(Jednání pokračovalo v 15.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.59 hodin, budeme pokračovat v jednání. V souladu s jednacím řádem, pokud nebyl dostatečný počet poslanců pro hlasování, tak bych přerušil jednání na určitou dobu. To se vyřešilo tím, že si vzal pan předseda poslaneckého klubu ČSSD pauzu na jednání svého klubu. Nyní, když jsme se znovu sešli, dám teď teprve hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Bendy.

Slyším žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás. Znovu se prosím přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Připomínám, že zde zazněl procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 1. 1. 2019. Je nás dostatečný počet.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 101 poslanců, pro 32, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova.

Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Benda. Připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já mám jediný návrh v podrobné rozpravě, a to účinnost, která je v tuto chvíli navrhována na 1. 1. 2019. Ústavněprávní výbor navrhuje 1. 1. 2020, celkem logicky. Můj návrh zní, aby účinnost byla od 1. 1. 2021, protože je zcela evidentní, že ten návrh zákona se ještě nějaký čas bude pohybovat mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem a že by bylo správné, aby předtím, než vstoupí v platnost, pokud by se tak stalo a dojde ke zdanění náhrad, aby byl posouzen Ústavním soudem, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že testem ústavnosti projít nemůže. Proto navrhuji odklad účinnosti na 1. 1. 2021. To je můj návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Pan poslanec Feri v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, co bylo státem ukradeno, by mělo být navráceno. To považuji za přirozené. Jistě, pozitivní právo se dá různě měnit, různě ohýbat, ale pokud by se to učinilo, tak by to bylo hrubě nespravedlivé. Z tohoto důvodu se přihlašuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení, který jsem přednesl v obecné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem jenom chtěl konstatovat, že ve sněmovních dokumentech pod číslem 1965 je totožný návrh, který tady přednesl pan poslanec Benda, předseda ústavněprávního výboru. Odůvodnil ho stejně, jako je to odůvodněno v něm, čili já ho nepotřebuji tady v tuto chvíli se k němu přihlašovat v rámci druhého čtení, protože je to zcela totožné s návrhem načteným panem poslancem Bendou, čili posunutí účinnosti případného přijetí zákona od 1. 1. 2021, což není nic obstrukčního. Je to skutečně snaha vyvarovat se případně stavu právní nejistoty, který by tady mohl být vyvolán případným pozdějším rozhodnutím Ústavního soudu, které je předpokládané jako posouzení ústavnosti přijímané novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Z dnešního jednání od 15.50 do 21 hodin se z důvodu jednání ve volebním kraji omlouvá pan poslanec Jiří Kobza.

Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana navrhovatele, pana zpravodaje. Není.

Konstatuji, že zazněl návrh na zamítnutí projednávání zákona, který bude hlasován ve třetím čtení. Jinak nezazněly žádné návrhy, se kterými bychom se nyní měli vypořádat hlasováním. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu.

Současně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konstatuji, že jsme projednali stanovený pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

 

(Schůze skončila v 16.04 hodin.) ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP