Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

192.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017
/sněmovní tisk 163/

Sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 163/1. Požádám zpravodaje volebního výboru poslance Tomáše Martínka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017 byla projednána volebním výborem na jeho 9. schůzi dne 4. září 2018. Úvodní slovo přednesl předseda RRTV pan Ivan Krejčí.

Ve zprávě byly jmenovány hlavní priority rady pro rok 2017, mezi jinými např. ochrana dětských diváků a posluchačů či objektivita a vyváženost předvolebního vysílání.

Zpráva obsahuje i některé údaje statistického charakteru. V roce 2017 rada vydala celkem 140 upozornění na porušení zákona. Rada zahájila celkem 76 správních řízení, resp. řízení o přestupku, a uložila celkem 29 pokut. Správní rozhodnutí rady či postup rady byly napadeny 13 žalobami. Zaplaceno bylo v tomto období 18 pokut v celkové výši 1 345 000 Kč. V roce 2017 rada obdržela 195 žádostí o informace, z nichž byly dvě odmítnuty.

Volební výbor vydal 10. září 2018 usnesení, ve kterém doporučuje tuto výroční zprávu schválit. Konkrétní znění usnesení bych načetl v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou a požádám zpravodaje o návrh na usnesení, který se týká Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 20147 dle sněmovního tisku 163.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 65, pokud se všem nikdo nehlásí do rozpravy podrobné. Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu mohu skončit a o závěrečné slovo také není zájem.

Zahajuji hlasování číslo 65. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 149 pro 89, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat, a můžeme skončit tento bod a poděkovat zpravodaji.

 

Budeme pokračovat, ale předtím přečtu došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny, a to omluvu paní poslankyně Marie Pěnčíkové od 12.15 hodin do konce jednacího dne, dále od 13.00 hodin Ondřeje Polanského z důvodu výjezdního zasedání hospodářského výboru a z jednání se omlouvá od 12.30 do 19.00 hodin i paní poslankyně Věra Adámková.

Dalším bodem našeho jednání by měl být státní závěrečný účet, ale ověřil jsem si v omluvách došlých předsedovi Poslanecké sněmovny, že je omluvena paní ministryně Schillerová na celý den, a nevím, jestli je i přítomen prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Není tomu tak. V tom případě pochybuji, že bychom mohli státní závěrečný účet projednávat. I ten přeřadím na konec bloku zpráv.

 

Budeme tedy projednávat bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP