(11.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Návrhy A3 a A4 - odpočet na výzkum a vývoj.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 283 přihlášeno 173 poslanců, pro 172, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Návrh A5, týká se to zrušení nové definice dotace k ceně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 284 přihlášeno 173 poslanců, pro 172, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: A6, týká se to doplnění definice ekonomické činnosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 285 přihlášeno 173 poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: A7, výpočet odpočtu daně pro provozovatele vysílání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 286 přihlášeno 173 poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: A8, tam se jedná o osvobození vzorků piva pro analytické účely.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 287 přihlášeno 173 poslanců, pro 171, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní vstupujeme do druhého bloku, který se týká novely daně z příjmů, a byl by to nejdříve návrh kolegy Stanjury D1.1 - zrušení superhrubé mzdy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Zpravodaj? (Rozpočtový výbor rovněž nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 288 přihlášeno 172 poslanců, pro 54, proti 69. Zamítnuto. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Opět kolega Stanjura - D1.2 a D1.3, týká se to zrušení solidárního zvýšení daně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Zpravodaj? (Výbor také nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 289 přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 51, zamítnuto. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další by byl návrh kolegy Kalouska, který se ale týkal téhož, takže už nemusíme znovu hlasovat. Je to nehlasovatelné.

Následuje kolega Stanjura. To byla účinnostní záležitost, ale protože jsme nepřijali, tak nemusíme ani hlasovat o účinnosti, tedy účinnost k návrhům o zrušení superhrubé mzdy a tak dále.

Čili se dostáváme ke kolegovi Kalouskovi, to je O1.4 - opět účinnostní věc, kterou jsme nepřijali, čili netřeba.

Pokračuji a dostáváme se k důležité věci a to je zvýšení výdajových paušálů. Je to D3. Předkladatelé kolegové Stanjura, Volný, Munzar.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.) Zpravodaj? (Ano, tady rozpočtový výbor souhlasil.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 290 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 170, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsme u N2 kolegy Martínka, který se týká rozšíření odpočitatelných položek u bezúplatného plnění České televize.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 291 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 59, návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsme u E, což je kolega Feri, potažmo kolegyně Pekarová Adamová. (Námitky ze sálu.) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych chtěl jenom upozornit, že pokud se nemýlím, tak výbor ke kolegovi Martínkovi nepřijal stanovisko, tak prosím pana zpravodaje, aby to říkal správně, a stanovisko vlády do výboru bylo neutrální. Tak bych poprosil upozornění, když se mění.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, je pravda, že zde výbor nepřijal stanovisko, což znamená, že neprošlo kladné. (Veselost a bouchání do lavic v řadách poslanců Pirátů.) To je fakt, nic víc. Já s vámi souhlasím. Neprošlo kladné ani záporné, tudíž je bez stanoviska. Tak to je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je to bez stanoviska, takhle se to bude říkat. Poprosím o klid ve sněmovně, abychom mohli pokračovat dál a abychom se v tom neztratili. Pane zpravodaji, zopakujte, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Vracím se tedy k E.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, pan předseda Stanjura. (Nesouhlasný šum v levé části sálu.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dovolte mi, abych vznesl námitku proti minulému hlasování, protože pan zpravodaj nepřesně řekl, že výbor nedoporučuje, aby to bylo celé čisté. Vznáším námitku a pak bych prosil, abyste té námitce vyhověli, pan zpravodaj to řekl přesně a pak budeme hlasovat znovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já nechám bezprostředně hlasovat o vznesené námitce o předchozím hlasování.

Zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 292 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 170, návrh byl přijat. Pane zpravodaji, prosím předneste návrh znovu.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ještě jednou N2, kolega Martínek - bezúplatné plnění poskytnuté České televizi. Jedná se o rozšíření odečitatelných položek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Zde, jak bylo řečeno, výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 293 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 59, návrh byl zamítnut. Prosím dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. E - kolega Feri, potažmo kolegyně Pekarová Adamová, sleva na služby pro rodinu a domácnost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Zpravodaj? (Zde explicitně nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Výkřiky v pravé části sálu.)

hlasování pořadové číslo 294 přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 18, návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: K - kolega Volný. Jedná se o vliv standardu IFRS.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.) Zpravodaj? (Ano, také souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 295 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP