Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

A máme tady návrh na zamítnutí. (Hlásí se posl. Kubíček.) Pardon? Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, já si dovolím jménem poslaneckého klubu ANO požádat o tříminutovou přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Vyhlašuji přestávku na tři minuty a sejdeme se v 18.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.47 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 18.50, tak bychom tedy navázali a budeme pokračovat v projednávání programu. Nyní tedy jsme u bodu 43, sněmovní tisk 360, a máme tady návrh na zamítnutí, který podal pan poslanec Kupka. Mám návrh na odhlášení. Já vás odhlásím. Zároveň gongem přivolám všechny poslance do jednacího sálu. Přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. Jenom zopakuji, o čem budeme hlasovat. Máme tady - pan poslanec Kupka sdělil návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 185, přihlášeno 153 poslanců, pro 32, proti 104. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Pan poslanec Martínek se přihlásil na faktickou, ale teď nejsme v této možnosti, takže vás odmažu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím žádný návrh. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno 154 poslanců, pro 154, proti 0. Výsledek byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

(Hlásí se posl. Bartošek. Rozhovor mimo mikrofon.) Jo, jo. To tady přečtu. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu garančnímu. A teď se tedy ptám, jestli má někdo další návrh na přikázání dalšímu výboru? Tak, prosím. Kontrolní je garanční. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Navrhuji přikázat tento tisk výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Má někdo ještě nějaký další návrh? Další návrh nevidím.

 

Takže nejprve přistoupíme k hlasování o tom, že organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přihlášeno 153 poslanců, pro 114, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Pan poslanec Bartošek, předseda klubu KDU-ČSL navrhuje ještě přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže nebudeme otálet.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 188, přihlášeno 153 poslanců, pro 115, proti 3. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

 

Takže tímto končím... Má ještě někdo další návrh? Pan poslanec Rais. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Já už jsem to říkal v průběhu toho svého příspěvku. Přikázat ten tisk školskému výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Budeme tedy hlasovat ještě o dalším návrhu. Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno 153 poslanců, pro 104, proti 21. Výsledek byl přijat. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako dalšímu výboru.

 

Žádný další návrh nevidím, takže končím projednávání tohoto tisku. Přejdeme tedy k dalšímu. Je to bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP