(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Bez stanoviska.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 309, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 67, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. A končíme blok DPH tím, že bychom hlasovali o I2, protože I1 je zbytečné, protože jsme přijali pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. Je to účinnost v oblasti leasingu a je to můj návrh, tedy Dolejš.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 310, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Novela zákona o spotřebitelské dani. Poprvé to bude D2, kolega Stanjura, připodepsán i já. A týká se to snížení spotřební daně na pivo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 311, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 84, proti 9. Návrh byl zamítnut. (Šum zprava.)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsme u G, což je kolega Polanský. Týká se to limitů na pivo vyráběné doma.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 312, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 60, proti 56. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Blok - zákon o daňovém řádu. První je C1, kolega Ferjenčík, implementace GAAR.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 313, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: M1, kolega Martínek, prodloužení lhůty pro elektronické podání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 314, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, 61, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: J3.1, kolega Munzar, obsah formuláře vyhláškou v zákoně o DPH.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 315, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 106. Zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: J3.2, kolega Munzar. Obdobná věc - vyhláškou k daňovému řádu, čili formulář vyhláškou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 316, přihlášeno 173 poslanců, pro 46, proti 105. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: J3.3 a J4.5 jsou účinnostní věci k tomu, co jsme teď nepřijali, takže můžeme dál.

A jsme u J.2, kolega Munzar, úrok z neoprávněného jednání správce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 317, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 81, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Poslední dílčí hlasování, tj. C2, kolega Ferjenčík, použití krycích dokladů v případě EET.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 318, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 93. Návrh byl zamítnut.

 

Tak a v tuto chvíli bylo hlasováno o všech návrzích. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh na usnesení.

Pan předseda Kalousek. Poprosím klid ve sněmovně, abychom věděli, o čem se tady bavíme, a mohli na to případně adekvátně reagovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, nad původní předlohou Ministerstva financí a vlády jsme se chtěli původně zdržet, byla to předloha víceméně technického charakteru. A mrzí nás samozřejmě, že neprošla celá řada racionálních pozměňujících návrhů ať už z našich řad, nebo z řad našich kolegů. Ale vzhledem k tomu, že bylo schváleno zvýšení limitů pro paušály, které jste v minulém období necitelně snížili, a bylo schváleno snížení DPH na teplo, tak poslanecký klub TOP 09 zákon jako celek podpoří. Leč pevně doufám, že až bude po Vánocích, tak paní ministryně otevřeně řekne na otázku, kdo zvýšil DPH, že přizná, že od 1. 1. 2016 to byla sociální demokracie a hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: K hlasování? Ano, prosím. (K poslanci Koláříkovi, který se hlásí o slovo.)

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Dobrý den. Já jsem nechtěl rušit tu náročnou proceduru. Chtěl jsem jenom pro potřeby stenozáznamu uvést, že v hlasování číslo 299 jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Za lidovce můžu říct, že nás velmi mrzí, že neprošla podpora rodin, což je naše priorita. Na druhou stranu oceňujeme a jsme rádi, že prošel pozměňující návrh snížení DPH na teplo, jehož lidovci jsou spolupředkladatelé. Tento pozměňující návrh v praxi pomůže zhruba 4,2 milionu lidí. A nakonec i vzhledem k tomu, že tento pozměňující návrh prošel, klub KDU-ČSL podpoří tento zákon.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím s přednostním právem přihlášeného, přistoupíme k hlasování.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, podle sněmovního tisku 206, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 319, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk z levé a střední části sálu.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přečtu ještě omluvu, než předám řízení. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá z pracovních důvodů od 12.30 do konce jednacího dne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP