(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktickou poznámku a strhlo to dokonce čtyři faktické poznámky, takže pane premiére, musíte počkat. Nyní pan poslanec Ferjenčík, dále se připraví pan poslanec Martínek, dále se připraví pan poslanec Bláha a nakonec ještě pan poslanec Stanjura. Čtyři faktické v tuto chvíli. Pan poslanec Ferjenčík, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Problém hnutí ANO je, že žádná výběrová řízení na pozice v dozorčích radách nedělá a používá je na uplácení opozice, a proto volby v Praze prohrálo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní další faktickou pan poslanec Martínek, připraví se pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jen doplním a samozřejmě budu jenom rád, když hnutí ANO začne všude, kde může, dělat také otevřená výběrová řízení a umožní všem se přihlásit. Ať si nastaví podmínky, jaké může, na všechny politicky obsluhované pozice. Ne že tady bude si dosazovat své kamarády, známé, příbuzné apod., ale ať tam jsou doopravdy odborníci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Bláha. Stále faktická, pan poslanec Bartošek s přednostním právem. (Předsedající hovoří s poslancem Bartoškem.) Vy chcete na faktickou? Budete až po panu poslanci Kasalovi, tzn. pan poslanec Bláha, pan poslanec Stanjura, paní poslankyně Valachová, pan poslanec Nacher, pan poslanec Kasal. Prosím. A potom pan předseda Bartošek. Máte dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jen reagovat na to, že se zaměstnanci jednotlivých ministerstev bojí. To, že se lidé bojí mluvit o svých problémech, je všeobecně daný fakt, který probíhá napříč, ať pracujete kdekoli. Lidé neradi mluví o nepříjemných věcech a rádi mezi sebou sdílejí mýty, které putují napříč. I v mé firmě se to běžně stává, že s lidmi, se kterými jsem před chviličkou mluvil a jasně jsme si ty věci řekli, druhý den se bojí mi něco říci o svém kolegovi nebo kolegyni, aby náhodou nebyli v očích kolegů nebo jiných očerněni atd. Někdo dokonce není rád ani chválen před druhými, protože se bojí toho, že by ti druzí na něj koukali, že to je bonzák nebo vlezdozadku atd.

Nevím, jestli vy chodíte po ministerstvech, a já po nich chodím, stýkám se s náměstky, stýkám se s jednotlivými lidmi a často slýchám právě pravý opak, tzn. když vyžadují po svých podřízených nějakou práci, nějaké jasné cíle, úkoly, tak jsou často napadáni, protože je diskriminují, že po nich chtějí něco navíc. Dokonce se tady traduje jedna věc, když jeden nejmenovaný ministr chtěl rozdělit spravedlivě peníze, jeho člověk, který je rozděluje, řekl ne, takto se ty peníze rozdělovat nebudou, rozdělím si je podle toho, jak je chci rozdělovat já. Jestli se vám toto zdá motivační a správné, mně ne. Měli bychom společně najít to, jak to tvořit, jak to všechno nastavit, a ne se jenom očerňovat a hlavně populisticky napadat. Pojďme se o tom problému bavit, myslím, že všichni chceme jeden cíl: mít nezávislou státní správu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím příště o dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Stanjura. Pardon, pan poslanec Kasal. Prosím, ano. Počkejte, pane poslanče. Vy jste mi tady teď vběhl, ale to tedy ne. Omlouvám se. Vy jste se tady hrnul a teď jste mi tu znepřehlednil, ale já to tady na displeji vidím. (Smích napříč sálem.) Pořadí je: pan poslanec Stanjura, paní poslankyně Valachová, pan poslanec Nacher, potom pan poslanec Kasal, pak teprve pan poslanec Bartošek a pan poslanec Benešík. Úplně jste mě zmátl. Prosím, pane předsedo, omlouvám se. Ale to pořadí jsem hlásil. Prosím, pane poslanče. Omlouvám se.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je mi to fakt jedno, který jsem v pořadí.

Já bych měl prosbu na pana poslance Hájka. Jsme ve Sněmovně, neřešme hlavní město Praha. Včera v debatě se sociálně demokratický poslanec rozčiloval, že tady někdo řeší svůj regionální problém např. z Vysočiny. O Praze tady slyším x-krát, co dělá primátor, co dělá nová rada. My jsme volby v Praze vyhráli, skončili jsme v opozici a případné výtky vůči vedení Prahy si necháme na Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Sem to prostě nepatří. Dlouhodobě zastáváme názor jako občanští demokraté - za výběr lidí do vedení městských státních, krajských firem, dozorčích rad, nese přímou politickou odpovědnost člověk, který je tam posílá, a je na něm, jestli si zorganizuje výběrové řízení, nebo tam pošle někoho, komu věří, koho zná. V tom není žádný problém.

A abych to trochu odlehčil, kdybych si představil, že taková kritéria vypíše hnutí ANO, tak např. znalost programu hnutí ANO bych splnil určitě a těch 15 % bych dostal, protože bych řekl: žádný program nemají.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Kateřina Valachová, byla na faktickou, ale tu tady nevidím. Paní poslankyně není, přihláška propadá a nyní tedy pan poslanec Nacher s faktickou, připraví se pan poslanec Kasal, omlouvám se, pane poslanče, a následuje pan poslanec Bartošek a pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, nechtěl jsem o tomto bodu mluvit, musím říci, opravdu mi to můžete věřit, ale musím reagovat.

Za prvé, debata o Praze sem patří čistě z toho, protože zejména kolegové z pirátské strany zde hovoří v teoriích, ale když to pak v praxi mají předvést, tak se chovají úplně jinak. Doplním to, co tady říkal kolega Hájek, už nebudu opakovat ta kritéria. Problém je v tom, že vy máte výběrová řízení, pak se s tím ještě pochlubíte na internetu, ale vy nedodržíte ani ta svá procenta. Našel jsem si tam vaši excelovskou tabulku na výběrové řízení na dozorčí radu Pražské plynárenské, Pražské služby apod. Ten, kdo měl nejvíce procent, vy jste ho z nějakého prapodivného důvodu z toho vyřadili. Díval jsem se proč, a to proto, že tam bylo nejmenší procento z hlediska referencí, z hlediska referencí, nikoliv znalosti nebo odbornosti, z hlediska referencí ze strany pirátské strany. Jinými slovy, vy máte otevřená, transparentní kritéria, ale pak toho prvního stejně nenominujete. Tolik v praxi.

A pokud jde o přenos a vztah se státními úředníky, vzpomínám si, že - tuším včera, co je dneska, středa - v pondělí rada schválila nový návrh organizačního řádu, který mění systémová místa tak, aby se dali měnit, vyměňovat ředitelé oddělení nebo odborů. To znamená, pojďme se dívat, jak to děláte v praxi, když to pak kritizujete tady, jak to má dělat vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Navážu na kolegu Nachera. Je to pro kolegy z pirátské strany, jak nás tady obviňovali. Jenom bych připomněl, budu mluvit úplně klidně, váš pan primátor je stále ve správní radě VZP. Také jste slibovali, že nebude, a nevím, jak to dlouho bude trvat. V Chrudimi mi to vysvětlili, že on je jiný pirát. Nevím, jak mám rozlišovat, jestli je jiný, nebo jestli je v jiné vlajce, nebo nevím. Někdy mi to prosím vysvětlete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Bartošek. Připraví se paní poslankyně Dostálová, pan poslanec Martínek, Michálek a pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Ještě krátký exkurz do historie. Když se tvořil služební zákon, ten první, tehdy se gentlemansky oslovila celá Poslanecká sněmovna a všechny poslanecké kluby. To, že tehdejší opozice řekla, že v určité fázi nechce na tom zákonu spolupracovat, a bylo to její svaté právo říct "my nechceme ten zákon tvořit", tak se tak rozhodli. Ale to pozvání tehdy bylo z toho důvodu, aby zákon byl stabilní a neměnil se za dva roky. Aby to byl konsenzus, který bude přijat napříč Poslaneckou sněmovnou, a necháme ho nějakou dobu uvést do života a až po nějaké době řekneme, co nám funguje a co nefunguje. Jediné připomínky, které tehdy mělo hnutí ANO, byly o tom, že jste tehdy chtěli, aby se státní správa více otevřela při výběrových řízeních. To samozřejmě může být k diskusi.

Ale to, co jste předvedli v současné době se služebním zákonem, jde úplně mimo rámec. To pošlapává princip a základ, na kterém byl služební zákon postaven, tzn. stabilita výkonu státní služby. A jestliže zde bylo řečeno, že jsme byli vyzváni k diskusi - nikým jsme nebyli vyzváni k diskusi, nikdo se s námi nebavil z řad opozice. Bylo řečeno, zákon o státní službě se změní, bude to vypadat takto a bude to vypadat podle představ vlády. A samozřejmě každý zákon, který je naprosto tak klíčový, jako je zákon o státní službě, je-li přetlačen silou a nikoliv konsenzem, tak je možné očekávat, že místo stability se tady každé volební období budeme přetahovat o to, jak bude vypadat zákon o státní službě, aby vyhovoval zrovna té vládě, která je momentálně u moci. A to je špatně. Politika se do výkonu státní služby nemá míchat. Poškozuje to stát a poškozuje to nás všechny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP