(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jurečka a jeho faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tak tady byla zmíněna ta mezirezortní skupina tak, že tam seděli v uvozovkách politici a zadání bylo jasné. Tak já jenom připomenu, kteří politici tam seděli. Tu skupinu měl jako předseda na starosti pan premiér Sobotka, takže sociální demokraté tam byli zastoupeni. Následně ministr financí, tedy Andrej Babiš, dnešní premiér, takže hnutí ANO tam bylo zastoupeno. A pak dva rezortní ministři - ano, mé jméno a můj kolega Daniel Herman, protože dva rezorty k tomu jako kultura a zemědělství měly také co říci. Ale na těch jednáních pravidelně byli přítomni i odborníci z jednotlivých rezortů, včetně např. i představitelé takových institucí, jako je Státní pozemkový úřad, Lesy ČR, Národní památkový ústav. Takže není pravda, že by se tam potkalo pět členů vlády a řeklo si u kafe, jak je to super, jak to všechno běží. Tam ty diskuse probíhaly poměrně podrobně a na mnoha těch jednáních převaha té diskuse byla právě na těch odborných zaměstnancích rezortů či institucí. Tolik jenom pro dokreslení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášena ještě paní poslankyně Kozlová, která zde ještě není. Takže se ptám, zda se někdo jiný hlásí do obecné rozpravy. Ano, ještě se hlásí do rozpravy pan ministr.

Než pan ministr přijde, tak vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Plzák se omlouvá od 15.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan místopředseda Pikal od 15.30 do 17.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Adam Kalous v době mezi 15.45 a 19.00 z pracovních důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá od 15 hodin do konce jednání a paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom na závěr chtěl zareagovat na některé poznámky, které zde padly v obecné rozpravě.

Já znovu důrazně odmítám, když je nám, kteří chceme napravit historickou křivdu vzniklou skutečně dobře míněnou nápravou historické křivdy jiné, když je nám podsouváno, že nerespektujeme právní stát. To je demagogie. Nikdo nic takového nikdy neřekl.

Dále chci říci, že zde opravdu ta ekvilibristika kolegů z pravice o tom, že jde o církev, že jde o věřící. Nikdo neupírá církvím ani věřícím nic z toho, na co mají právo. Nejde o církve, nejde o věřící, jde pouze a jen o opravu špatného zákona.

A že by tu byla zpochybňována role Ústavního soudu? Nikdy nic takového zde nezaznělo.

Nicméně pan poslanec Jurečka vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovořil o nějakých číslech. Hovoříme zde o tom, že zdanění finanční náhrady, které je navrhováno v zákoně sazbou 19 %, by ve finančním vyjádření znamenalo pro státní rozpočet roční úsporu cca 380 mil. korun, což z celkové náhrady 59 mld. je opravdu zlomek. A celkově by to znamenalo za období, o kterém je zde řeč, nikoliv tedy retroaktivně, ale z toho, co nebylo doposud vyplaceno, asi 9 mld. 35 mil. korun.

A snad poslední poznámka k jedné věci, která zde nezazněla. Zde se hovoří o tom, že jde o nějakou zcela mimořádnou záležitost ve vztahu k rozhodnutí o jakémsi dodatečném zdanění toho či onoho. Tak mohu říci, že lze odkázat na celou řadu druhově v podstatě velmi podobných příkladů, v nichž Ústavní soud návrhu na zrušení zákonů nevyhověl. Jedná se o případy zdanění podpor vyplácených provozovatelům solárních elektráren. Jedná se o případ zdanění výsluh příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů. Ale zejména, a na to bych upozornil, o naprosto bezprecedentní změnu podmínek pro přiznání státní podpory v případě stavebního spoření. Společné pro všechny ty případy je, že se v nich jednalo o dodatečnou úpravu dříve sjednaných podmínek, narušení právní jistoty a legitimního očekávání a v případě stavebního spoření se jednalo o zásah do právních vztahů založených svobodně sjednanou smlouvou. Kolik mladých lidí už bylo připraveno podepsat hypoteční smlouvu, aby jim nakonec díky tady této retroaktivní změně zůstaly oči pro pláč? Tak netvrďte, že toto je záležitost, která je účelová. A ani u jednoho z toho levicové strany nebyly.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, panu ministrovi. Ještě neukončím obecnou rozpravu, přihlásil se s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové. Já myslím, že je třeba otestovat, zda jsou tady všichni zastánci církevních restitucí, zdanění církevních restitucí, zejména ti z komunistické strany, kteří nám nejvíce kázali, a navrhuji, abychom přerušili jednání do 1. 1. příštího roku, protože pokládám za trapné, abychom se před Vánoci zabývali tímto zákonem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh, který odpovídá požadavkům jednacího řádu. Dám o něm hlasovat. Všechny vás odhlásím na základě žádosti. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami. Všechny poslance jsem upozornil na to, že budeme hlasovat, a přivolal jsem je z předsálí. (Chvilku čeká.)

A zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Bendy. Kdo je pro? Promiňte. Já jsem nepohlídal okamžik, kdy jsem zahájil hlasování, aby bylo potřebné kvorum, takže končím hlasování. Prohlašuji hlasování za neplatné. (V sále je přítomno 63 poslanců.) Nemáme dostatečný počet poslanců, abychom mohli hlasovat. (Předsedající vyčkává.) O tomto návrhu nemůžeme hlasovat, protože nás není v sále dost přihlášených a potřebujeme dosáhnout počtu, který nemáme.

Já nemohu zahájit hlasování, ale můžeme pokračovat dál. (Chvilku čeká.) Tak já přerušuji jednání Poslanecké sněmovny... Ano, ještě nepřerušuji. Dám slovo panu předsedovi Chvojkovi s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já bych chtěl přerušit, ale myslím si, že by stačilo pět minut, aby měli opravdu všichni šanci. Ti, kteří tady ještě nejsou, tak aby se dostavili. Deset minut, prosím pauzu, deset minut, resp. přestávku alias pauzu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jestli tomu správně rozumím, tak žádáte o přestávku na jednání poslaneckého klubu ČSSD v délce deseti minut. Ano, takové žádosti mohu vyhovět. Přerušuji jednání schůze do 15.59 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP