(11.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Rozhodli jsme se v těch letech 2008 až 2012, že spojíme dvě podstatné otázky, a to je náprava křivd spáchaných komunistickým režimem na církvích a náboženských společnostech, že spojíme s otázkou odluky státu a církve, resp. budoucího samofinancování církví tak, aby nebyly nadále závislé na státním rozpočtu, aby nadále nerostly nároky církví na státní rozpočet, a to v podstatě téměř nekontrolovaně, protože počty duchovních mohly narůstat z hlediska rozhodování církví a stát toto musel platit.

Jedním z podstatných důvodů bylo také to, že jsme věděli, že od roku 2002 tady platí nový zákon o církvích, že je deset let na registraci druhého stupně a že po roce 2012 mohou přijít požadavky na registraci druhého stupně, které by znamenaly podle tehdy platných zákonů i nárok na placení duchovních církví, a to například i církví muslimského charakteru, které již tady byly zaregistrovány, ze státního rozpočtu. Já jsem zvědav, který ministr kultury by toto dokázal zargumentovat veřejnosti, že začneme v České republice, a naprosto podle platných zákonů, platit imámy. Já myslím, že žádný ministr kultury. Ale pak by si tam žádný člověk nešel sednout, protože by to byl platný zákon.

Proto jsme směřovali do toho, že se nebude jednat jenom o nápravu křivd, ale současně o odstřižení církví, resp. placení duchovních, od státního rozpočtu. Proto je tam ten postupný regres, postupné snižování vypláceného příspěvku. A také proto se vyplácí i církvím a náboženským společnostem, které majetek neměly, nebo ho měly v menším rozsahu. Bylo to součástí této celkové široké dohody, všichni doceňovali, že tuto dohodu bylo možné nejen mezi katolickou církví a všemi těmi menšími církvemi a náboženskými společnostmi, ale i s židovskou obcí uzavřít. Bylo to něco na území českého království naprosto nebývalého, že k této dohodě došlo.

A proto je tam např. Apoštolská církev. A neuvěřitelnost toho, že komunisté zase chodí hlásit od tohoto pultíku, jak to, že platíte něco Apoštolské církvi, kterou oni nepovolili, kterou oni zakázali, nepřipustili, aby tady mohla legálně existovat, a proto mohla vzniknout až v roce 1989, a teď budou říkat, jak to, že se jim něco vyplácí. To mi připadá úplně neuvěřitelné, někoho zakázat a pak říkat, jak je možné, že mu něco vyplácíte. Ano, je vypláceno i církvím a náboženským společnostem, které neměly ten majetek. Rozhodla se Ekumenická rada církví v dohodě s Českou biskupskou konferencí, že dojde k přerozdělení těch náhrad ve prospěch právě těch církví, které neměly historický majetek, aby mohlo dojít k oddělení financování církví od státního rozpočtu a aby ty menší církve mohly přežít.

Samozřejmě, jestli si toto uvědomíme, ten rozsah majetku, který měla katolická církev a který měly ostatní církve, byl asi 97 % ve prospěch katolické církve a řádů a společenství a asi 3 % pro ty ostatní. A rozdělení náhrad je přibližně 80 ku 20. Tak samozřejmě když zdaníte vyplácené náhrady, tak tím nepoškodíte klíčovým způsobem katolickou církev, která většinu svého majetku dostala v těch vydaných věcech, které se vydávaly přímo, a jenom menší část dostává vypláceno v náhradách. A já vím, že samozřejmě katolická církev je tím hlavním terčem nenávisti komunistů, protože již historicky vždycky se ji snažili zašlapat. Koho poškodíte skutečně nejvíce, jsou právě ony menší církve, které žádný majetek neměly, které na tuto dohodu přistoupily, že bude součástí dohody o tom, že přestanou být financovány ze státního rozpočtu, a těm, pokud to ve Sněmovně projde, seberete nejvíc.

Já to pokládám za velmi nešťastné a velmi bych prosil tuto Sněmovnu, až budeme hlasovat někdy ve třetím čtení, aby každý zvažoval, co skutečně chce, co je zájmem této republiky. Jestli opravdu zájmem této republiky je komunistická snaha předvést, že oni dokážou válčit s katolickou církví. Případně přejímání některých vět, jak tady citoval pan poslanec Grebeníček současného předsedu vlády, že církevní restituce byly o 54 miliard předraženy.

Já jsem opakovaně od tohoto pultíku prosil pana předsedu vlády, ať tuto větu už nikdy neříká. Myslím si, že už ji nikdy neřekl, protože z 59 miliard se opravdu nedá předražit o 54. To bylo nešťastné vyjádření, které vycházelo z nějakých tezí, které tady byly někdy říkány. A myslím, že už nikdy být použito nesmí. Pokud si stát, pokud si vláda skutečně, ne pocitově, ne na základě prací nějakého studenta, který říká, možná to bylo tak a možná to bylo onak, pokud si někdo skutečně myslí, že došlo k něčemu, tak ať to tady předloží.

Požadoval tady pan místopředseda Okamura: řekněte nám, o kolik bylo nadceněno, to můžeme případně smysluplně zdanit. Ale do dneška jsme žádné takové číslo nedostali. A nedostaneme, protože neexistuje. Hledali ho opravdu ministerští úředníci celý ten rok, ale nenašli. Takže se nepokoušejme dělat věci jenom proto, že nám je doporučují komunisté.

A poslední poznámka, ta už je spíše faktického charakteru, k tomu co tady zaznělo od pana poslance Luzara, ta nespravedlivost vůči ostatním právnickým osobám. Opět neznalost dějin. Ostatní právnické osoby, u kterých lze jednoduše prokázat kontinuitu a které mají tento charakter veřejně prospěšných institucí, samozřejmě byla snaha za komunistické zločiny také odškodnit. Převedení majetku na obce proběhlo v roce 1991, majetek Sokola byl vracen také. Nakonec sociální demokracii rozhodnutím Ústavního soudu byl vrácen Lidový dům. Co byl samozřejmě problém, že jsme nedokázali restituovat právnické osoby, které existovaly v roce 1948, které komunisti zrušili, zničili, majetky jim sebrali a pak už nebylo možné nalézt toho, kdo je "jejich dědicem". Na rozdíl od fyzických osob, kde to umím, a na rozdíl od kontinuálních právnických osob, kde to také umím. Tak bohužel u těch právnických osob obchodního práva, které komunisté zničili, už jsem nic takového udělat nemohl, ale v řadě jiných případů jsem to udělal. Takže zase není pravda, že to je nějaká zvláštní výhoda, která byla poskytnuta církvím.

A mimochodem v celém tom východním komunisty tak zdevastovaném bloku spíše se restituce uskutečnily vůči církvím a náboženským společnostem, protože tam bylo nejjasnější, že to je spravedlivé. Některé země přistoupily k restitucím i fyzických osob, některé vyplácely naturální náhrady, ale vrácení majetku církvím a náboženským společnostem provedly všechny země východního bloku, které prošly komunistickým jhem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Na vaše vystoupení budou faktickými poznámkami reagovat páni poslanci Luzar a Grebeníček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím reagoval na kolegu Bendu.

On zčásti má pravdu, že se nemohlo s právnickými osobami jednat v podobném duchu, jak restituční zákon hovořil. Tento zákon zavádí speciální jednání s právnickými osobami církevního charakteru. Ale nejde o to historické, ale o to budoucí. Oni jsou zvýhodněni do budoucna. A to je ten problém, na který pamatuje i Evropská unie, aby nebyly zvýhodňovány právnické osoby. A tento zákon tady tento problém zavedl do českého právního řádu. A bohužel přetrvává. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP