(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 25. schůzi Poslanecké sněmovny, na které vás vítám.

Poprosím vás, abyste se už posadili na svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli mám informaci, že s náhradní kartou číslo 5 hlasuje pan poslanec Berkovec, s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Bartoš, s náhradní kartou číslo 2 hlasuje paní poslankyně Kozlová.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 65 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána i rozdána přes poslanecké kluby v pátek dne 7. prosince tohoto roku. (Hluk v sále.) Opravdu vás už poprosím o klid.

 

Na začátku nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Valentu a pana poslance Petra Vránu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás tedy poprosím, budeme hlasovat nejprve o ověřovatelích této schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 103, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já pro stenozáznam - nepodařilo se mi přihlásit. Hlasoval jsem pro, takže pouze pro stenozáznam za mou osobu. Konstatuji, že jsme ověřovateli 25. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Valentu a pana poslance Petra Vránu.

 

Tak a teď budeme číst trochu delší seznam omluvených. Takže do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec - pracovní důvody, Jan Bartošek - pracovní důvody, Jan Bauer - pracovní důvody, Martin Baxa bez udání důvodu, Josef Bělica - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - zahraniční cesta, Stanislav Blaha bez udání důvodu, Pavel Blažek - osobní důvody, Marian Bojko - pracovní důvody, Milan Brázdil - zahraniční cesta, Alexander Černý - zdravotní důvody, Jan Čižinský - pracovní důvody, Lenka Dražilová do 13 hodin pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, František Elfmark - rodinné důvody, Kamal Farhan - pracovní důvody, Jan Farský - rodinné důvody, Petr Gazdík - pracovní důvody, Josef Hájek do 11 hodin zahraniční cesta, Tomáš Hanzel - rodinné důvody, Tereza Hyťhová - pracovní důvody, Chvojka Jan do 11 hodin zahraniční cesta, Martin Jiránek - zdravotní důvody, Pavel Juříček - pracovní důvody, Miroslav Kalousek - pracovní důvody, Jiří Kohoutek - pracovní důvody, Robert Králíček - zahraniční cesta, Jana Levová - rodinné důvody, Jan Lipavský do 12 hodin zahraniční cesta, Taťána Malá do 13 hodin pracovní důvody, Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Karla Maříková - pracovní důvody, Eva Matyášová - rodinné důvody, Ilona Mauritzová bez udání důvodu, Jiří Mihola - rodinné důvody, Jana Mračková Vildumetzová - pracovní důvody, Patrik Nacher - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Zuzana Ožanová - pracovní důvody, Jana Pastuchová - pracovní důvody, Pavel Plzák mezi 10.00 a 12.00 dnešního dne z pracovních důvodů, Jan Pošvář - osobní důvody, Věra Procházková - pracovní důvody, Jan Schiller - pracovní důvody, Zbyněk Stanjura bez udání důvodu, Julius Špičák do 10 hodin pracovní důvody, Helena Válková do 10 hodin pracovní důvody, Ondřej Veselý - pracovní důvody, Jan Volný - pracovní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Petr Vrána - zdravotní důvody, Veronika Vrecionová - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula do 11 hodin pracovní důvody, Jan Zahradník - osobní důvody, Radek Zlesák od 13. hodiny do 19. hodiny z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Jan Kněžínek - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Marta Nováková - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 10.30 pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Dan Ťok - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody, Vojtěch Adam - pracovní důvody.

Ještě dorazila omluva pana poslance Klause od 10.20 do 13 hodin z pracovních důvodů. Opravuji, byl omluven Jiří Kohoutek, Tomáš Kohoutek je přítomen. Opačně? Tomáš je omluvený, náš je omluvený. Tak, výborně. A poslanec Juříček je také přítomen, ačkoliv jsem četl omluvu.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 25. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze.

S přednostním právem se mi právě přihlásil pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, já nechci měnit pořad schůze. Nechci samozřejmě nic měnit, nechci dělat nic, co by bylo proti jednacímu řádu. Nicméně dovolte mi říct jenom tři věty, které se netýkají bezprostředně tohoto pořadu schůze, ale je to pro nás, pro SPD, poslední možnost, aby to v této Sněmovně před 17. prosincem zaznělo. Takže není to žádný návrh, je to jenom prostě oznámení, aby bylo naprosto jasné, jaké zastáváme stanovisko.

V návaznosti na Newyorskou deklaraci z roku 2016 byly připraveny dva globální pakty OSN - o migraci a mobilitě a druhý o uprchlících, který má být schvalován právě 17. 12. 2018 v New Yorku. Součástí tohoto paktu jsou ustanovení, která jsou v rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny České republiky, zejména pokud se jedná o přerozdělování uprchlíků a návratové politiky.

SPD je toho názoru, že Česká republika by se k Newyorskému paktu neměla připojit, stejně jako to udělaly Spojené státy a Maďarsko. Bohužel tady není ministr zahraničí pan Petříček, ale i tak žádáme vládu, aby k této věci zaujala minimálně zdrženlivé stanovisko.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A s přednostním právem pan předseda Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl vystoupit pouze krátce k programu jednání této mimořádné schůze.

My jsme při předchozím projednávání tohoto předmětu řešili zcela zásadní problém. Navrhovali jsme i dokonce přerušení jednání, zejména kvůli tomu, že neexistuje žádná finanční analýza, a žádali jsme paní ministryni, aby předložila vůbec důvody, proč má dojít k jednání o revizi historických církevních restitucí. Našemu hlasování tenkrát o přerušení z tohoto důvodu nebylo vyhověno, my žádnou analýzu, o které paní Schillerová tvrdila, že ji má, jsme neviděli, a proto nepodpoříme program jednání této schůze, nehledě na to, že například v pořadí bodů je předtím i ČEZ a registr smluv, který jsme ještě neprojednávali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP