(14.40 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Kolegové a kolegyně, pokud máte jakékoliv pochybnosti o nakládání s financemi církve nebo s majetkem, který jí byl vrácen - podotýkám vrácen, ne darován -, velmi ráda vás zvu do jakéhokoliv církevního zařízení, služby či školy. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že záměrem církve není majetek zdefraudovat, jak tomu bylo za dob socialismu, ale naopak naložit s ním k užitku všech, věřících i nevěřících.

Ještě bych chtěla říci, že tady byly zmiňovány okolnosti ohledně výročních zpráv, tak bych doporučila tomu, koho to zajímá, tak určitě výroční zprávy jsou na stránkách jednotlivých diecézí, kde se můžete podívat na hospodaření církví s majetkem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji. Já mám jenom technickou poznámku k paní poslankyni vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Ta se týká toho, že v klášteře Břevnov byl umístěn odbor správy sledování, takzvané sledovačky, a pokud tam ten odbor přímo měl nějaké písemnosti, tak dnes jsou uloženy v Achivu bezpečnostních složek.

Ten hlavní archiv, ve kterém byly písemnosti bezpečnostních útvarů federálního ministerstva vnitra, byl před rokem 1989 nebo před rokem 1990 ve Spišském Podhradí v kapitule, čili zase v církevním objektu, dnes je v Archivu bezpečnostních složek a část v Bratislavě v Archivu Ústavu paměti národa.

Studijní ústav má vazbu dokonce i na Sněmovní. Naposledy byl Na Struze naproti Goethe Institutu, dneska Archiv bezpečnostních složek, a předtím zde ve Sněmovní naproti hlavnímu vchodu v té budově, tehdy to byla budova ministerstva vnitra.

Operativní archiv, to znamená ta svazková agenda, takzvaný statisticko-evidenční odbor, byl v roce 1989 zase v bývalém církevním objektu na Praze 6. I sami příslušníci Státní bezpečnosti to nazývali Kolej. Dnes to bylo vráceno církvi, jestli to dokonce není gymnázium, nevím přesně. Posléze se stěhoval do Kobylis a dnes materiály statisticko-evidenčního odboru Státní bezpečnosti včetně svazkové agendy jsou v Archivu bezpečnostních složek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, já budu poměrně stručný. Dostal jsem do rukou dopis panu poslanci Komunistické strany Čech a Moravy Grebeníčkovi od Miloše Rejchrta, tak ho tady s dovolením přečtu, je kratičký:

Pane poslanče, v rozpravě Poslanecké sněmovny jste dnes tendenčně parafrázoval jeden můj výrok. Upřesňuji, že v roce 2012 jsem napsal do časopisu Protestant toto: Státy, i ty zlotřilé a ujařmené vedoucí úlohou diktátora či strany, konfiskují, zabavují, vyvlastňují, odnímají, znárodňují, zestátňují, ale nekradou. Emocemi zatěžkané termíny znesnadňují věcnou debatu. To byl smysl mého vyjádření, na němž nadále trvám. Stejně tak nadále tvrdím, že stát komunisty ovládaný církvi katolické křivdil a ubližoval, mimo jiné i nespravedlivým odnímáním majetku. Jsem rád, že komunisté už stát ovládat nemohou, jsem ale nerad, když mé jméno vyslovuje na podporu svých demagogií komunistický poslanec. Prosím, ať už si nikdy moje jméno neberete do úst. Miloš Rejchrt, evangelický farář ve výslužbě.

Tak to jen k tomu, co tady pravidelně od pana kolegy Grebeníčka zaznívá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě v obecné rozpravě je nyní pan poslanec Zaorálek, ale předpokládám, že vystoupil už s přednostním právem, a protože ho tu nevidím, tak předpokládám, že jeho přihláška do rozpravy nebude aktuální. Pan poslanec se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Já jsem chtěl požádat, protože tady dnes pan ministr kultury hovořil o tom, že si Ministerstvo kultury nechalo udělat nějakou analýzu, v rámci které finančně vyhodnocovalo, zdali byly či nebyly výhodné církevní restituce, chtěl jsem tedy požádat o procedurální hlasování o přerušení tohoto bodu do chvíle, než Ministerstvo kultury předloží zprávu nebo analýzu o nevýhodnosti církevních restitucí. Děkuji. A poprosím o odhlášení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem váš procedurální návrh. Přivolám poslance, kteří v tuto chvíli nejsou v sále, na hlasování. Provedl jsem odhlášení. Prosím nyní, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Procedurální návrh zní, že přerušíme jednání do doby, než Ministerstvo kultury předloží informaci, která byla požadována.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 95 poslanců, pro 19, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan ministr Staněk, po něm paní poslankyně Balcarová. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji vám, vážený pane předsedající. Věřím, že po mé pravé ruce se to trošičku zklidní, abych případným dalším zájemcům o přerušení jednání této schůze kvůli dodání nějakých dalších analýz řekl, že jsem hovořil o ověření výpočtů, které provedlo ministerstvo, a pokud jste mě poslouchali, tak jsem také hovořil o tom, že žádná analýza není možná, že normální člověk si ji dělat nebude, protože není analyzovat co. Takže prosím pěkně, už to nezkoušejte. Žádné analýzy nejsou, jsou pouze fakta, která říkají, že není co analyzovat. Prostě ten výpočet byl udělán účelově a cokoli, tak ho vždycky potvrdí. Jedině že by se udělal jiný výpočet.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová se nehlásila, to byl jen důsledek hlasování. Na řadě je s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek, po něm pan poslanec Černohorský. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, já jsem dneska vůbec nechtěl vystupovat, takže se omlouvám, ale je to pouze reakce na kolegu, který navrhoval přerušení jednání. Celá ta debata, jak já to vnímám, není o tom, jestli má být vrácen majetek, který byl ukraden, na tom se snad shodneme všichni v tomto sále, doufám, ale o tom, když se prováděl ten výpočet - to bylo někdy v roce 2012, 2013 nebo tak nějak, já jsem tady neseděl ani většina z nás. Já jsem se dnes ptal jednoho svého ctěného kolegy, za kolik kupoval předloni les, hektar nebo metr. On ho kupoval za relativně vysokou cenu, za 150 tisíc korun za hektar. Vzrostlý les, což je 15 korun za metr. Ta cena stále roste, neklesá, čili v roce 2010, 2011, 2012, 2013 byla možná trošku menší, nicméně tady je částka 277 tisíc za hektar. A pokud se týká zemědělské půdy, na které se pěstují rostliny, tak tržní reální dnešní cena je v průměru republiky 150 tisíc korun za hektar. A tady je 448 tisíc.

O žádný jiný spor zde, přátelé, přece nejde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já jsem se tedy chtěl zeptat pana ministra, pokud tedy žádné analýzy nejsou a neexistují, tak na základě čeho by měla Poslanecká sněmovna rozhodovat o tom, že my vlastně budeme zdaňovat církevní restituce. Protože tady momentálně nemáme žádné matematické podklady, které by byly zpracovány nějakou autoritou. Jediné, co jsem dosud obdržel, prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl poděkovat panu poslanci Luzarovi, že mi poslal vlastně tu diplomovou práci, ale to jsou jediná čísla, která k tomu máme, a ta ještě nemáme reálně ověřená. Proč nemáme třeba od Ministerstva financí nebo Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva kultury, které předkládalo v tehdejší době čísla, nějaká k dispozici? Žádná analýza není, tak podle čeho chcete případně hlasovat? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP