(9.20 hodin)
(pokračuje Adamec)

A možná, protože jste určitě někteří dostali od neúspěšných uchazečů některé připomínky a možná to ve vás vzbudilo určitou nedůvěru, tak jsem si dovolil tento problém tady na plénu otevřít. Protože si rozhodně nemyslím, že bychom měli bránit neúspěšné uchazeče, naopak bychom měli bránit stát a vybírat co nejvhodnější nabídku. Ale já jsem tam našel některá "ale", která bych rád, aby tady vysvětlení těch "ale" zaznělo na mikrofon, tak proto jsem tu interpelaci tady otevřel i z toho důvodu, že vlastně já jsem ji podával někdy dva tři měsíce zpětně a ta doba se posunula. Nicméně pořád si myslím, že tam některé problémy jsou.

Když se vrátím k tomu tendru, tak tehdy byla vypsána soutěž, že kromě dálnic se bude zpoplatňovat mýtným systémem i asi 900 km silnic I. třídy. A tyhle podmínky vlastně byly vstupní podmínky do té soutěže a takto to prostě probíhalo. Nicméně poté Ministerstvo dopravy trochu změnilo názor. Vlastně řeklo, že těch 900 km silnic I. tříd bude, řekl bych, vybíráno tak, že kraje se budou vyjadřovat, které silnice chtějí zpoplatnit a které nechtějí. A tady vidím trošku problém v tom, že vlastně tady může vzniknout velký chaos v tom, že některé kraje se rozhodnou, že budou chtít třeba všechny úseky I. tříd zpoplatnit, některé kraje řeknou, že je nebudou chtít zpoplatnit, dá se říct, skoro limitně nula kilometrů. Takže tady vidím, že v tom bude chaos, a nakonec podle mě i tohle bude jeden z důvodů těch odvolání.

A možná bych se tady chtěl zeptat, jestli už ta odvolání skončila, protože samozřejmě speciálně firma Kapsch využila možnosti se odvolat k Úřadu pro hospodářskou soutěž. A mám pocit, že tam ještě jedna možnost je, rozklad potom k této záležitosti. A nevím, v jakém stavu to v tuto chvíli je.

Myslím si, že podmínky se trochu změnily. Na druhou stranu samozřejmě je potřeba to vnímat tak, že vybrání provozovatele mýtného systému je pro náš stát velmi důležité, protože až skončí dotace z EU, tak vlastně to je jeden z největších příjmů kromě výnosů z dálničních známek, který bude potom použit na dostavbu dálnic, rekonstrukce dálnic a silnic I. třídy.

Možná bych se chtěl zeptat, v jakém je to stavu. A myslím si, že tenhle bod je opravdu hodný diskuse, jak to vlastně myslíte, protože si myslím, že ty podmínky se opravdu změnily. A co se stane, pokud, a to je hypotetická otázka, pokud ten Kapsch se prostě bude dovolávat na ten rozklad a pokud úřad zjistí, řekl bych, stav jiný než v prvoinstančním řešení. Takže jak to bude vypadat.

A druhá věc, která mě zajímá v souvislosti s řešením výběru mýta, je otázka elektronických dálničních známek, o kterých už tady mluvíme roky. Chtěl bych se zeptat, zda se počítalo s tím, že de facto ty mýtné brány by sloužily k tomu, abychom mohli kontrolovat, zda řidič má zaplacenou elektronickou dálniční známku, to znamená, jestli zaplatil třeba na internetu nebo mobilem. A je to jedno, jestli zaplatil roční, měsíční, týdenní nebo čtrnáctidenní, jak to tam máme nastaveno. Ale že podle mě by to byl výrazně lepší posun k digitalizaci silniční dopravy v tom, že by se to dělo automaticky a nemusela by tady fungovat dopravní policie.

Takže já se chci zeptat, jestli s tím takto počítáte. Pokud ne, tak jak se bojuje dál. Myslím si, že tady možná, pokud se s tím nepočítalo, tak je to otázka k zamyšlení, zda prostě nezintenzivnit snahu o digitalizaci naší dopravy tak, abychom prostě došli k dobrým výsledkům za minimálních nákladů. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Slovo dávám panu ministrovi, který bude reagovat.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já bych jenom rád řekl na začátek, že se žádné debatě nebráním. Podle mého názoru to, co proběhlo z hlediska mýtného tendru, je prostě otevřená transparentní soutěž, ve které uspěl ten, který dal nejnižší cenu. Že to nebyla společnost Kapsch, bylo zapříčiněno pouze tím, že oni dali cenu zhruba o miliardu a půl vyšší než vybraný účastník. Takže to je všechno.

Co se týče podmínek, podmínky tendru se od začátku do konce nezměnily, ty jsou od začátku do konce naprosto stejné. Rozsah zpoplatnění jedniček tam byl od začátku a zůstal stejný. A je povinností dodavatele dodat dílo tak, jak bylo vysoutěženo, se vším všudy s tím zpoplatněním.

Jediná debata, která se tady vedla a zatím není dokončená a záleží na vládě, jak bude dokončena, je debata, kterou vznesly kraje a některé obce s tím, že přišly s tím, že je obava, že pokud tam bude zpoplatněna nějaká jednička, tak by mohl některý z kamionů využít objízdné trasy po dvojkách, trojkách, že by jim je ničil a že oni jsou právě proti tomu zpoplatnění. Ministerstvo se k této věci postavilo tak, že říkáme, že jsme připraveni s kraji o té věci debatovat, s tím, že to ale neznamená, že by byla změna rozsahu zpoplatnění. Nicméně vláda může dočasně na nějakých úsecích vyhláškou stanovit jinou sazbu mýta pro ty úseky, kde chce, aby se to celé neobjíždělo. Ale zatím se k takovému kroku vláda nerozhodla, takže nic zásadního se v této situaci neděje.

Já jenom k té celé debatě ohledně zpoplatnění-nezpoplatnění jedniček bych rád uvedl jednu věc. Víte, když se podíváte do roku 2006, jak byla původní smlouva vysoutěžena, nebo vysoutěžena, on vlastně byl vybrán jediný dodavatel, protože soutěž byla zrušena. Nebo nebyla zrušena, všichni ostatní byli vyloučeni kromě jednoho. Tak závazek Kapsche jako vítěze v té smlouvě byl, že zpoplatní 1 850 km silnic I. třídy. A on se k tomu zavázal. Zavázal se, že tam budou mýtné brány, že tam bude mikrovlnný systém. A v roce 2007 v jednom z prvních dodatků, když zjistil, že to není schopen udělat, tak se dohodl s tehdejším ministerstvem, že se smlouva změní a v dodatku číslo 1 se z těch 1 850 km stalo zhruba 180 km. Takže tady není žádné novum to zpoplatňování jedniček, to už jsme měli ve smlouvách v roce 2006, 2005. Takže já bych to neviděl jako nijak tragickou záležitost.

Máte pravdu, z toho průběhu výběrového řízení v podstatě proběhla veškerá odvolání a rozklady. Poslední rozklad, který má rozhodnout ÚOHS, je rozklad proti rozhodnutí v prvním stupni, ve kterém dne, myslím, že to bylo 10. prosince 2018, úřad v prvním stupni rozhodl, že návrh společnosti Kapsch Telematic Services na uložení zákazu plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb v provozu elektronického systému zamítá, 18. prosince dal proti tomu Kapsch rozklad a nyní čekáme na rozhodnutí o tom rozkladu. Já se přiznám, že teď nemám informace, kdy by to mělo být, ale mám pocit, že v této věci ÚOHS nemá žádnou lhůtu, takže to určitě přijde.

Já se ještě vrátím k těm elektronickým dálničním známkám. Ty ministerstvo připravuje. Připravujeme je. Nicméně vypsání nějaké soutěže, která by měla být mnohem jednodušší, protože to není tak složitý systém, jako je vybírání mýtného pro nákladní auta, tak tomu musí předcházet změna v zákoně, která tuto možnost umožní. Ta změna je dneska připravena do vlády. Myslím, že to je v zákoně číslo 13, a ten by měl přijít do Poslanecké sněmovny, aby to umožnil. Paralelně s tím chystáme všechny kroky k tomu, tak aby ten systém mohl být ve zkušebním provozu v roce 2020 a mohl najet do systému v roce 2021 už pro všechny, nebo v podstatě v prosinci roku 2020 tak, jak mají být nové dálniční známky v platnosti. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP