(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bláha, po něm pan ministr Staněk. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Kolegové, kolegyně, já se omlouvám. Nebudu vystupovat, protože k tomuhle tématu opravdu vím málo, přiznám to. Ale rozhodně jsme něco slyšeli a pak jsme slyšeli reakci prostřednictvím pana předsedajícího i pirátů. A já bych na to chtěl reagovat.

Celou dobu, co jsem tady v Poslanecké sněmovně, slyším od pirátů, jak se dá všechno dohledat. Všechno je na internetu. A vy jste ti, kteří ho přeci umí používat. Tady jste poučovali, že my starý vlastně ani neumíme používat mobilní telefony. Tak si tam vygooglete prosím, za kolik se prodává ta půda, a prohlídněte si z těch smluv, za kolik se prodala. Teď jste to tady slyšeli. Tak prosím, tak to používejte. Přece jste inteligentní. Jste ta nová generace, která nastupuje. Tak si to spočítejte, že jestliže za hektar je normální cena taková, tak jaký byl únik. A jestliže cena za hektar lesa, za hektar půdy... Jednoduchý počty. A není o čem se více bavit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Staněk s faktickou poznámkou. Po něm páni poslanci Třešňák a Černohorský, v tomto pořadí, s faktickými poznámkami. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Tak já už, pane předsedající, děkuji za slovo, a opravdu naposledy.

Kolegové, členové poslaneckého klubu strany Pirátů prostřednictvím pana předsedajícího. Tak už řekněte jednoduše, že to prostě nechcete podpořit, a nehrajte si tady pořád na nějaké analýzy. Já myslím, že už to tady bylo stokrát řečeno. Pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího vám to také řekl, tak já to zopakuji znovu.

Prostě žádná analýza není, nebyla, nebude. Pokud někdo mluvil, tak hovoří o výpočtech, které kdysi, když se ten zákon připravoval, připravovalo Ministerstvo kultury, můj předchůdce. A znovu říkám, jestli jsou ceny v nějakém rozpětí od - do, no tak se prostě někde řeklo: bude to tady, aby to vyšlo v celkovém výpočtu a nebylo to příliš drahé a opravdu to nedráždilo veřejnost. Ono to dráždilo jenom trochu a dalo se to ukecat. A to je celý výsledek. Takže já vám to říkám znovu. Když budu chtít, tak si můžu najít jiný vzorec, dosadím do něj jiná čísla z toho rozptylu, který je, a dostanu výpočet mnohonásobně menší, nebo mnohonásobně větší.

Ale znovu, přátelé, tady nejde o žádné znárodnění. Tady jde pouze o to, aby se tato disproporce vyrovnala tím, že se provede zdanění toho, co doposud nebylo vypočteno. Je to minimální suma z toho všeho, co zbývá. A já jsem říkal - půjde to na kulturu. Tak řekněte, že to nechcete, a bude to jednodušší.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Z dnešního jednání se od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Pustějovský, paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá v době mezi 15. a 16. hodinou z důvodu jednání.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách tak, jak jsem je ohlásil. Na řadě je pan poslanec Třešňák. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Já jsem se sice přihlásil pomocí faktické, nicméně nechci reagovat na předřečníky. Pouze na sjetině mám u předchozího procedurálního hlasování, že jsem se zdržel, byl jsem pro. Hlasování nezpochybňuji, ale rád bych to řekl na záznam.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Informace zazněla. Pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Bláhovi. Přesně teď jste slyšel to, co říkal pan ministr. Neexistuje možnost, že bych si sám naklikal - tenhle pozemek byl převeden krát něco, protože se cena pohybuje od - do. Reálně nikdo doteď nezanalyzoval, zdali opravdu, jak tady mluví kolegové z KSČM o tom, že to bylo předražené, nebo naopak když si někdo udělá jiný vzorec, tak naopak může tvrdit, že to je málo. Takže pointou toho příspěvku udělat nějakou analýzu bylo, že Ministerstvo financí nebo Ministerstvo kultury má nějakým způsobem připravená čísla, aby prokázali, že opravdu došlo k tomu, že jsme předali církvím pozemky ve vyšší hodnotě, než byla jejich hodnota reálná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já se pokusím reagovat a možná i odpovědět kolegovi předřečníkovi vaším prostřednictvím. Ano, reálná studie neexistuje, byť při přípravě zákona v roce 2012 nabízeli, to je ten Ernst & Young a další, zpracování takovéto studie, hovoří se, jak už jsem jednou říkal, o 200 člověkohodinách, které by stála analýza, a byla by na stole ekonomická čísla. To bylo odmítnuto touto komisí a pohybovala se v té rovině odhadů. To, co vy říkáte, a co my neustále říkáme, jsou fakta, která svědčí o tom, že ten výpočet, kdyby byl proveden na základě těch fakt, které jsou známy a které jsou dohledatelné, tak by vyšla jiná čísla, než jsou v tomto zákoně. Ale ta analýza provedena nebyla. Jinými slovy, věříte-li těm faktům, které známe o těch pozemcích, o těch hodnotách atd., potom si tu analýzu aspoň pro sebe můžete udělat sám v tom výboru. Ale není tu instituce, která by toto udělala, byť to bylo nabízeno při přípravě tohoto zákona v roce 2012 a bylo to odmítnuto.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme pokračovat těmi, kdo jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Na řadě je paní poslankyně Pekarová Adamová a připraví se pan poslanec Beitl. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo. Dámy a pánové, já bych jenom v reakci na ten poslední sled faktických poznámek asi ještě stručně zareagovala v tom smyslu, a to opravdu neznám úplně detaily toho, jak tehdy ty jednotlivé výše náhrad byly stanovovány, upřímně řečeno, není to úplně materie, které bych se věnovala, tehdy jsem tady neseděla ve Sněmovně, jak už jsem říkala. Ale úplně logicky selským rozumem. Když vám, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, pane kolego Bláho například, když jste se tady o tom zmínil, dnes někdo znárodní vaši firmu, 40 let ji bude nějakým způsobem udržovat - neudržovat, spíš neudržovat, pak tedy dalších 20-25 let potrvá, než vám někdo za to dá náhradu, tak musíte brát přece v potaz i to, jak dlouho jste nemohl sám v té firmě hospodařit, co vám všechno za tu dobu ušlo. V tu dobu už by to byli vaši potomci mimochodem. Takže v tomto případě, a to opravdu říkám jenom na základě selského rozumu, na který se nerada nějakým způsobem odvolávám - ale nelze srovnávat, kolik je cena pozemků dnes, v roce 2018, za kolik komu co bylo vráceno nebo jaká náhrada mu byla poskytnuta.

Já bych se chtěla ale vrátit ve svém příspěvku k tomu, proč tady vlastně dnes, 13. prosince, jednáme na mimořádné schůzi o druhém čtení tohoto zákona. My jsme tady dneska svědky toho, že vládní koalice šlape jako hodinky, že opravdu perfektně funguje. To, že je-li hnutí ANO a ČSSD, menšinová vláda podpořena komunistickou stranou, tak komunistická strana to samozřejmě nechce zdarma, něco za to žádá, nestačí jí samozřejmě jenom posty tady ve Sněmovně, ať už ve výborech, nebo post místopředsedy Sněmovny a další, ale je to i ohledně programových priorit. A jedna z těch hlavních, kterou si komunistická strana vytyčila, tak je právě tedy návrh, který tady dnes projednáváme.

Tento návrh hodně vypoví o úctě jednotlivých stran a hnutí k právnímu státu. To, jaký má postoj k právnímu státu komunistická strana, to prokázali už během doby, kdy tady po desítky let vládli. Pražádný. Ale to, jakým způsobem k němu přistupujete vy ostatní, kteří máte šanci to samozřejmě nepodpořit, tak to vypoví zejména o vás. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP