovala by M3 kolegy Martínka, což jsou virtuální měny, pak by přišel kolega Kalousek, a to ve variantách O a) což je DPH, dvě sazby 19 a 10, a b) 20 a 10. Čili to je kolega Kalousek. Pak se dostáváme k návrhu kolegy Munzara, který byl mimochodem podpořen i usnesením hospodářského výboru, a ten se týká snížené sazby DPH teplo, chlad. Kdybychom po bodech dospěli ke kýženému výsledku, a následuje návrh B kolegyně Golasowské, jde o DPH u zemního plynu. Pak se dostáváme znovu k návrhu, který tady přednesl kolega Čižinský, což je DPH na biopotraviny, pokud jste bio. Následuje H, což je kolega Janda, vratky DPH, konkrétně u turistického ruchu. Poslední z DPH je jedna účinnostní věc, která se načítala až z pléna, to je moje maličkost, tedy I1, I2. V případě, že budou schválena usnesení áčková, tedy z rozpočtového výboru, tak bychom hlasovali pouze I2, protože to se vztahuje už k takto přijatým pozměňovacím návrhům.

Pátá skupina - spotřební daň. Tam jsou dvě věci. Jednou je to snížení spotřební daně na pivo. Bylo hojně diskutováno. A druhá věc, to byl kolega Stanjura a moje maličkost. Ten druhý je kolega Polanský, kde se jedná o limit osvobozeného piva, které si vaříte sami doma.

Šestá skupina je daňový řád. C1 pan poslanec Ferjenčík, M1, to se týká GAAR, to je implementace GAAR. M1, kolega Martínek, ten prodlužuje lhůtu pro elektronické podání, má to ve variantách podle účinnosti, J3. Poslední je kolega Munzar, který se týká onoho úroku z neoprávněného jednání správce daně, to je J2.

Úplně nakonec je zákon o Celní správě, což se týká zrušení krycích dokladů pro účely kontroly EET.

Kdybychom to takhle krásně prošli, tak pak už můžeme hlasovat o celém zákoně jako o celku.

Jestli to bylo dostatečně srozumitelné, chce se někdo na něco zeptat? Pokud ne, tak bych poprosil pana řídícího, aby nechal tuto navrženou proceduru schválit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho nevidím, že by se hlásil k navržené proceduře. Na žádost vás odhlásím, přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Nechám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 279. Přihlášeno 170 poslanců, pro 169, návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla ztišit, protože nás čeká série hlasování, tak ať víme, o čem hlasujeme. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Podle toho, co jsme právě teď schválili, by prvním krokem mělo být schválení legislativně technické úpravy. Týká se návrhu kolegy Kalouska O2, kde se původní slova nahradí textem "bod 67".

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Zpravodaj: Kladné. Ministryně: Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 280. Přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 171, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní přistoupíme k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru. První krok budou návrhy A9 až A21. To je ten účinnostní blok.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 281. Přihlášeno 173 poslanců, pro 173. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další krok je A1, A2. Jedná se o limit pro srážkovou daň na částku rozhodnou při platbě nemocenského pojištění.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Rovněž souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 282. Přihlášeno 173 poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP