(15.00 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Ta soudržnost koalice se projevuje samozřejmě nejenom zde, projevila se například i včera při projednávání v Evropském parlamentu, kdy se řešily dotace pro Agrofert, dotace pro firmu, kterou vlastnil, respektive má ve svěřeneckém fondu pan premiér Babiš, kdy komunisté vehementně hájili tedy právě multimilionáře a mnozí jiní se tomu podivovali, jak je to vlastně zvláště paradoxní. My Češi jsme na to možná už dneska více zvyklí, ale ten pohled zvenčí také nezaškodí zavnímat, že to opravdu není úplně běžná situace i z hledisek ideových.

Když se tady řeší, co na to církve, respektive různá prohlášení, co je faktem, co není faktem, co je podloženo nějakými jasnými podklady, na základě kterých se tady někteří chtějí rozhodovat, potřebují je pro své rozhodnutí, myslím si, že je to od kolegů zcela legitimní a měli byste být schopni si to obhájit. Je vidět, že nejste.

Dovolte mi tady něco ocitovat, totiž konkrétně prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví v České republice a Federace židovských obcí v České republice právě ke zdanění církevních restitucí.

Cituji: "Tento týden si s velkou úctou připomínáme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN. V článku 17 se zde výslovně praví, že každý má právo vlastnit majetek a nikdo nesmí být svévolně svého majetku zbaven. Oba totalitní režimy, jak nacistický, tak komunistický, tento základní postulát flagrantně a brutálně porušovaly. Je proto nehorázné, že návrh na zdanění církevních restitucí, částečného navracení církevního majetku a částečného odškodnění, tedy návrh na změnu zákona, který se pokusil o napravení historických křivd, komunisté předložili. A je s podivem, že jejich návrh je vůbec Parlamentem České republiky projednáván.

Ti, kteří poukazují na protiústavnost tohoto návrhu, spoléhají na to, že Ústavní soud navrhovanou změnu zákona zruší, pokud by byl zákon přijat. Z právního hlediska je to velice pravděpodobné. Z úst mnoha politiků toto zaznívá a je s podivem, že to nejsou jen ti, kteří takovému postupu oponují. Spoléhat na to, že další bezpráví zastaví až Ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z morálního hlediska nepřijatelné. Je to svým způsobem podvod na voličích, kterým se pak řekne, že byla snaha, ale nějak to nevyšlo.

Díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku původně ukradeného církvím a náboženským společnostem, se však rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím, které po léta bojují s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy. Jak ukazuje několik nedávných průzkumů veřejného mínění, Evropa dnes čelí další silné vlně antisemitismu a protikřesťanských výpadů spolu s pronásledováním věřících občanů. Česká společnost se vždy vyznačovala kritickým myšlením a vůči mnoha předsudkům byla spíše zdrženlivá. Mělo by tomu tak být i nadále. Nicméně diskuse o částečném navrácení církevního majetku a částečném odškodnění a jejich zdanění je ve vztahu k těmto našim historickým hodnotám v naprostém rozporu.

Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí i nadále být slušnými, spravedlivými lidmi, aby tento návrh razantně odmítli.

V Praze dne 12. prosince 2018, podepsán předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví v České republice Daniel Ženatý a předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek."

Ano, o to tady zejména jde. Mnozí spoléhají na to, nechci samozřejmě nikomu sahat do svědomí, to ať si na to každý odpoví sám, že Ústavní soud dá za pravdu všem těm, kteří se už dnes na odborná stanoviska renomovaných právních kapacit odvolávají a kteří už dnes upozorňují na to, že ta materie, kterou se tady dnes zabýváme, vykazuje prvky protiústavnosti, jde proti základnímu zákonu u nás, a spoléhají na to, že potom budou z obliga - my nic, my muzikanti. V tuto chvíli opravdu nejde jenom o to, jestli je něco možné z morálního hlediska, jestli je to správné - nedomnívám se, že je -, ale jedná se i o úctu k právním zásadám. A v tomto směru je tedy porušena zásada, že smlouvy platí. Náhrady totiž nejsou vypláceny jen podle zákona, ty jsou především vypláceny podle smluv, a stát teď řekne, že smlouvy neplatí. To významně podrývá důvěru občanů ve fungování právního státu u nás.

Pokud se tady bavíme, nechci zabíhat do historických souvislostí, které tady mnohé už zaznívaly v některých projevech, o té opravdu velmi prosté logice, že pokud je vám něco někde odcizeno, tak vám je to pak navráceno a nemáte z toho platit daň, to si myslím, že je zcela běžná věc, kterou chápeme. Kdybychom si to dali na jakékoliv jiné materie, na jakémkoliv jiném příkladu, když už tady třeba zaznívalo od některých kolegů, jako třeba pan kolega Filip nebo Zaorálek a další, jestli je to dostatečně spravedlivé atd., tak bych chtěla říci, že kdyby vám, prostřednictvím předsedajícího pánové kolegové, bylo třeba ukradeno auto, někdo vám s ním jezdil, nějakým způsobem by se o něj staral, ale spíš bídným, několikrát by ho naboural, pak by vám ho vrátil a po vás ještě chtěl, abyste zaplatil daň za to, že vám ho vrátil, tak byste to asi za správné nepovažovali. Troufnu si tedy mluvit za vás, ale tvrdím, že na tom se tady asi všichni shodneme. A najednou u církevního majetku, ať už se týká movitého, nebo nemovitého, se má jednat o úplně jiný metr.

Tady na tom zákoně, na jeho podpoře a konečném hlasování se neukáže nic jiného než to, kolik v této Sněmovně máme bolševiků ať už v jakékoliv straně. Někteří jsou v KSČM, ti jsou aspoň čitelní, u ostatních se to dozvíme díky hlasování.

Tudíž bych zakončila k pobavení předkladatele. (Námitky od stolku zpravodajů.) Pana zpravodaje, pardon. Tady krásně platí známé "posluž čertu, peklem se ti odmění". Myslím si, že to je zrovna u církevních restitucí více než výstižné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pana poslanec Bláha, po něm pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Kolegové, kolegyně, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl reagovat, protože ono to je prostě jinak. Je to jinak hlavně v tom, určitě se všichni shodneme na tom, že to, co se někomu vzalo, by se mělo vrátit a že lidi by se měli odškodnit, ale musíme postupovat ke každému stejně. Jestliže jsme v rámci restitucí vraceli i normálním lidem, a to je právě to, co většině národa vadí, protože jim taky bylo něco sebráno a něco vráceno a vráceno za nějakých podmínek, a najednou se vracelo něco někomu a pole se moc poškodit nedá, les ano, dá se vykácet, ale asi se tady nebavíme o vykácených lesích. A jestliže cena byla v rámci restitucí někomu dána za pozemek třeba deset korun za metr a v rámci restitucí církvím byla, jsme slyšeli, 440 korun za metr, kdy se za tuto cenu prodávaly zasíťované pozemky, tak to je to, co těm lidem vadí. Většině národa to vadí. A my jsme tady jenom proto, abychom to s vámi prodiskutovali, abychom si to řekli, abychom jim to uměli i zdůvodnit, aby to pochopili, a podle toho jsme hlasovali a podle toho jsme se rozhodli. Nic víc, nic míň. Nikdo nechce ubírat někomu nárok na vrácení nebo odškodnění. A vážím si práce všech, kteří pracují v rámci církví, co dělají, určitě si zaslouží obdiv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou, po něm pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím reagoval na kolegyni Pekarovou Adamovou. Použila zajímavé formulace, ale dovolím si je napravit. Pokud bych použil její filozofii, tak bychom se měli vrátit do doby pobělohorské. A nejvíc postižena byla česká šlechta a té bylo skoro všechno ukradeno, co později bylo následně zcizeno. Čili paralela s automobilem by asi zněla: nejdřív jsem ukradl auto, potom jsem si ho opravil a potom si strašně stěžuji, že mi ho ukradl někdo jiný, a žádám po pojišťovně kompletní náhradu. Ale to jsou exkurzy do historie, dávné historie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP