(11.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Proto říkám, ať mi někdo doloží, že rozsah majetku je špatně. Ať mi někdo z těch úředníků, a zadaly to ty resorty, ať mi někdo doloží, že se vyplácí náhrada za něco, co nezůstalo státu. Není to tak. Nikdo to neumí vyčíslit, protože nic takového neexistuje. Jediný argument je ten argument s přeceněnou půdou, který, opakovaně tady říkám, neplatí, protože půdu jsme vydali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Opět mi nezbývá než reagovat na pana předsedu Filipa, když srovnává nesrovnatelné. Srovnává dnešní projednávání případného zdanění věcí církví se zdaněním výsluh příslušníků bezpečnostního aparátu, policistů či vojáků. Já si myslím, že tady je nutné říci, že po roce 1989 evidentně demokraté byli tak velkorysí, že na výsluhy bývalých představitelů komunistických bezpečnostních složek, Státní bezpečnosti, Veřejné bezpečnosti a všech dalších, nesáhli. V kontextu toho, o čem se zde dneska bavíme, a skoro 30 let po pádu komunistického režimu, to byla asi chyba a myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit. A to, co dostávali, dostávají stále ještě za službu komunistickému režimu, tak by mělo být podobným způsobem daněno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolínek s faktickou poznámkou. Po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já jsem tady celou dobu nezpochybňoval právě morální nároky církve na to, aby určitě došlo k nějakému narovnání. To jsem říkal i ve svém projevu, že za tím si i já stojím, že určitě je to správně. Ale máme tady třeba takové organizace, jako je Dělnická tělovýchovná jednota. Ta velmi těžce po revoluci, velmi těžce, obhajovala, kde získá nebo nezíská zpátky své majetky. Byla to organizace na úrovni Sokola, Orla, prostě jedna z dalších. A bylo velmi složité, aby obhájila ty věci. Zde ve Sněmovně se neřešilo to, aby se jim vrátil majetek, aby ho dostali zdarma, bez daní a aby se jim to posílalo 25 let. Prostě neřešilo. A zde se vyvolila jedna skupina, která to získala. A získala to těsnou většinou Sněmovny ve chvíli, kdy to náhodou vyšlo. To je to, co já tady zpochybňuji. Já nezpochybňuji princip, ale zpochybňuji způsob a důsledek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Velmi často je tady zpochybňováno, jestli je nárok výše na náhrady oprávněný, co se týče finančního plnění atd. A nám se tady neustále střídají poslanci, ale chybějí nám tu ministři, kteří jsou za to zodpovědni. Není tady skoro nikdo z vlády, jsou tady pouze dva jediní ministři. (Hlas zleva: Tři.) A pardon, omlouvám se, neviděla jsem vás. Ale tři je stejně dost tristní číslo. Není se čím chlubit.

Takže já navrhuji procedurálně, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministryně financí a ministra spravedlnosti. Ministr kultury tady je, ale myslím si, že by tady měli být minimálně ještě i tito další dva ministři této vlády. Takže dávám tento návrh, prosím o jeho prohlasování hned.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, je to procedurální návrh. Přivolal jsem kolegy z předsálí a budeme o tomto návrhu hlasovat. Slyším žádost o odhlášení, jste všichni odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, který zní tak, že Sněmovna přeruší svoje jednání do příchodu paní ministryně financí a pana ministra spravedlnosti.

Jsme v takové situaci, že můžeme hlasovat, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 116 poslanců, pro 38, proti 60. Návrh nebyl přijat, budeme tedy pokračovat v jednání.

 

Na řadě je faktická poznámka pana ministra Staňka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím možná posunout celou debatu, která se neustále točí kolem finančního vypořádání za půdu a pozemky. Myslím si, že požadavek na přítomnost paní ministryně financí a pana ministra spravedlnosti je spíše pokusem obstruovat a přerušit tuto schůzi, protože odpověď sice neumím dát úplně přesnou, protože jsem nezpracovával tyto věci, nicméně podle studie Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, který si nechávalo zpracovávat Ministerstvo kultury, které bylo pověřeno ověřením výpočtů, tak tržní ceny zemědělské půdy se v daném okamžiku pohybovaly od 5 korun do 500 korun na jeden metr čtvereční v závislosti na výměře pozemku, jeho předpokládaném budoucím využití a lokalizaci. Podstatně nižší cena je vysledována u pozemku nad deset hektarů, mimo zástavbu a její okolí a ve venkovských oblastech. Nejvyšší tržní ceny pak dosahují pozemky v okolí Prahy o výměře do 0,1 ha. Vysoká tržní hodnota pak byla zjištěna rovněž na Brněnsku.

V roce 1993 až 2003 činí průměrná hodnota sjednaných cen 37,72 koruny na m2, vypočítal se jakýsi průměr ceny zemědělské půdy v roce 2008, to bylo 54,58 Kč za m2. A ta cena, která se použila, byla 44,48 Kč za m2. A o to, o co tady jde -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane ministře, vypršel váš čas k faktické poznámce. Můžete se samozřejmě přihlásit.

Nyní následuje faktická poznámka pana poslance Jurečky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené a milé kolegyně, kolegové, já tedy navážu na to téma, které otevřel teď pan ministr kultury, a já tu mám podklady, o kterých hovoří. Chtěl bych jenom podotknout, že právě pro ´účely ocenění původního církevního majetku bylo využito průměrných cen nemovitého majetku v České republice zjištěných na základě statistických metod a odborných odhadů, které byly následně aplikovány na původní majetek církví a náboženských společností. Výsledky tohoto výpočtu byly následně Ministerstvem zemědělství porovnány s přehledy tržních cen zemědělské a lesní půdy uvedených ve studiích Výzkumného ústavu zemědělského, o kterém tady pan ministr hovořil.

Po porovnání vývoje cen zemědělské půdy na českém trhu bylo konstatováno, že ocenění původního církevního majetku provedené v předloženém materiálu odpovídalo tržním cenám. Výsledkem hodnocení bylo ocenění jednotlivých typů nemovitého majetku církví a náboženských společností.

Já ve svém příspěvku, ke kterému jsem řádně přihlášen, velice podrobně vysvětlím rozdíl, který se týkal restitucí podle zákona o půdě, a který se týká problematiky majetkového vyrovnávání s církvemi.

Možná bych poprosil, jestli by tady pan ministr kultury, když už si vzal slovo, mohl přečíst stanovisko Ministerstva kultury, které bylo připraveno jako materiál pro jednání vlády, kdy vláda zaujímala stanovisko k tomuto návrhu poslanců. Protože stanovisko Ministerstva kultury je zpracováno velice kvalitně, právně kvalitně a myslím si, že by bylo fér, kdyby pan ministr kultury za tento resort to stanovisko tady přednesl, veřejně, případně já ho mohu dohledat a ocitovat ho tady také. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan ministr Staněk je přihlášen s další faktickou poznámkou. Takže opět se musíte vejít do limitu dvou minut. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP