(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, jsem tolerance sama, ale skončil čas k faktické poznámce.

Nyní faktická poznámka pana poslance Výborného, připraví se pan poslanec Žáček, poté pan poslanec Grebeníček, Zaorálek, Dolínek a Kupka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Zaorálkovi. Musím říct, že to bylo pozoruhodné, skoro chci říci adventní zamyšlení nad spravedlností. Nicméně tady se skutečně nikdy nikdo nebavil o tom, že by bylo učiněno jakékoliv absolutní spravedlnosti zadost. Tady se bavíme o náhradě, částečné náhradě křivd, které byly způsobeny někomu tak, jako to bylo i u restitučního zákona. To přece je v bledě modrém to samé. Tak já bych byl velmi, velmi rád, aby často ta demagogická, posunutá, někdy nepravdivá fakta nebyla předkládána veřejnosti jako něco, co musíme za každou cenu revidovat, protože to tady přece není o spravedlnosti a tak dále a tak dále.

Pane poslanče, zvyšovat hlas a ukazovat na nás: ničím si nemůžete být jisti, protože teď si ten kalich vypijete do dna, nic tady není jisté. Tak já doufám, že pořád žijeme v právním státě a že si minimálně tím musíme být všichni jisti, vy jako já. A budeme respektovat případné rozhodnutí těch nejvyšších instancí, a to je Ústavní soud, a ne tady někde mezi řádky zpochybňovat, jak to vlastně ten Ústavní soud učinil. To je ta jistota, právní stát. A měli bychom ho všichni respektovat, a ne tady vykřikovat: ničím si nemůžete být jisti! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Výbornému za dodržení času. K faktické poznámce nyní pan poslanec Žáček, poté pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já bych se také rád vyjádřil k tomu stanovisku klubu, pokud to tedy stanovisko klubu bylo. Bylo tam všechno a nic - pro každého. Pro mě to bylo vnitřně rozervané, jako je dnes rozervaný klub sociálních demokratů. Ale co si myslím, že tam zaznělo a s čím je nutné zásadně nesouhlasit, je relativizace, bagatelizace toho, proč zde jsme, toho, co se stalo a co napravujeme z doby komunistického režimu.

Ten signál do budoucna, to jest, že zde řekneme: můžete si ukrást cokoliv a my vám vrátíme pět procent - mimochodem nevím, kde těch pět procent pan kolega Zaorálek sebral -, případně přitom můžeme i někoho zavraždit, ten signál do budoucna je velmi nebezpečný. Proč? Máme nějakou historickou zkušenost, jsme schopni reflektovat, když říkáme, že když něco vrátíme, tak to hned budeme danit. To si myslím, že je velmi nebezpečné, a v tomto smyslu nesouhlasím s tou tezí, že nejsme schopni zjednávat spravedlnost. My se o to musíme pokoušet. Vyrovnání se s totalitní minulostí je velmi složitý proces. Evidentně neskončil v pěti letech v souvislosti s lustračním zákonem, neskončí ani po 30 letech od pádu komunistického režimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. K faktické poznámce nyní pan poslanec Miroslav Grebeníček, s faktickou poznámkou se připraví pan kolega Zaorálek, také s faktickou poznámkou. Dále kolega Dolínek, Kupka a Grospič. To jsou faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v návaznosti na vystoupení kolegy Zaorálka a na následné faktické poznámky se mi opět vybavila slova papeže Františka, který katolíkům neustále opakuje, že kněží a laici by měli praktikovat jen to, co jejich víra káže. Dokonce se nechal slyšet, že je mnohem lepší slušný bezvěrec než ten či onen katolický pokrytec. Kolikrát už jsme slyšeli, prohlásil František, jak lidé říkají, že pokud je tahle osoba katolík, pak je lepší být ateista. Toť vše. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Zaorálka, poté pan poslanec Dolínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já se pokusím jenom, protože to bylo více otázek, kde jsem zjistil, že mi nebylo rozuměno.

Tak první věc. Tady to skutečně trvalo dlouho, ta rozprava, protože jsme se snažili zabránit přijetí toho zákona. Obstrukce je regulérní způsob, který používá opozice ve chvíli, kdy chce něčemu zabránit, takže to je, proto ta debata byla především tak dlouhá, abychom si rozuměli.

Druhá věc. Já trvám na tom, že pan poslanec Benda řekl tu větu, kterou jsem tady citoval, protože já ji mám přesně napsanou. On řekl: Právě v těch východních zemích probíhaly církevní restituce, protože bylo nejjasnější, že to bylo spravedlivé. Tak to byla ta věta, na které trvám, že řekl.

Pak bych chtěl ještě reagovat na to s tím Ústavním soudem, to mi bylo také špatně rozuměno. Já jsem řekl, tady někdo tvrdil, že se dopředu ví, jak to dopadne, a že se s tím počítá. Já jsem řekl, právě že tady nikdo nic takového neví. My se musíme snažit přijmout takový zákon, o kterém jsme přesvědčeni, že je ústavně v pořádku. A jak rozhodne Ústavní soud, pokud k němu vůbec dojde, to je věc jeho a my nemůžeme nic tady z toho předjímat. My musíme vědět, že to, co děláme, je ústavně správně. To není žádné zpochybňování právního státu. To je právě respektování rozhodnutí, které neznáme. Kdyby na něho mělo dojít, tak si počkejme. A nikdo nemůže předjímat.

A pak tady ještě byla námitka stran toho, jak tady bylo, že neříkám pravdu. Přátelé, ty základní věci, které jsem řekl, že se nepodávají výroční zprávy církvemi, to snad není pravda? No nepodávají. Nebo když říkám, že byly učiněny sliby, že se nebudou podávat žaloby na majetek, to já si pamatuji, že byly. A přesto máme stovky žalob. Takže já trvám na tom, a když říkáte, že něco nebylo přesně, řekněte mi, která věta v mém vystoupení nebyla pravdivá. Já jsem... buď je to nedorozumění, anebo to prokážu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Dolínka, následuje kolega Kupka, Grospič, Onderka a Mašek. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Dolínek: Jenom technicky, abych nepředjímal, co udělá Ústavní soud. Třeba v případě soláru se rozhodně nestalo, že by zrušil zdanění a podobně. Proto prosím, nepředjímejme zde, co Ústavní soud udělá. Já myslím, že výsostné právo Ústavního soudu je, že jsou to elitní právníci, soudci, kteří hlídají demokracii v této zemi, a jsem rád, že takové soudce máme mezi námi v ČR.

Nezbude, než si trošičku rýpnout, a doufám, že to pan Grebeníček prostřednictvím pana předsedajícího pochopí. Když tady řekne pan Grebeníček, že když někdo promluví, že mu vyvstane něco na mysl, tak když vystoupí pan poslanec Grebeníček, mně bohužel také něco vyvstane na mysl. Já jsem mladší ročník, a není to úplně pozitivní, ale to už je prostě emoce, která se spojuje s mým věkem, a já bych se neodvolal na jiné lidi, kdybych se odvolával na věci kolem pana Grebeníčka, není to úplně ideální. Takže berte to ode mě, že prostě je to takový střet pohledů na svět a na historii.

Ale teď ta důležitá věc vůči paní Pekarové. Já bych si tady prostřednictvím pana předsedajícího, abych neporušil jednací řád, omlouvám se, nedovolil jednu věc. Já bych v životě tady nevykládal, co si myslí a nemyslí jiný zastupitelský, pardon, poslanecký nebo jakýkoliv klub. A vy jste tady řekla, prostřednictvím pana předsedajícího vám vytýkám, že si myslí něco pan Zaorálek a něco klub a podobně. Já bych si to v životě nedovolil. Vy jste tady prostě napadla pozici klubu a prosím nedělejte to. Tady vystoupil svrchovaný zástupce našeho klubu, řekla jste stanovisko a nechte na nás, co si myslíme my. Stejně jako my bohužel necháváme na vás, co si myslíte vy.

A ještě jedna věc. Nebyla tady žádná obstrukce. Nebylo tady nic nestandardně dlouhého. Tady se bavilo o desítkách miliard. To nejsou nějaké drobné. To jsou desítky miliard a o těch se můžeme bavit celou noc. Klidně pět nocí. To prostě není pět padesát. Tak si zvykněte, že když jde o peníze, o český stát, tak se budeme bavit klidně do pěti do rána.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. K faktické poznámce nyní pan poslanec Martin Kupka, následuje ho kolega Grospič. Zatím jsme ve faktických poznámkách. Ještě, pane kolego, přečtu omluvu pana kolegy Marka Bendy od 12.30 do 14 hodin z pracovních důvodů. Máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP