(9.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Ta situace kolem dopravní infrastruktury, kolem toho, jak to vypadá s opravami, co se děje na klíčových tazích, jak se nikam nedá dojet, je v České republice skutečně katastrofální, ta brání tomu, aby se naše země posunula někam kupředu, abychom patřili mezi ty nejvyspělejší země světa. Pět let tam sedí jeden ministr, což je jeden z mála ministrů, nebo možná jediný, jehož jméno si lidé pamatují, ale pouze negativně, pouze proto, že se nic na Ministerstvu dopravy nedaří. A to je věc, o které bychom se tady měli bavit.

Takže, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, přijdete-li s tímto tématem, ODS s vámi o tom ráda bude diskutovat. O církevních restitucích ne. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Může reagovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. (V sále je velký hluk.)

Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu předsedovi Fialovi. Jsem rád, vážený pane předsedo Fialo, že najdeme i společná témata. Ostatně od toho jsme sem našimi voliči zvoleni, abychom hledali také témata, která prospívají všem, a také tato témata řešili.

Souhlasím s vámi, že stav, který je dán nedokončenou opravou, mohl situaci přitížit, ale oba jezdíme po D1 tolik let a spolu s námi mnozí další, že víme a vzpomínáme si zcela jasně, že i když tam žádné zúžení nebylo, v okamžiku, kdy začalo sněžit a klouzat, D1 byla za chvíli beznadějně zatarasena právě předjíždějícími se kamiony. Čili jednou z těch součástí řešení musí být i tohle. Proto jsem také řekl, pokud pan ministr dopravy nepřijde s řešením, přijdeme s řešením my. Já jenom vítám, že nabízíte na tomto řešení spolupráci. Věřím, že nebudeme sami, kdo bude na zprůjezdnění D1 legislativně pracovat. Ale možná ty opravy mohly být dávno hotové a možná dokonce mohla být už postavena ta paralelní dálnice, o které se neustále jenom hovoří a která teď někdy v těchto dnech byla snad někde v nějakém krátkém úseku zahajována, kdyby ty prostředky, které se věnovaly na takzvané církevní restituce, mohly být věnovány právě do obnovy, údržby a výstavby dálnic. Ostatně minule jsme tady hovořili o zanedbaných mostech, které padají na hlavu, a řadě dalších a dalších věcí, které nebyly zanedbány z dob před listopadem 1989, ale které byly zanedbány tím, že jim a jejich dostatečné údržbě nebyla věnována pozornost od listopadu 1989. Ale to teď nechci říkat.

Jen krátce reakci na paní kolegyni Pekarovou Adamovou. Na vyjádření kolegy Dolejše nebylo nic, co by opravňovalo nebo odůvodňovalo ono tvrzení tak příkré, se kterým jste přišla prvně. O toleranční dohodě mezi KSČM a hnutím ANO se přece vědělo od počátku a ta dohoda obsahovala mimo jiné také určité programové priority. A ty programové priority se teď v této době poprvé, jejich plnění má vyhodnocovat. Nic více a nic méně tím pan kolega Dolejš zajisté nemyslel. Nic více a nic méně jsem ani v tom svém slově, ve své reakci na vaše slova, nemyslel a také v tom není nic jiného skryto ani ode mě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi ještě načíst na záznam omluvu. Omlouvá se paní ministryně financí Alena Schillerová od 9.45 do 10.45 z pracovních důvodů.

S přednostním právem pan místopředseda Benešík. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem tady zaznamenal zvláštní logiku. Církve a církevní organizace jsou velmi důležité, s tím samozřejmě souhlasím a i osobně je velmi podporuji, a proto tu jejich velmi potřebnou činnost, zejména v této turbulentní době, podpoříme tak, že jim sebereme to, co už jim bylo jednou ukradeno. Zajímavá logika, beru.

KDU-ČSL se nehodlá bavit o nějakém možném majetku, údajném majetku. My jsme přesvědčeni o tom, že ten majetek skutečně existoval nebo existuje a že ho církevní organizace vlastnily, takže slovo údajné mně taky přijde velmi zvláštní.

A když už jsme se tady rozjeli v té diskusi o českých dopravních komunikacích, tak budeme mít možnost podpořit bod KDU-ČSL hned příští úterý, kdy budeme navrhovat, abychom se neutěšeným stavem na našich dálnicích zabývali, protože si myslím, že už je načase, aby tiskové zprávy z Ministerstva dopravy nebyly v tom slova smyslu: dámy a pánové, v letošním roce se nám podařilo opravit 30 km silnic první třídy a dál nic!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. V tuto chvíli už nevidím nikoho, kdo by se hlásil s přednostním právem. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zavolal jsem kolegy z předsálí. (Předsedající gonguje.) Poprosím o klid a budeme hlasovat o pořadu schůze. Je zde návrh na odhlášení, tak vás poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 2, přihlášeno je 126, pro 82, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Přistoupíme tedy k projednání jediného bodu této schůze, logicky je to bod

 

1.
Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se opětovně zabývali dne 13. listopadu 2018 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Připomínám, že usnesení rozpočtového výboru a ústavněprávního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 38/2 až 38/6. Poprosím, aby se u stolku zpravodajů posadil pan poslanec Stanislav Grospič a zpravodaj garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, pan poslanec Milan Feranec.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Mám zde faktickou poznámku - pan poslanec Klaus. Ta platí? (Ano.) Máme obecnou rozpravu. S první faktickou je zde pan poslanec Klaus. (Neklid v sále.) Já tu poznámku umožním, protože pokračujeme v přerušené rozpravě, kde byly přihlášky a už vystupovala řada poslanců. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Nemám přednostní právo, tak jsem se nemohl přihlásit předtím. Chtěl bych reagovat na vystoupení pana poslance Kováčika, a sice nerozumím takovému tomu útoku na řidiče kamionů. Vždyť přece když jste řidič kamionu, máte všechno v pořádku, máte zimní gumy a přijedete k nějakému kopečku, kde stojí nějaký Maďar na letních gumách, který to nemůže vyjet, tak ho nemůžete objet? Opravdu chcete navrhovat zákon zakazovat řidičům, aby se nemohli vůbec dostat do levého pruhu? Vždyť je to těžká práce. Tomuhle jsem nerozuměl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP