(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem neříkal, že pan ministr se brání diskuzi. To bych si ani nedovolil. Myslím si, že on se té diskuzi opravdu nebrání. Tady se bránila Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím, že neschválili program. Proto jsem to tady uváděl.

Ale z vlastní zkušenosti vím, že ÚOHS opravdu nemá lhůty, je to velmi nepříjemná záležitost. Je to otázka na zamyšlení, jestli by ÚOHS neměl v nějakém rozumném čase rozhodovat. Protože my třeba jako starostové nebo hejtmani tenhle problém známe velmi dobře. Je to velmi nepříjemné. Speciálně se to třeba týká té záležitosti evropských dotací. Takže to je podle mě na zamyšlení, co s tím do budoucna.

Ale já jsem se chtěl zeptat k těm elektronickým dálničním známkám, zda se budou využívat ty mýtné brány ke kontrole. To by mě zajímalo, jestli to takhle uvažujete, nebo ne. Nebo jakým způsobem bude probíhat kontrola zaplacení toho dálničního poplatku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji za ten doplňující dotaz. Já se ještě vrátím k tomu ÚOHSu. Já bych nechtěl, aby to tady vyznělo jako kritika ÚOHSu. On v podstatě od toho prosince ten termín není tak dlouhý a já předpokládám, že v nějaké blízké době rozhodne.

Nicméně co se týče těch dálničních známek. My to dneska v každém případě máme rozdělené do dvou fází. V první fázi by v podstatě měly ty dnešní systémy, které jsou manuální, kontrola těch známek, být udělány elektronicky. To znamená, vybavíme celní službu a policii aplikací. Když si vyfotí tu značku, tak budou vědět, jestli je to držitel známky, nebo není, nebo má zaplacený ten poplatek. V druhé fázi počítáme s tím, že by měly být i statické snímače. A já bych chtěl říct, že i ty mýtné brány, na které ten nový systém nevyužijeme, tak na ty máme nachystány další aplikace. Určitě tam chceme dát telematiku, proměnné značky, chceme tam dát i vysokorychlostní vážení a další kroky. A v souvislosti s tím by tam mohly být i ty kontrolní kamery pro dálniční známky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda pan poslanec bude mít zájem o vyslovení nějakého stanoviska. (Poslanec Adamec: Ne.) Máme ještě jednoho přihlášeného do diskuze. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Jsem rád, že se situace mýtného dostala na jednání Poslanecké sněmovny touto formou. Já jsem diskuzi pečlivě sledoval a měl bych na pana ministra dvě otázky.

Ta první zní. Na základě čeho - jednoduchá otázka - na základě čeho se vláda rozhodla dodatečně zpoplatnit 900 kilometrů silnic první třídy. Já jsem po tom pátral a prostě na tuto otázku jsem nenašel odpověď. Žádná potřeba nikdy dopředu neexistovala, potom se sešla expertní komise koaliční rady, známe i její členy, a z toho vypadlo prostě nějaké číslo bez jakékoliv analýzy, bez jakékoliv potřeby, bez jakéhokoliv vlastně předešlého jednání. Takže tady bych se chtěl zeptat, jakým způsobem a na základě čeho, jakého materiálu, se dospělo k těm 900 kilometrů.

Potom tady dnes proběhla informace o zpoplatnění jedniček. K tomu zpoplatnění jedniček. Koncepce Ministerstva dopravy ohledně zpoplatnění jedniček se za posledních osm let otočila asi třikrát nebo čtyřikrát. Nejprve se zpoplatňovat mělo, proto se uzavřely ty dodatky s Kapschem na dodávku té satelitní nástavby. Pak se to zase zrušilo, investice za půl miliardy se odepsala. A teď se zase začíná. Tak by mě zajímalo, zda ministerstvo bude udržovat nějakou jednotnou vizi, nějakou jednotnou strategii v případě výběru mýtného systému. Nebo by nebylo možná lepší, jestli by to zákonem nenastavila Poslanecká sněmovna?

K tomu nevyužití investic do vývoje hybridního modelu. To je velice zajímavá věc. Já se pokusím ocitovat zprávu NKÚ. Je to zpráva číslo 17/10. Tato zpráva poukazuje na zmaření investice do družicové nástavby na současný systém, neboť dalším plněním, které ŘSD doplnilo zmíněnými dodatky ze dne 27. 12. 2007 do smluv se současným provozovatelem, tedy Kapschem, byla dodávka a implementace satelitního rozhraní, kterým měl být systém elektronického mýtného rozšířen o modul zpoplatnění silnic prvních, druhých a třetích tříd. Jinými slovy tento modul měl být schopen zpoplatňovat na celém území České republiky.

Celková cena byla stanovena na 773 milionů korun bez DPH. Z toho cena dodávky 441 milionů a za zkušební provoz 323 milionů korun. Přestože rozšíření systému došlo až do pilotního režimu, kdy po ČR jezdilo již 3 tisíce vozů České pošty s hybridní palubní jednotkou, satelitní rozhraní nebylo nikdy využito. Důvodem byla údajná změna koncepce Ministerstva dopravy v letech 2010 až 2011 týkající se zpoplatnění silnic prvních a nižších tříd.

Podle sdělení ŘSD přestalo to satelitní rozhraní, které se objednalo za půl miliardy korun, vyhovovat v průběhu zkušebního provozu požadavkům příslušných norem, které se změnily. Dále sdělilo, že v roce 2015 převedlo část technologie satelitního rozhraní v pořizovací ceně 252 milionů korun bez DPH k rozhraní pro telematické aplikace. A zbylý majetek v pořizovací ceně 189 milionů korun bez DPH byl zlikvidován. Podle zprávy NKÚ, téže zprávy, Ředitelství silnic a dálnic vynaložilo na neúčelné pořízení satelitního rozhraní a s tím související služby peněžní prostředky ve výši 521 milionů korun bez DPH.

Dodatečné zpoplatnění 900 kilometrů silnic první třídy je údajně neekonomické provést v režimu mikrovlnného mýtného, to víme z nabídky od Kapsche, tedy stávajícího systému. Dnes zpoplatněných 1 440 kilometrů plus plánovaných 900 kilometrů dělá dohromady 2 340 kilometrů, což je shodou okolností označováno jako hranice, nad kterou začne být výhodnější provozovat satelitní mýtné oproti mikrovlnnému.

Moje otázka tedy zní: Proč Ministerstvo dopravy nevyužilo tento již vyvinutý modul pro hybridní mýtné, které zrušilo těsně před nasazením do ostrého provozu, namísto vysoutěžení zcela nového systému, jež bude tvořit de facto funkčnostní podmnožinu hybridního systému, navíc více jak desetinásobně nákladněji? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom velmi rád krátce zareagoval na to, co tady bylo řečeno. Předně jsou věci, které vám nedokážu vysvětlit, protože jsem u nich nebyl. Já jenom doplním to, co jste tady říkal, protože jste trošku účelově vytrhl věci, které jsou jinak poskládané.

Za prvé. V původní smlouvě, a já to zopakuji, v roce 2006 bylo, že Kapsch zpoplatní 1 850 kilometrů jedniček. A to z toho vypadlo. Byla udělána dohoda, která řekla, že to Kapsch stavět nemusí. Byly za to nějaké kompenzace, já je tady nechci všechny říkat. Nicméně ta povinnost tam byla a na žádost Kapsche z té smlouvy vypadla. Že pak bylo nějaké další rozvíjení v roce 2007, jak jste říkal, nebo v dalších letech, že se bude dělat nějaký hybridní systém a že se bude něco zkoušet, to rozhodli jiní ministři, jiné koncepce přišly a věci se prostě neudělaly a nějaký jiný ministr to zastavil. Takže chtít po mně teď odpověď, proč to bylo tak, nebo to tak nebylo, já vám to opravdu zodpovědně říct nemohu.

Co se týče definování těch 900 kilometrů. Zase nemáte pravdu. Existuje studie Deloittu o možnosti rozšíření, ze které jsme vycházeli a kde vyšlo, že těch 900 kilometrů je jakýmsi kompromisem, na kterém se tehdejší koalice shodla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP